Translation of "Niet" in Italian

0.024 sec.

Examples of using "Niet" in a sentence and their italian translations:

- Niet stoppen.
- Stop niet.
- Niet ophouden.

- Non fermarti.
- Non fermatevi.
- Non si fermi.
- Non ti fermare.
- Non vi fermate.

- Overdrijf niet!
- Niet overdrijven.

- Non esagerare.
- Non esagerate.
- Non esageri.

- Niet schieten!
- Niet schieten.

- Non sparare!
- Non sparate!
- Non spari!

- Niet nu!
- Nu niet!

Non adesso.

- Blijkbaar niet.
- Kennelijk niet.

Evidentemente no.

- Schreeuw niet.
- Schreeuw niet!

- Non urlare.
- Non urli.
- Non urlate.

- Spreek niet.
- Praat niet.

- Non parlare.
- Non parlate.
- Non parli.

- Lieg niet.
- Lieg niet!

- Non mentire.
- Non mentite.
- Non menta.

- Praat niet.
- Niet praten!

- Non parlare.
- Non parlate.
- Non parli.

- Niet kijken!
- Kijk niet.

- Non guardare!
- Non guardate!
- Non guardi!

- Blijkbaar niet!
- Klaarblijkelijk niet!

Certo che no!

- Niet vouwen.
- Niet vouwen!

Non piegare.

- Niet bewegen.
- Niet bewegen!

- Non si muova.
- Non ti muovere.
- Non muoverti.
- Non vi muovete.
- Non muovetevi.

- Leer niet.
- Studeer niet.

- Non studiare.
- Non studiate.
- Non studi.

- Niet vandaag.
- Vandaag niet.

Non oggi.

- Wie niet waagt, die niet wint.
- Wie niet waagt, niet wint.

Se non si osa nulla, non si può neppure vincere nulla.

Niet?

No?

- Ga niet weg.
- Ga niet.

- Non andare.
- Non andate.
- Non vada.

- Wees niet bang!
- Vrees niet!

Non essere terrorizzato.

- Ga niet dood.
- Sterf niet.

- Non morire.
- Non morite.
- Non muoia.

- Dat kan niet!
- Niet waar!

È impossibile.

- Niet denken!
- Denk niet na!

Non pensare.

- Rook je niet?
- Rookt u niet?
- Roken jullie niet?

- Non fumi?
- Tu non fumi?
- Non fuma?
- Lei non fuma?
- Non fumate?
- Voi non fumate?

- Jij skiet niet.
- U skiet niet.
- Jullie skiën niet.

- Non scii.
- Non scia.
- Non sciate.
- Tu non scii.
- Lei non scia.
- Voi non sciate.

- Ik weet het niet.
- Dat weet ik niet.
- Ik weet niet.
- Weet ik niet.

- Non so.
- Non lo so.
- Io non so.
- Io non lo so.

- Ik weet het niet.
- Ik weet niet.
- Weet ik niet.

- Non so.
- Non lo so.

Wie niet waagt, die niet wint.

Chi non risica non rosica.

Niet voor individuen, niet voor gezinnen,

Per gli individui, per le famiglie,

Niet echt. Althans, niet voor mij.

Non proprio. Almeno non per me.

- Niet storen alsjeblieft!
- Niet storen alstublieft!

- Per piacere, non disturbare!
- Per piacere, non disturbate!
- Per piacere, non disturbi!
- Per favore, non disturbare!
- Per favore, non disturbate!
- Per favore, non disturbi!

- Lang niet gezien.
- Lang niet gesproken!

Tanto che non ci si vede!

- Ga niet weg.
- Ga niet weg!

- Non partire!
- Non partite!
- Non parta!
- Non andartene!
- Non andatevene!
- Non se ne vada!

- Verkneukel je niet.
- Glunder niet zo.

- Non gongolare.
- Non gongolate.
- Non gongoli.

- Wees niet bang.
- Wees niet bang!

