Translation of "Mama" in Russian

0.006 sec.

Examples of using "Mama" in a sentence and their russian translations:

- Welterusten, mama.
- Goede nacht, mama.

Спокойной ночи, мама.

- Dag, mama.
- Tot ziens, mama.

Пока, мам.

Mama huilde.

Мама плакала.

Dankjewel, mama!

Спасибо, мам.

Goede nacht, mama.

Спокойной ночи, мама.

Fijne verjaardag, mama.

С днём рождения, мама!

Laat mama slapen.

- Дай маме поспать.
- Пусть мама поспит.

Hebt ge mama geholpen?

- Ты помогла маме?
- Ты помог маме?

Is dat jouw mama?

- Это твоя мать?
- Это твоя мама?

Mama staat vroeg op.

Моя мама рано встаёт.

Mama heeft de tafel gedekt.

Мама накрыла на стол.

Kijk mama, ik kan lezen!

Смотри, мам, я умею читать!

Waar is je mama, jongetje?

Где твоя мама, мальчик?

Mama is aan het werk.

Мама работает.

Mama is ouder dan papa.

- Мама старше папы.
- Мама старше, чем папа.

Mama heeft dit gordijn gekozen.

Мама выбрала эти занавески.

Zeg eens 'goedemorgen' tegen mama.

Скажи маме «доброе утро».

Mama, waarom huilt dat meisje?

Мама, почему та девочка плачет?

Mama en papa zijn erg nerveus.

- Мама с папой очень нервничают.
- Мама и папа очень нервничают.

Mama liet de kinderen koekjes eten.

Мама разрешила детям есть печенье.

Mama, Tom heeft mijn koekje opgegeten!

Мам, Том печенье съел!

Mijn mama kocht twee flessen appelsap.

Мама купила две бутылки яблочного сока.

Mama was bezig met haar naaiwerk.

Мама была занята шитьём.

Ik wil een plant aan mama geven.

Я хочу подарить маме какое-нибудь комнатное растение.

Mama en papa worden vast niet boos.

Мама с папой наверняка не рассердятся.

Mama kocht een mooie pop voor mij.

Мама купила мне красивую куклу.

Jij bent de beste mama ter wereld!

- Ты лучшая мама в мире!
- Ты лучшая мама в мире.

Mama is een taart aan het maken.

Мама печёт пирог.

En zo leerde mijn papa mijn mama kennen.

Вот так мой папа и познакомился с моей мамой.

Mama, waarom heb ik geen oom met een baard?

Мама, почему у меня нет дяди с бородой?

Mama, mijn voortanden zitten los en vallen er bijna uit.

Мама, у меня передний зуб шатается и, похоже, скоро выпадет.

- Mijn mama werkt in een fabriek.
- Mijn moeder werkt in een fabriek.

- Моя мама работает на заводе.
- Моя мама работает на фабрике.

- Is je moeder thuis?
- Is je mama thuis?
- Is jouw moeder thuis?

- Твоя мама дома?
- Мама дома?
- Ваша мама дома?

- Mam, ik wil dit niet aantrekken.
- Mama, ik wil dit niet aan!

Мама, я не хочу это носить.

"Mama, mag ik een koekje eten?" "Nee, dat mag je niet. Je hoort niet tussen de maaltijden te eten."

"Мама, можно мне съесть печенюшку?" - "Нет, нельзя. Не нужно есть между приёмами пищи".

- Snel, mama! Iedereen is aan het wachten!
- Mam, schiet op! Iedereen wacht op je!
- Mam, schiet op! Iedereen wacht op ons!

Мам, скорее! Все ждут!