Translation of "Gewerkt" in Portuguese

0.005 sec.

Examples of using "Gewerkt" in a sentence and their portuguese translations:

Heb je gisteren gewerkt?

- Vocês trabalharam ontem?
- Você trabalhou ontem?

We hebben goed gewerkt.

Fizemos um bom trabalho.

- Dat werkte.
- Dat had gewerkt.

Aquilo funcionou.

Ik heb vandaag veel gewerkt.

- Eu trabalhei muito hoje.
- Trabalhei muito hoje.

- Tom heeft gewerkt.
- Tom werkte.

Tom trabalhou.

Tom heeft in Australië gewerkt.

Tom trabalhou na Austrália.

Je hebt meer gewerkt dan ik.

- Tu trabalhaste mais do que eu.
- Você trabalhou mais do que eu.
- Vocês trabalharam mais do que eu.

Ik heb hier tien jaar gewerkt.

Trabalho aqui há dez anos.

- Hij heeft hard gewerkt.
- Hij werkte hard.

Ele trabalhou duro.

Ze moet wel erg hard gewerkt hebben.

Ela deve ter trabalhado muito duro.

- Het werkte bijna.
- Het heeft bijna gewerkt.

Quase funcionou.

Tom heeft al drie maanden niet gewerkt.

Tom não trabalha há três meses.

- Wij werkten samen.
- Wij hebben samen gewerkt.

Nós trabalhamos juntos.

Hij heeft de hele dag lang gewerkt.

- Ele ficou trabalhando o dia todo.
- Ele esteve trabalhando o dia todo.

Er werd hier een hoop met goudpannen gewerkt.

Procuravam muito ouro por aqui.

Gisteren heb ik meer dan acht uur gewerkt.

Ontem trabalhei mais de oito horas.

Hij heeft drie maanden in de ambassade gewerkt.

- Há três meses que ele trabalha na Embaixada.
- Ele trabalha na Embaixada há três meses.

In de zomervakantie heb ik op een postkantoor gewerkt.

Eu trabalhei numa agência de correios durante as férias de verão.

Ik heb hard gewerkt om mijn familie te onderhouden.

Eu tenho trabalhado duro para sustentar minha família .

- Ik heb in Australië gewerkt.
- Ik werkte in Australië.

- Eu trabalhava na Austrália.
- Eu trabalhei na Austrália.

Eens kijken of de... ...schorpioenenval die je wilde heeft gewerkt.

Vamos ver se esta armadilha de escorpiões que quis fazer funcionou.

Ik had lang hard gewerkt en ik had mezelf uitgeput.

Trabalhava muito, há muito tempo, e tinha-me esgotado.

Hij heeft dag en nacht gewerkt om rijk te worden.

Ele trabalhou dia e noite para ficar rico.

- Tom werkte dag en nacht.
- Tom heeft dag en nacht gewerkt.

Tom trabalhou dia e noite.

Ze waren echt moe na de hele dag te hebben gewerkt.

Eles estavam realmente cansados, após terem trabalhado o dia todo.

- Ik heb in deze fabriek gewerkt.
- Ik werkte in deze fabriek.

- Eu trabalhei nessa fábrica.
- Eu trabalhei nesta fábrica.
- Eu trabalhava nesta fábrica.

- Ik werkte in een restaurant.
- Ik heb in een restaurant gewerkt.

- Eu trabalhava em um restaurante.
- Eu trabalhei em um restaurante.

"Heb je gisteren gewerkt?" "Ik wou dat het gisteren een vrije dag was geweest."

"Você trabalhou ontem?" "Queria que ontem tivesse sido feriado."

Wat hebt u vanochtend gedaan? -Gewerkt. Ik heb het gras gemaaid. Ik ben best nerveus.

- O que fez esta manhã? - Trabalhei. Cortei pasto com o meu trator. Bastante nervoso.

Wie van jullie gelooft dat hij harder heeft gewerkt voor mij dan ik voor hem ?!

Quem dentre vocês acredita que trabalhou mais intensamente para mim do que eu para ele?!

Al meer dan twintig jaar hebben de esperantisten met overgave en geduld aan hun ideaal gewerkt.

Já por mais de vinte anos os esperantistas enérgica e pacientemente trabalham por sua causa.

- Ik werkte de hele dag hard, dus was ik erg moe.
- Ik had de hele dag hard gewerkt, en dus was ik heel moe.

Trabalhei duro o dia todo, então estava muito cansado.