Non temere!

- Blijkbaar niet.
- Ik denk van niet.

Immagino di no.

- Lang niet gek gedaan.
- Niet slecht.

Non male.

- Niet aanraken.
- Kom er niet aan.

- Non toccarlo.
- Non toccatelo.
- Non toccarla.
- Non toccatela.
- Non lo tocchi.

- Wees niet verdrietig.
- Wees niet treurig.

Non essere triste.

Wat niet weet, wat niet deert.

Occhio non vede, cuore non duole.

Tom lijkt niet niet echt bezorgd.

Tom non sembra particolarmente preoccupato.

- Wat niet weet, wat niet deert.
- Wat het oog niet ziet, het hart niet deert.

- L'ignoranza è felicità.
- L'ignoranza è beatitudine.
- L'ignoranza è gioia.

- Doe niet zo stom.
- Doe niet zo dom.
- Doe niet zo gek.
- Wees niet dom.

Non essere stupido.

- Ben je niet zenuwachtig?
- Ben je niet nerveus?
- Bent u niet nerveus?
- Bent u niet zenuwachtig?
- Zijn jullie niet nerveus?
- Zijn jullie niet zenuwachtig?

- Non sei nervoso?
- Non sei nervosa?
- Non è nervoso?
- Non è nervosa?
- Non siete nervosi?
- Non siete nervose?

- Stel me niet teleur!
- Stel me niet teleur.
- Ontgoochel me niet.

- Non deludermi.
- Non deludetemi.
- Non mi deluda.
- Non mi deludere.
- Non mi deludete.

Natuurlijk niet.

Certo che no.

niet werkt.

non funziona.

Of niet.

O forse no.

Niet uitgaan.

Non morire.

Niet storen.

Non disturbare.

Niet aanzitten.

- Non toccare.
- Non toccate.
- Non tocchi.

Waarom niet?

Perché no?

Lieg niet.

- Non mentire.
- Non mentite.
- Non menta.

Kom niet.

- Non venire.
- Non venite.

Nog niet.

Non ancora.

Huil niet!

Non piangere.

Rook niet.

Non fumare.

Vraag niet.

- Non chiedere.
- Non chiedete.
- Non chieda.

Studeer niet!

Non studiare!

Blaf niet!

- Non abbaiare!
- Non abbaiate!
- Non abbai!

Niet betreden.

Non entrare.

Wacht niet.

- Non aspettare!
- Non aspettate!
- Non aspetti!

Niet hier.

Non qui.

Niet bewegen!

- Nessuno si muova!
- Che nessuno si muova!

Klaag niet!

Non ti lamentare!

Niet vouwen.

Non piegare.

Onderbreek niet.

- Non interrompere.
- Non interrompete.
- Non interrompa.

Niet vanavond.

- Non stasera.
- Non stanotte.
- Non questa sera.
- Non questa notte.

Misschien niet.

Forse no.

Worstel niet.

- Non sforzarti.
- Non sforzatevi.
- Non si sforzi.
- Non ti sforzare.
- Non vi sforzate.

Niet staren!

- Non fissare.
- Non fissate.
- Non fissi.

Glimlach niet.

- Non sorridere.
- Non sorridete.
- Non sorrida.

Niet zingen.

- Non cantare.
- Non cantate.
- Non canti.

Niet springen!

- Non saltare!
- Non saltate!
- Non salti!

Niet vechten.

- Non lottare.
- Non lottate.
- Non lotti.
- Non combattere.
- Non combattete.
- Non combatta.

Niet doorvertellen.

- Semplicemente non dirlo a nessuno.
- Semplicemente non lo dire a nessuno.
- Semplicemente non ditelo a nessuno.
- Semplicemente non lo dite a nessuno.
- Semplicemente non lo dica a nessuno.

Niet praten!

Non parlare!

Natuurlijk niet!

Certo che no!

Schreeuw niet.

Non urlare.