Translation of "Ben" in English

0.010 sec.

Examples of using "Ben" in a sentence and their english translations:

- Ik ben doodmoe.
- Ik ben doodop.
- Ik ben uitgeput.
- Ik ben bekaf.

- I'm exhausted.
- I am dead tired.

Ik ben wie ik ben.

I am who I am.

- Ik ben doodmoe.
- Ik ben doodop.
- Ik ben uitgeput.

- I'm very tired.
- I'm really tired.

- Ik ben bevooroordeeld.
- Ik ben partijdig.
- Ik ben vooringenomen.

I'm biased.

- Ik ben geschokt.
- Ik ben verbijsterd.
- Ik ben geshockeerd.

I'm shocked.

- Ben je depressief?
- Ben je depri?
- Ben je gedeprimeerd?

Are you depressed?

- Ben jij dat?
- Ben jij het?
- Ben jij 't?

Is it you?

- Ben je vrijgezel?
- Ben je alleenstaand?
- Ben je single?

Are you single?

- Ik ben ongehuwd.
- Ik ben vrijgezel.
- Ik ben single.

- I am a bachelor.
- I am single.
- I'm not married.
- I'm single.
- I'm unmarried.

- Ik ben arts.
- Ik ben geneesheer.
- Ik ben dokter.

- I'm a doctor.
- I am a doctor.

- Ik ben arts.
- Ik ben geneesheer.
- Ik ben dokter.
- Ik ben een dokter.

- I'm a doctor.
- I am a doctor.

- Ik ben arts.
- Ik ben dokter.
- Ik ben een dokter.

- I'm a doctor.
- I am a doctor.

- Ik ben heel moe.
- Ik ben doodmoe.
- Ik ben doodop.

- I'm dead tired.
- I'm shattered.
- I am shattered.
- I'm knackered.
- I am knackered.

- Ik ben een gymleraar.
- Ik ben gymleraar.
- Ik ben gymlerares.

I'm a gym teacher.

- Ik ben getrouwd.
- Ik ben gehuwd.

- I'm married.
- I am married.

- Ik ben geschokt.
- Ik ben ontzet.

- I'm horrified.
- I am horrified.

- Ik ben blut.
- Ik ben platzak.

- I'm broke.
- I'm skint.
- I'm brassic.

- Ik ben slaperig!
- Ik ben moe!

- I'm sleepy!
- I'm sleepy.

- Hier ben ik.
- Daar ben ik.

Here I am.

- Ik ben ziek.
- Ik ben ongezond.

I'm unwell.

- Ben jij 't?
- Ben jij dit?

- Is it you?
- Is that you?

- Ik ben vrijgezel.
- Ik ben single.

- I am single.
- I'm single.

- Ik ben Chinees.
- Ik ben Chinese.

- I am Chinese.
- I'm Chinese.

- Ik ben partijdig.
- Ik ben vooringenomen.

I'm biased.

- Ik ben doodmoe.
- Ik ben doodop.

I'm dead tired.

- Ik ben homo.
- Ik ben gay.

- I'm gay.
- I am gay.
- I'm a homosexual.
- I'm a lesbian.

- Ik ben Turkse.
- Ik ben Turk.

- I'm Turkish.
- I am Turkish.

- Ik ben Hongaar.
- Ik ben Hongaarse.

- I am Hungarian.
- I'm Hungarian.

- Ik ben gewond.
- Ik ben gekwetst.

I am injured.

- Ik ben woedend!
- Ik ben verontwaardigd!

- I'm angry!
- I'm furious!
- I'm pissed off!

- Ben je leerkracht?
- Ben je leraar?

Are you a teacher?

- Ik ben jaloers.
- Ik ben afgunstig.

I'm jealous.

- Ik ben opmerkzaam.
- Ik ben oplettend.

I'm observant.

- Ik ben nerveus.
- Ik ben zenuwachtig.

I'm nervous.

- Ik ben Duits.
- Ik ben Duitse.

I am German.

- Ik ben dapper.
- Ik ben moedig.

I'm brave.

- Ik ben nieuwsgierig.
- Ik ben benieuwd.

- I am curious.
- I'm curious.

- Ik ben online.
- Ik ben verbonden.

I am online.

- Ben je blij?
- Ben je gelukkig?

Are you happy?

- Ik ben moe.
- Ik ben moe!

- I'm tired.
- I am tired.
- I'm tired!

- Ik ben vrij.
- Ik ben vrij!

I'm free.

- Ik ben gelukkig.
- Ik ben blij.

- I am happy.
- I'm happy.

- Ik ben verpleegster.
- Ik ben verpleegkundige.

I'm a nurse.

- Ik ben verpleegkundige.
- Ik ben verpleger.

- I'm a nurse.
- I am a nurse.

- Ik ben Mexicaan.
- Ik ben Mexicaanse.

I'm Mexican.

- Ik ben lang.
- Ik ben belangrijk.

- I am tall.
- I'm important.
- I'm fat.
- I'm big.

- Ik ben uitgeput.
- Ik ben bekaf.

- I'm exhausted.
- I am exhausted.
- I'm shattered.
- I am shattered.
- I'm knackered.
- I am knackered.

- Ik ben Armeens.
- Ik ben Armeniër.

- I'm Armenian.
- I am Armenian.

- Ik ben hetzelfde.
- Ik ben dezelfde.

I'm the same.

- Ik ben direct.
- Ik ben rechtuit.

I'm direct.

- Ik ben kieskeurig.
- Ik ben pietluttig.

I'm fussy.

- Ik ben Braziliaanse.
- Ik ben Braziliaan.

I'm Brazilian.

- Ik ben Hongaarse.
- Ik ben Hongaars.

- I am Hungarian.
- I'm Hungarian.

- Ik ben professor.
- Ik ben leraar.

- I'm a teacher.
- I am a professor.
- I am a teacher.

- Ben jij beroemd?
- Ben je beroemd?

Are you famous?

- Ik ben het.
- Dat ben ik.

- It's me.
- That's me.
- It's me!

- Ben je vrijgezel?
- Ben je alleenstaand?

Are you single?

- Ik ben Antonio.
- Ik ben Anton.

I am Antonio.

- Ik ben blij!
- Ik ben gelukkig!

I'm happy!

- Ik ben gek.
- Ik ben razend.

- I'm frantic!
- I'm frantic.

- Ik ben buschauffeur.
- Ik ben buschauffeuse.

I'm a bus driver.

- Ik ben biologe.
- Ik ben bioloog.

I'm a biologist.

"Wie ben je?" "Ik ben Tom."

"Who are you?" "I'm Tom."

- Ben je lerares?
- Ben je leerkracht?

Do you teach?

- Ik ben weggelopen.
- Ik ben gevlucht.

I fled.

- Ik ben Amerikaans.
- Ik ben Amerikaan.

- I am an American.
- I am American.

- Ben je Andalusiër?
- Ben je Andaloesiër?

Are you Andalousian?