Translation of "Binnen" in Russian

0.021 sec.

Examples of using "Binnen" in a sentence and their russian translations:

- Kom binnen!
- Komt u binnen!
- Kom binnen.

- Войдите!
- Входите.

- Kom binnen!
- Kom binnen.

- Входи!
- Заходи.
- Войдите.

- Kom binnen!
- Komt u binnen!

Войдите!

- Kom binnen!
- Ga naar binnen.

- Входи!
- Заходи.

- Kom binnen!
- Komt u binnen!
- Kom binnen.
- Ga naar binnen.
- Maak dat je binnenkomt.

Входите!

- Komt u binnen!
- Ga naar binnen.

- Войдите!
- Зайдите!
- Входите.
- Заходите.
- Войдите.

- Kom binnen alstublieft.
- Kom alstublieft binnen.

Входите, пожалуйста!

- Ze zijn binnen.
- Zij zijn binnen.

Они внутри.

- Tom is binnen.
- Tom zit binnen.

Том внутри.

- Kom alstublieft binnen.
- Kom alsjeblieft binnen.

- Пожалуйста, входи.
- Пожалуйста, заходи.
- Пожалуйста, входите.
- Пожалуйста, заходите.

Kom binnen!

Войдите!

Kom binnen.

Заходи.

Blijf binnen.

- Оставайся внутри.
- Оставайтесь внутри.
- Побудь внутри.
- Побудьте внутри.

- Kom binnen!
- Stap in.
- Ga naar binnen.

- Входи!
- Заходи.
- Входи.

Maria kwam binnen.

Вошла Мэри.

Laat ze binnen.

- Дай им войти.
- Пусть они войдут.
- Впусти их.
- Впустите их.

Komt u binnen!

- Войдите!
- Зайдите!
- Входите.

Laat me binnen.

- Впустите меня.
- Впусти меня.
- Дай мне войти.
- Дайте мне войти.

We zijn binnen.

Мы внутри.

Tom wachtte binnen.

Том ждал внутри.

Kom alsjeblieft binnen.

Пожалуйста, входи.

Ik moet binnen.

- Мне надо войти.
- Мне нужно войти.
- Мне нужно зайти.
- Мне надо зайти.

Kom binnen alstublieft.

Входите, пожалуйста.

Hoi, kom binnen.

Привет, заходи.

Kom toch binnen!

- Входи давай.
- Входи уже.
- Ну же, входи.

Kom binnen alsjeblieft!

Входи, пожалуйста.

Laat hem binnen.

- Впусти его.
- Дай ему войти.
- Впустите его.

Ga naar binnen.

- Входите.
- Иди внутрь.
- Идите внутрь.
- Входи.

Kom maar binnen.

Входи давай.

Kom nu binnen.

Теперь входи.

Ze zijn binnen.

Они внутри.

Kom binnen, Tom.

- Заходи, Том.
- Входи, Том.

- Hij ging de kamer binnen.
- Hij kwam de kamer binnen.

Он вошёл в комнату.

- Iemand duwde mij naar binnen.
- Iemand duwde me naar binnen.

Кто-то втолкнул меня вовнутрь.

Ze gaan gebouwen binnen...

...в здания...

We gaan naar binnen.

Ладно, заходим.

Hij is niet binnen.

Его нет.

Laat me binnen alsjeblieft!

Пожалуйста, впусти меня!

Is het binnen warmer?

Внутри теплее?

Er is niemand binnen.

Внутри никого.

We komen naar binnen.

Мы идём внутрь.

Het is donker binnen.

Внутри темно.

Ik ga naar binnen.

Я иду внутрь.

Niemand mag daar binnen.

- Никому нельзя туда входить.
- Туда никого не пускают.

Kom weer naar binnen.

- Иди обратно внутрь.
- Идите обратно внутрь.
- Возвращайся внутрь.
- Возвращайтесь внутрь.

Lidia beveelt: „Kom binnen!”

Лидия приказывает: "Входи!"

Binnen is er plaats.

Внутри есть место.

Breng hem naar binnen.

Введите его.

De leraar komt binnen.

Учитель входит.

- Gaat u alstublieft weer naar binnen.
- Ga alsjeblieft weer naar binnen.

Пожалуйста, возвращайтесь внутрь.

Binnen slechts een paar dagen

Спустя всего лишь несколько дней

Kwam er een landarbeider binnen.

зашёл фермер.

Laat de hond niet binnen!

Не впускайте собаку.

Laat wat frisse lucht binnen.

Впусти немного свежего воздуха.

Ga buiten, of kom binnen.

Либо выйди, либо войди.

Waarom kom je niet binnen?

- Почему бы тебе не войти?
- Почему бы вам не войти?

Hij ging zijn kamer binnen.

- Он вошёл в свою комнату.
- Он вошёл к себе в комнату.
- Он вошёл к нему в комнату.
- Он вошёл в его комнату.
- Он вошёл к ней в комнату.
- Он вошёл в её комнату.

Laten we naar binnen gaan!

- Давай зайдём!
- Давай зайдём внутрь!

Mayuko kwam de kamer binnen.

Маюко вошла в комнату.

We gaan het klaslokaal binnen.

Мы входим в класс.

Tom ging mijn huis binnen.

Том зашёл в мой дом.

Hij ging de kamer binnen.

Он вошёл в комнату.

Laten we naar binnen gaan.

- Зайдём внутрь.
- Пройдём внутрь.

Niemand kan daar naar binnen.

Никто не может туда войти.

Hij kwam de kamer binnen.

Он вошёл в комнату.

- Ik zal u bellen binnen de week.
- Ik bel je binnen een week.

Я позвоню вам на неделе.

- Komt u binnen, de deur is open.
- Kom binnen, de deur is open.

- Войдите, дверь отрыта.
- Входи, дверь открыта.
- Входите, дверь открыта.