Translation of "Bed" in Hungarian

0.019 sec.

Examples of using "Bed" in a sentence and their hungarian translations:

- Verdwijn uit mijn bed.
- Verdwijn uit m'n bed.

- Tűnj az ágyamból!
- Kifelé az ágyamból!
- Takarodj az ágyamból!

Naar bed, nu!

Mars az ágyba!

Ga naar bed.

Menj az ágyba!

- Tom ging naar bed.
- Tom is naar bed gegaan.

Tom lefeküdt.

- Maak alsjeblieft het bed op.
- Maak alstublieft het bed op.

Ágyazz meg!

- Ga maar gewoon naar bed.
- Ga nou maar naar bed.

Csak menj vissza az ágyba.

Maak je bed op.

Csináld meg az ágyad!

Ik ga naar bed.

Megyek lefeküdni.

Dat bed lijkt stevig.

Ez az ágy stabilnak tűnik.

Ik ging naar bed.

Lefeküdtem.

Ik ben in bed.

Ágyban vagyok.

Tom ligt in bed.

Tom ágyban fekszik.

Ik moet naar bed.

Le kell feküdnöm.

Hij houdt het bed.

Ágyhoz van kötve.

Blijf niet in bed tenzij u geld in bed kunt verdienen.

Ne maradj ágyban, hacsak nem tudsz az ágyban pénzt keresni.

Laten we naar bed gaan.

Feküdjünk le.

Hij ging vroeg naar bed.

Korán lefeküdt.

Hij zat op het bed.

Az ágyon ült.

Tom is onder het bed.

Tamás az ágy alatt van.

- Wanneer ben je gisteren naar bed gegaan?
- Wanneer ben je gisteravond naar bed gegaan?

Mikor feküdtél le tegnap?

Ge moet absoluut in bed blijven.

- Teljes ágynyugalomra van szüksége.
- Teljes nyugalomra van szüksége.

Hoe laat ga je naar bed?

Mikor fekszel?

Ze ligt in bed met koorts.

Lázasan ágyban fekszik.

Waarom ga je niet naar bed?

Miért nem fekszel le?

Hij ging op het bed zitten.

Leült az ágyra.

- Ik ga gewoonlijk om tien uur naar bed.
- Ik ga normaliter om tien uur naar bed.

- Szokás szerint tíz órakor megyek ágyba.
- Szokás szerint tízkor fekszem le.

- Ik lees graag alvorens ik naar bed ga.
- Ik lees graag voor het naar bed gaan.

Szeretek olvasni lefekvés előtt.

Of die speciale deken op het bed?

vagy ezek a speciális takarók az ágyon?

Er zit een kat onder het bed.

Egy macska van az ágy alatt.

Ik ga om elf uur naar bed.

11-kor megyek ágyba.

Wanneer ben je gisteren naar bed gegaan?

Mikor feküdtél le tegnap?

Er zit een monster onder m'n bed.

Egy szörny van az ágyam alatt.

Jij verkiest om naar bed te gaan.

Te inkább lefeküdnél.

Tom zei dat hij naar bed moest.

Tomi azt mondta, hogy le kell feküdnie.

Ik wil in mijn eigen bed slapen.

A saját ágyamban szeretnék feküdni.

Ik slaap graag in een zacht bed.

Szeretek puha ágyban aludni.

Vandaag wil ik vroeger naar bed gaan.

Ma szeretnék hamarabb lefeküdni.

Hij bleef de hele dag in bed liggen.

Egész nap csak feküdt az ágyban.

Poets je tanden voordat je naar bed gaat.

Moss fogat, mielőtt ágyba mész!

Laat de hond niet op ons bed slapen.

Ne hagyd, hogy a kutya az ágyunkban aludjon!

Hoe laat ben je gisteren naar bed gegaan?

Mikor feküdtél le tegnap?

- Ik moet gaan slapen.
- Ik moet naar bed.

Aludni kell mennem.

Hij ligt niet in een bed van rozen.

- Nincs rózsás élete.
- Nem fekszik rózsaágyon.

Neem een bad en ga dan naar bed.

