Translation of "Jouw" in Russian

0.019 sec.

Examples of using "Jouw" in a sentence and their russian translations:

Jouw beloning.

Вот твоя награда.

- Zijn dat jouw paarden?
- Zijn dit jouw paarden?

- Это твои кони?
- Это твои лошади?

- Is dit jouw vriendinnetje?
- Is dat jouw vriendin?

Это твоя девушка?

- Jouw antwoord is nonsens.
- Jouw antwoord is onzin.

Твой ответ бессмысленный.

- Is dit jouw paraplu?
- Is dat jouw paraplu?

Это твой зонтик?

Knip jouw nagels.

Остриги ногти.

Open jouw raam.

- Открой своё окно.
- Откройте своё окно.
- Открой у себя окно.
- Откройте у себя окно.

Bijt jouw hond?

- Ваша собака кусается?
- Твоя собака кусается?
- У тебя собака кусается?
- У вас собака кусается?

- Ik ben jouw vrouw niet.
- Ik ben niet jouw vrouw.
- Ik ben niet jouw echtgenote.
- Ik ben jouw echtgenote niet.

Я тебе не жена.

- Waar zit jouw kleindochter?
- Waar is jouw kleindochter?
- Waar is jouw kleindochtertje?
- Waar zit jouw kleindochtertje?
- Waar is uw kleindochter?

- Где твоя внучка?
- Где ваша внучка?

- Wie is jouw lievelingsleraar?
- Wie is jouw favoriete leraar?

Кто твой любимый преподаватель?

- Wat is jouw favoriete muziek?
- Wat is jouw lievelingsmuziek?

Какая у тебя любимая музыка?

- Wat is jouw favoriete kleur?
- Wat is jouw lievelingskleur?

- Какой у тебя любимый цвет?
- Какой твой любимый цвет?

- Ik ben Paul, jouw kamergenoot.
- Ik ben Paul, jouw flatgenoot.

Я Пол, твой сосед по комнате.

Dit is jouw avontuur.

Помните, это ваше приключение.

Wat is jouw probleem?

Вы чего?

Dit is jouw keuze.

Помните, это ваш выбор.

Is dit jouw potlood?

- Этот карандаш твой?
- Этот карандаш ваш?

Waar woont jouw grootmoeder?

Где живёт твоя бабушка?

Is dit jouw fiets?

Это твой велосипед?

Waar is jouw hond?

- Где твоя собака?
- Где твой пёс?

Wie is jouw favoriet?

- Кто тебе больше нравится?
- Кто вам больше нравится?
- Кто твой любимый?
- Кто ваш любимый?

Is dat jouw auto?

- Это твоя машина?
- Это ваша машина?

Dit is jouw huis.

- Это твой дом.
- Это ваш дом.

Wat is jouw lievelingsfilm?

- Какой у тебя любимый фильм?
- Какой твой любимый фильм?

Wat is jouw lievelingsband?

- Какая у тебя любимая группа?
- Какая у вас любимая группа?

Wat is jouw lievelingsdrank?

Какой твой любимый напиток?

Wat is jouw lievelingsboek?

- Какая твоя любимая книга?
- Какая у тебя любимая книга?
- Какая у вас любимая книга?

Wat is jouw lievelingsauto?

- Какая у тебя любимая машина?
- Какая у вас любимая машина?

Wat is jouw lievelingstongbreker?

Какая у тебя любимая скороговорка?

Wat is jouw lievelingsrecept?

- Какой твой любимый рецепт?
- Какой ваш любимый рецепт?
- Какой у тебя любимый рецепт?

Wat is jouw lievelingsrestaurant?

Какой твой любимый ресторан?

Wat is jouw lievelingsseizoen?

Какое ваше любимое время года?

Wat is jouw lievelingsshampoo?

- Какой ваш любимый шампунь?
- Какой твой любимый шампунь?
- Какой у тебя любимый шампунь?

Dit is jouw hond.

Это твоя собака.

Jouw Engels is perfect.

Твой английский безупречен.

Het is jouw schuld.

- Это твоя вина.
- Это ты виноват.

Zijn dit jouw dingen?

Это твои вещи?

Dat is jouw kleur!

Это твой цвет!

Dit is jouw sleutel.

Это твой ключ.

Is jouw hond gemeen?

У твоей собаки плохой характер?

Wat is jouw droom?

Какая у тебя мечта?

Wie is jouw lievelingsacteur?

- Кто твой любимый актер?
- Кто Ваш любимый актёр?
- Кто ваш любимый актёр?

Is dit jouw boek?

Это твоя книга?

Wie is jouw lievelingsdichter?

Кто твой любимый поэт?

Is dit jouw bier?

- Это твоё пиво?
- Это ваше пиво?

Wat is jouw plan?

Каков твой план?

Is dit jouw pen?

Это твоя ручка?

Is jouw auto zwart?

Твоя машина чёрная?

Jouw hart is ziek.

- У тебя больное сердце.
- У Вас больное сердце.

Wat is jouw theorie?

- Что у тебя за теория?
- Что у вас за теория?

Wie is jouw vriendin?

- Кто твоя подружка?
- Кто твоя девушка?

Wie is jouw vriend?

Кто твой парень?

Jouw plan werkte niet.

- Твой план не сработал.
- Ваш план не сработал.

Waar is jouw vriendin?

Где твоя девушка?

Jouw gedrag was schandalig.

Ваше поведение было постыдным.

Is dit jouw paraplu?

Это твой зонтик?

Jouw lippen zijn blauw.

У тебя губы синие.

Het is jouw probleem.

- Это твоя проблема.
- Это ваша проблема.

Wie is jouw broer?

- Кто твой брат?
- Кто ваш брат?

Het was jouw fout.

- Это была твоя ошибка.
- Это была ваша ошибка.

Is dit jouw kluisje?

Это твой шкафчик?

Jouw vingers zijn mooi.

У тебя красивые пальцы.

Is dit jouw huiswerk?

- Это твоё домашнее задание?
- Это ваше домашнее задание?

Wat is jouw voorstel?

- Что ты предлагаешь?
- Что вы предлагаете?

Het is jouw verantwoordelijkheid.

Это твоя ответственность.

Is dat jouw potlood?

Этот карандаш твой?

Is jouw hoofdpijn genezen?

- У тебя голова прошла?
- Голова прошла?

Denk aan jouw broer.

- Подумай о своём брате.
- Подумайте о своём брате.
- Подумайте о вашем брате.
- Подумай о брате!

Is Maria jouw dochter?

- Мэри твоя дочь?
- Мэри ваша дочь?

Tom respecteert jouw mening.

Том уважает твоё мнение.

Jouw kat is zwart.

- Твоя кошка чёрная.
- Твой кот чёрный.
- Ваш кот чёрный.
- Ваша кошка чёрная.

Is dat jouw man?

Это твой муж?

Waar is jouw vriend?

- Где твой друг?
- Где ваш друг?

Jouw tas staat open.

- У Вас сумка открыта!
- У тебя сумка открыта.

Ik ben jouw zon.

Я твоё солнце.

Ik lees jouw boek.

Я читаю твою книгу.