Translation of "Geworden" in English

0.007 sec.

Examples of using "Geworden" in a sentence and their english translations:

- Je bent groot geworden.
- U bent groot geworden.
- Jullie zijn groot geworden.

You've grown.

- Ben je gek geworden?
- Zijn jullie gek geworden?
- Bent u gek geworden?

- Have you gone nuts?
- Have you gone off your rocker?

- Hij is 16 geworden.
- Zij is 16 geworden.

- He turned 16 years old.
- He turned 16.
- She turned 16.
- She turned 16 years old.

- De droom is waar geworden.
- De droom is werkelijkheid geworden.

- The dream has come true.
- The dream came true.

- Ben je helemaal gek geworden?
- Zijn jullie helemaal gek geworden?

Have you gone completely mad?

Tom is sterker geworden.

Tom has grown in strength.

Ik ben impotent geworden.

I've become impotent.

Het is koud geworden.

It's got cold.

Hij is gek geworden.

He has gone mad.

Ik ben twintig geworden.

- I have turned 20.
- I have turned twenty.

Tom is gek geworden.

Tom has gone crazy.

Zij is 16 geworden.

She turned 16.

John is politieagent geworden.

John became a policeman.

Het is donker geworden.

It's gotten dark.

Ze zijn rustig geworden.

They calmed down.

Zijn jullie gek geworden?

- Have you gone nuts?
- Have you gone off your rocker?
- Have you guys lost your minds?

Tom is dikker geworden.

Tom has been gaining weight.

Boekweit is duurder geworden.

Buckwheat has become more expensive.

Het is beter geworden.

It's gotten better.

Je bent dik geworden.

You've grown fat.

Ik ben rijk geworden.

- I became rich.
- I got rich.

Tom is tweede geworden.

Tom came second.

Je bent beter geworden.

You've gotten better.

Ik ben eerste geworden.

- I got first place.
- I won first place.

Ben je gek geworden?

- Have you gone nuts?
- Have you gone off your rocker?

Je bent dikker geworden.

You've put on weight.

Bent u nat geworden?

Did you get wet?

Tom is vergeetachtig geworden.

Tom has been getting forgetful.

Tom is jonger geworden.

Tom has gotten younger.

Je bent groot geworden.

You've grown.

- Ik ben dikker geworden.
- Ik ben aangekomen.
- Ik ben zwaarder geworden.

- I have gained weight.
- I've gained weight.

- Ze zijn heel goede vrienden geworden.
- Zij zijn heel goede vriendinnen geworden.

They became very good friends.

De spionagebazaar is mondiaal geworden.

The spy bazaar has gone global.

Ben je helemaal gek geworden?

- Have you gone completely mad?
- Are you out of your mind?

Mijn broer is ingenieur geworden.

My brother became an engineer.

De melk is zuur geworden.

The milk has turned sour.

De droom is werkelijkheid geworden.

The dream has come true.

Hij is ook oud geworden.

He's gotten old, too.

Zijn kinderen zijn groot geworden.

His children have grown up.

Is de baby wakker geworden?

Did the baby wake up?

Onze dromen zijn werkelijkheid geworden.

Our dreams came true.

Ze is net twintig geworden.

She has just turned twenty.

Waarom bent u lerares geworden?

Why did you become a teacher?

Het is veel warmer geworden.

It has become much warmer.

De handdoek is vies geworden.

The towels are dirty.

Ik ben net grootvader geworden.

I've just become a grandfather.

Mijn droom is werkelijkheid geworden.

- My dream has come true.
- My dream came true.

Zijn haar is wit geworden.

His hair has turned white.

Toms haar is grijs geworden.

Tom's hair has turned gray.

Mijn mes is bot geworden.

My knife has gotten dull.

Je bent duidelijk volwassener geworden.

You've obviously matured.

Hij is snel rijk geworden.

He got rich quickly.

Ik ben net wakker geworden.

I've just woken up.