Fürödj meg és feküdj le.

Ik ben heel moe, ik wil vroeger naar bed.

Nagyon fáradt vagyok és korán le akarok feküdni.

Ik ben moe en ik wil naar bed gaan.

Fáradt vagyok és le akarok feküdni.

Altijd wanneer ik hem bezoek, is hij in bed.

Bármikor, amikor meglátogattam, ágyban volt.

Nadat ik tv gekeken had, ging ik naar bed.

Tévézés után lefeküdtem.

Bob ligt nu al een week ziek in bed.

Bob most egy hétig fekvő beteg volt.

Tom is met het verkeerde been uit bed gestapt.

Tomi bal lábbal kelt fel.

- Ik was erg moe, dus ik ben vroeg naar bed gegaan.
- Ik was heel moe, dus ik ging vroeg naar bed.

Nagyon fáradt voltam, ezért hamar ágyba bújtam.

En speelde mijn leven zich 24/7 in bed af.

és az ágyam lett a hely, ahol a nap 24 óráját töltöttem.

MW: Als je te lang wakker in bed blijft liggen,

MW: Ha túl sokáig vagyunk ébren az ágyban,

Dus ga pas terug naar bed als je slaperig bent

Csak akkor feküdjünk le újra, ha már elálmosodtunk,

Het is tijd voor jou om naar bed te gaan.

- Itt az idő, hogy ágyba menjél.
- Ideje, hogy lefeküdjetek.

Ik was moe vandaag, daarom ging ik vroeg naar bed.

Ma elfáradtam, ezért hamar lefeküdtem.

In Canada slapen we in bed, niet op de grond.

Kanadában ágyban alszunk, és nem a padlón.

Effecten op het klimaat lijken daar wat verder van hun bed,

Az éghajlatváltozás hatásai még váratnak magukra,

- Meestal word ik laat wakker.
- Ik kom gewoonlijk laat uit bed.

Általában későn kelek.

Ik trok mijn schoenen uit en plaatste ze onder het bed.

Levettem a cipőmet és betettem az ágy alá.

Ik ben moe; ik denk dat ik maar naar bed ga.

Fáradt vagyok, szerintem lefekszem aludni.

- Het is bedtijd.
- Het is tijd om naar bed te gaan.

- Ideje lefeküdni!
- Fekvésidő!

- Ge zoudt beter slapen.
- Je kan maar beter naar bed gaan.

- Le kellene feküdnöd.
- Ágyba kellene menned.

Ze had een hok met haar bed en een bak voor ontlasting,

Volt egy kis karámja: ott volt az ágya és a vécéje,

We zongen het in bed. 'Vertel me over je straf, spreek over je mislukking.

Az ágyban énekeltük. "Mesélj a büntetésről, mesélj a bukásról!

- Dat gaat me niet aan.
- Dat is ver van mijn bed.
- Het zijn mijn zaken niet.

Ez nem tartozik rám.

- Omdat ik moe was, ben ik gaan slapen.
- Omdat ik moe was, ging ik naar bed.

Azért mert fáradt voltam, elmentem aludni.

"Liefste, kom naar bed." "Neen, nu nog niet. Ik moet nog enkele zinnen vertalen in Tatoeba."

- Libling, gyere az ágyba. - Nem, még nem. Nekem még egy pár mondatot le kell fordítani a Tatoebán.

Ik ben uitgeput! Ik wil alleen naar huis gaan, een bad nemen en naar bed gaan.

Kész vagyok! Csak haza akarok menni, venni egy fürdőt, és lefeküdni.

Toen ik klein was, kwamen opa en oma nog om op te passen. 's Avonds op bed las oma me voor. Of opa vertelde een verhaal.

- Amikor kicsi voltam, a nagypapa és a nagymama jöttek vigyázni rám. Este, amikor ágyban voltam, nagymama felolvasott vagy nagypapa mesét mondott.
- Amikor kicsi voltam, a nagypapa és a nagymama jöttek vigyázni rám. Este, amikor ágyban voltam, nagymama felolvasott vagy nagypapa mesélt.