Translation of "Persoonlijk" in Chinese

0.002 sec.

Examples of using "Persoonlijk" in a sentence and their chinese translations:

Ik zal jou persoonlijk bezoeken.

我会亲自拜访你。

Hij ging er persoonlijk naartoe.

他亲自去那里了。

Ik heb persoonlijk nooit een ufo gezien.

就个人而言,我从没见过不明飞行物。

We weten weinig over zijn persoonlijk verleden.

我们对他的个人经历知之甚少。

- Hij is zelf gekomen.
- Hij kwam zelf.
- Hij kwam persoonlijk.

他亲自来了。

Ik heb van hem gehoord maar ik ken hem niet persoonlijk.

我聽說過他,但是沒有親眼見到過。