Translation of "Wel" in Russian

0.009 sec.

Examples of using "Wel" in a sentence and their russian translations:

Slaap wel.

Спокойной ночи!

Natuurlijk wel!

Конечно да!

Wel wel! Hoe hebt ge dat gedaan?

Боже, как же ты это сделал?

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!

Спасибо!

Dank je wel.

Спасибо.

Mag dat wel?

- Ты можешь это сделать?
- Вы можете это сделать?

Het zal wel.

- Пускай себе!
- Шут с ним!

We overleven wel.

Мы выживем.

- Goedenacht.
- Slaap wel.

- Спокойной ночи.
- Доброй ночи.
- Приятной ночи!

Wees wel voorzichtig.

- Будь очень осторожен.
- Будь очень осторожна.
- Будьте очень осторожны.

Ik betaal wel.

Плачу́ я.

Het gebeurt wel.

- Это иногда случается.
- Такое иногда бывает.

We winnen wel.

- Мы победим.
- Мы выиграем.

We zien wel.

Мы видим.

Zie je wel?

- Видишь?
- Видите?

- Het komt wel goed.
- Het komt wel goed met ons.

С нами всё будет в порядке.

- Dank je wel voor gisteren.
- Dank u wel voor gisteren.

Спасибо за вчерашнее.

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Bedankt.

Спасибо!

- Ik doe de vaat wel.
- Ik doe de afwas wel.

Я помою посуду.

- Bedankt, maat!
- Dank je wel, makker!
- Dank je wel, kerel.

- Спасибо, дружище!
- Спасибо, дружище.

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank je!
- Dankjewel!

Спасибо!

Ik snap het wel.

Я понимаю.

Maar wel door aanraking.

Но может до них дотронуться.

Ik wist het wel.

Я так и знал.

Dank u wel, dokter.

Спасибо, доктор!

Het valt wel mee.

- Это не так уж и плохо.
- Это не так плохо.

Is dat wel goed?

Так нормально?

Tom wacht wel even.

Том подождёт.

- Goedenacht.
- Slaap wel.
- Goedenacht!

- Спокойной ночи.
- Спокойной ночи!
- Доброй ночи.

Wel nu nog mooier!

- Вот те на!
- Вот те нате!
- Вот так так!

Het overkomt iedereen wel.

Со всеми бывает.

Dat kan wel kloppen.

Это звучит более-менее правильно.

We kunnen wel zonder.

Мы можем обойтись без этого.

Ik geloof het wel!

- Ещё бы!
- Охотно верю!

Ik denk van wel.

- Я действительно так думаю.
- Я правда так думаю.

Heeft dit wel zin?

- Есть в этом какой-нибудь смысл?
- Это имеет смысл?

Ik ga wel alleen.

Я пойду сам.

- We zijn wel echt goede vrienden.
- Wij zijn wel echt goede vrienden.
- We zijn wel echt goede vriendinnen.
- Wij zijn wel echt goede vriendinnen.

- Мы действительно близкие друзья.
- Мы по-настоящему близкие друзья.
- Мы правда близкие друзья.

- Denk je wel eens aan Tom?
- Denken jullie wel eens aan Tom?

- Ты когда-нибудь думаешь о Томе?
- Вы когда-нибудь думаете о Томе?
- Ты вообще думаешь о Томе?
- Вы вообще думаете о Томе?

- Er vindt altijd wel iemand tijd.
- Men kan altijd wel tijd vinden.

Время всегда можно найти.

- Luistert gij eigenlijk wel naar mij?
- Luister je eigenlijk wel naar mij?

- Ты вообще меня слушаешь?
- Ты вообще слушаешь меня?

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Dank je!
- Dankjewel!

- Спасибо!
- Спасибо.
- Благодарю!

- Bedankt, vriend!
- Bedankt, maat!
- Dank je wel, makker!
- Dank je wel, kerel.

- Спасибо, дружище!
- Спасибо, дружище.

- Deze kamer lijkt wel een varkensstal.
- Die kamer lijkt wel een varkensstal.

Эта комната похожа на свинарник.

"Dat wist ik al wel."

«Я уже это знаю».

...en die is wel eetbaar.

она вполне съедобная!

Maar wel bepaalde narratieve structuren.

сколько определённые повествовательные структуры.

Want hierin slaagt het wel:

Вот с чем они хорошо справляются.

En wel honderd jaar worden.

И прожить до ста лет.

Maar andere merken het wel.

Но некоторые ее чувствуют.

Je moet wel gek zijn.

- Ты, должно быть, сошёл с ума.
- Ты, должно быть, сошла с ума.

Hij lijkt wel een skelet.

Он выглядит как скелет.

- Hij verschijnt.
- Hij verschijnt wel.

Он появляется.

Ja, dat kan je wel.

Да, ты можешь.

Jouw ideeën bevallen mij wel.

- Мне нравятся твои идеи.
- Мне нравятся ваши идеи.

Ik kan het wel aan.

- Я могу с этим справиться.
- Я в состоянии с этим справиться.

Ik moet wel dingen zien.

- Наверное, мне показалось.
- Кажется, мне это померещилось.

Ik wil het wel doen.

Я хочу это сделать.

Ze moeten wel gelukkig zijn.

- Они наверняка счастливы.
- Они, должно быть, счастливы.

Ik stoor toch niet, wel?

Я тебе не мешаю, нет?

- Slaap wel.
- Welterusten.
- Slaap lekker!

- Спокойной ночи!
- Доброй ночи!

Dat toiletpapier lijkt wel schuurpapier.

Эта туалетная бумага как наждачка.

Ik dek de tafel wel.

Я накрою на стол.

Je went er wel aan.

К этому привыкаешь.

Ik moet wel getikt zijn.

Я, должно быть, не в своем уме.

Dat is best wel verbazingwekkend.

Довольно удивительно.

Je moet wel honger hebben.

- Ты, должно быть, голоден.
- Ты, должно быть, голодна.
- Вы, должно быть, голодны.
- Ты, наверное, голоден.
- Ты, наверное, голодна.
- Вы, наверное, голодны.
- Ты, наверное, проголодался.
- Ты, наверное, проголодалась.
- Вы, наверное, проголодались.

Heel goed, dank je wel.

Очень хорошо, спасибо.

Misschien heb je wel gelijk.

- Возможно, вы правы.
- Может быть, ты права.
- Может быть, ты прав.
- Может быть, вы правы.
- Может быть, Вы правы.
- Может, ты и прав.
- Возможно, ты прав.

Het kan wel even duren.

Это может занять некоторое время.

Ge verstaat het wel, nietwaar?

Ты же понимаешь, а?

Mijn zus mag Tom wel.

Моей сестре нравится Том.

Tom moet wel dorst hebben.

Том, наверное, пить хочет.

Ik weet wel niet waarom.

- Чего я не знаю, так это почему.
- Чего я не знаю, так это зачем.

Hij wacht wel op je.

Он тебя подождёт.

Dank u wel voor gisteren.

- Спасибо вам за вчерашнее.
- Благодарю вас за вчерашнее.

Verkopen ze hier wel kattenbrokjes?

У них тут кошачий корм продаётся?

- Dank je wel.
- Dank je.

Спасибо тебе.

Hij haalt je wel in.

Он тебя догонит.