Translation of "Dank" in Russian

0.012 sec.

Examples of using "Dank" in a sentence and their russian translations:

- Bedankt! - Geen dank.
- "Dank u." "Geen dank."

"Спасибо!" - "Не за что!"

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Dank je!
- Dankjewel!

- Спасибо!
- Спасибо.
- Благодарю!

- Dank u.
- Ik dank u.

Благодарю Вас.

- Dank je wel.
- Dank je.

Спасибо тебе.

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Ik dank u.
- Dankjewel!

- Спасибо!
- Спасибо тебе.

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Ik dank u.
- Bedankt.

Спасибо тебе.

- "Bedankt." "Graag gedaan."
- Bedankt! - Geen dank.
- "Dank u." "Geen dank."
- "Dank je." "Graag gedaan."

«Спасибо!» — «Пожалуйста!»

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Bedankt.

Спасибо!

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank je!
- Dankjewel!

Спасибо!

- Hartelijk bedankt.
- Hartelijk dank.
- Veel dank.

- Премного благодарен.
- Большое спасибо.
- Премного благодарна.

- Dank u.
- Ik dank u.
- Bedankt.

- Благодарю Вас.
- Спасибо тебе.

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!
- Dank u.
- Ik dank u.
- Bedankt.
- Wij danken u.
- Dank je!
- Dankjewel!

- Спасибо!
- Спасибо тебе.
- Благодарю!

Hartelijk dank!

Огромное спасибо!

Dank je!

- Спасибо!
- Спасибо.

- "Bedankt." "Graag gedaan."
- "Dank u." "Geen dank."
- "Dank je." "Graag gedaan."

- «Спасибо!» — «Пожалуйста!»
- "Спасибо". — "Пожалуйста".

- Bedankt!
- Dank u wel!
- Dank je wel!

Спасибо!

- "Bedankt." "Graag gedaan."
- "Dank u." "Geen dank."

"Спасибо!" - "Не за что!"

Dank je wel.

Спасибо.

Bij voorbaat dank.

Заранее благодарный.

Dank je, schat.

Спасибо, мой дорогой.

Goed, dank je.

Хорошо, спасибо.

Ik dank u.

- Благодарю Вас.
- Благодарю тебя.

Bedankt! - Geen dank.

«Большое спасибо!» — «Не за что».

Dank u, meneer.

Благодарю Вас.

- Dank je wel voor gisteren.
- Dank u wel voor gisteren.

Спасибо за вчерашнее.

- Dank u voor uw verslag.
- Dank je voor je verslag.

Спасибо вам за отчёт.

- Bedankt, maat!
- Dank je wel, makker!
- Dank je wel, kerel.

- Спасибо, дружище!
- Спасибо, дружище.

- Graag gedaan.
- Geen dank.

Пожалуйста.

Dank u wel, dokter.

Спасибо, доктор!

- Bedankt!
- Dank u.
- Bedankt.

Спасибо!

"Hatsjoe!" "Gezondheid!" "Dank je."

- "Апчхи!" - "Будьте здоровы!" - "Спасибо".
- "Апчхи!" - "Будь здоров!" - "Спасибо".
- "Апчхи!" - "Будь здорова!" - "Спасибо".

Dank voor het telefoontje.

- Спасибо, что позвонили.
- Спасибо, что позвонил.
- Спасибо, что позвонили мне.
- Спасибо, что позвонил мне.

Tegen wil en dank.

Хочешь не хочешь.

Bekijk deze dank memes!

Зацени эти упоротые мемасики!

- God zij dank.
- Godzijdank.

Слава богу.

"Dank je." "Graag gedaan."

- "Спасибо". - "Не за что".
- «Спасибо!» — «Пожалуйста!»
- "Спасибо!" - "Не за что!"

- Ik ben oké, dank je.
- Ik ben in orde, dank je.

У меня всё хорошо, спасибо.

- Met mij gaat het goed, dank u.
- Ik ben oké, dank je.
- Ik ben in orde, dank je.

- Я в порядке, спасибо.
- У меня всё хорошо, спасибо.

- Heel erg bedankt!
- Hartelijk bedankt!
- Hartelijk dank!
- Heel hartelijk bedankt.
- Duizend maal dank!
- Ik dank je van ganser harte.

Большое спасибо!

- Bedankt, vriend!
- Bedankt, maat!
- Dank je wel, makker!
- Dank je wel, kerel.

- Спасибо, дружище!
- Спасибо, дружище.

- Nee, bedankt.
- Nee, dank u.

Нет, спасибо.

Dank u voor de suggestie.

- Спасибо за предложение.
- Спасибо за совет.

Dank je voor het cadeau.

Спасибо за подарок.

Heel goed, dank je wel.

Очень хорошо, спасибо.

Zeg toch minstens "Dank u".

- Как минимум, я говорю "спасибо".
- По крайней мере, я говорю "спасибо".

Dank je voor het luisteren.

- Спасибо за внимание.
- Спасибо, что выслушала.

Dank u wel voor gisteren.

- Спасибо вам за вчерашнее.
- Благодарю вас за вчерашнее.

- Neen dank u, ik kijk maar wat.
- Nee, dank u. Ik kijk wat rond.

Нет, спасибо, я просто смотрю.

Goed, dank u. En met u?

Спасибо, хорошо. А вы?

Ik dank u voor uw hulp.

Благодарю вас за помощь.

Ik ben in orde, dank je.

Я хорошо поживаю, спасибо.

Dank je. Je bent een engel.

- Спасибо, ты - ангел.
- Спасибо, ты ангел.

Ja, ik begrijp het. Dank u.

- Да, я понимаю. Большое спасибо.
- Да, я понимаю. Спасибо.

Dank je wel voor de pizza!

Спасибо за пиццу.

Dank je wel voor de aanbeveling.

Спасибо за совет!

Dank u wel voor de reactie.

Спасибо за комментарий.

"Bedankt voor de hulp." "Geen dank."

- «Спасибо за помощь». — «Не за что».
- "Спасибо за помощь". - "Не стоит благодарности".

Ik heb genoeg gehad, dank u.

Спасибо, я наелся.