Translation of "Vast" in Korean

0.010 sec.

Examples of using "Vast" in a sentence and their korean translations:

Dat zit goed vast.

좋아요, 튼튼하게 묶였네요

Hij zit vast in een spleetje daar. We binden hem vast.

네, 건너편 틈에 끼었네요 자, 로프를 묶겠습니다

Daarna zitten we eraan vast.

던지고 나면 되돌릴 수 없습니다

Bereid je maar vast voor.

준비는 되셨겠죠!

En daarom zitten we vast.

우리가 갇힌 이유가 바로 이겁니다.

Maar we zitten eraan vast.

하지만 발을 내디뎠으니

...haar proberen vast te leggen...

‎촬영하려고 노력하느라

Daarmee pinnen we zijn kop vast.

머리를 꼼짝 못 하게 하는 거죠

Hij zit vast in het spinnenweb.

거미줄에 걸려버렸습니다

Je kent dit gevoel vast wel.

아마 여러분도 동감하실 것 같아요.

Ik zit er nu aan vast.

이제 돌아갈 수 없습니다

We zitten nu vast aan het dodemansanker.

이제 '데드 맨스 앵커'를 믿고 내려가 보겠습니다

Ik verlies kracht door vast te houden.

여기 매달려 있자니 점점 힘이 빠지네요 이런!

En daar hield ik me aan vast.

저는 그에 매달렸습니다.

En het zette delen van het ademhalingsapparaat vast,

호흡기의 부위를 제자리에 고정시켜 이것들이 움직이지 못하도록 하는

Deze driepootachtige klauwen grijpen zich in huid vast...

삼각대 같은 발톱이 피부에 꼭 달라붙어

We hebben de stok, we pinnen hem vast.

해봅시다, 나뭇가지로 꼼짝 못 하게 하는 거예요

Door hem vast te lijmen op hun pels.

GPS 태그를 부착하였습니다.

We maken het touw vast. Maak je klaar.

자, 이 로프를 묶고 내려갈 준비를 합시다

...stormde op me af... ...en greep me vast.

‎휙 다가와 ‎저를 붙잡더군요

Pak een stukje parachutekoord, dan binden we hem vast.

낙하산 줄을 이용해서 묶으면 되죠

We hebben de stok, we pinnen hem vast. Hebbes.

해봅시다, 나뭇가지로 꼼짝 못 하게 하는 거예요 잡았다!

Velen van jullie voelen dat vast ook zo, toch?

많은 분들이 저와 같은 감정을 느낄 거예요.

Om dat kleine moment van inspiratie vast te leggen.

정말 짧은 이 순간의 영감을 연결하고 보존하기 위해서죠.

Hou de hand vast van je persoon naast je.

옆사람과 손을 잡아보세요.

We kunnen nu niet meer terug. We zitten eraan vast.

이제 정말 못 돌아갑니다 내려갈 수밖에요!

Ik gebruik dit touw... ...maak het vast aan deze rots...

자, 그럼 이 로프를 이 바위에 둘러서 묶고

Het is vast spannend, maar ik begin er niet aan.

물론 재밌겠지만 못하겠네요. 안할 거에요.

Maar ik moet uitzoeken waar ik het aan vast kan maken.

그런데 어디에 묶을지를 생각해야 합니다

...kies dan 'Volgende aflevering'. Dus je wilt aan deze rots vast?

'다음 에피소드'를 선택하세요 로프를 이 바위에 묶자고요?

Klem je daar aan vast. Bidden dat het touw het houdt.

이 줄에 연결합니다 줄이 버티길 죽어라 기도합시다

Er is hier niet veel om me aan vast te maken.

로프를 묶을 만한 곳이 많지가 않습니다

Dat was slim om hem vast te pinnen met de staaf.

머리를 꼼짝 못 하게 한 건 현명한 결정이었어요

Ze hield zich met alle andere armen vast aan het hol.

‎팔이란 팔은 전부 ‎굴에 딱 붙이고 있었어요 ‎빨판도 고정돼 있었죠

Ik wilde me niet bewegen, dus ik hield een steen vast.

‎그러다 가만히 멈춰 있으려고 ‎바위를 붙잡았어요

Pakken we hem bij de staart of pinnen we zijn kop vast?

자, 꼬리를 잡을까요? 머리를 꼼짝 못 하게 할까요?

Als hij er vast van overtuigd is dat hij het al weet."

설명할 수는 없다."

We gebruiken dit touw, vinden iets om het aan vast te maken,

이 로프를 이용하죠 어디 묶을 곳을 찾은 다음

Of we gebruiken dit touw, maken het ergens aan vast... ...en gaan abseilen.

아니면 그냥 이 로프를 묶을 곳을 찾은 다음 타고 내려갈 수도 있죠

Daarmee pinnen we zijn kop vast. Onthoud dat de kop altijd het gevaarlijkst is.

머리를 꼼짝 못 하게 하는 거죠 잊지 마세요 위험한 건 머리입니다

Dus je wilt dat ik de stok gebruik om zijn kop vast te pinnen?

좋습니다, 나뭇가지로 머리를 꼼짝 못 하게 하자고요?

Dat kan op twee manieren. Met de stok. Daarmee pinnen we zijn kop vast.

두 가지 방법이 있습니다 하나는 나뭇가지를 이용해서 머리를 꼼짝 못 하게 하는 거죠

We proberen het touw aan de andere kant in een spleet vast te krijgen.

저쪽으로 던져 바위 틈에 돌을 끼워볼 겁니다

Deze rotsen zijn enorm glibberig. Ik verlies mijn kracht door me hier vast te houden.

어딜 디뎌 봐도 바위가 엄청 미끄러워요! 매달릴 힘이 빠져갑니다

Goed werk. Goed gedaan. Dat was slim om hem vast te pinnen met de staaf.

잘하셨습니다, 좋아요 머리를 꼼짝 못 하게 한 건 현명한 결정이었어요

Ik weet niet waar hij boven aan vast zit. De kans bestaat dat hij niet houdt.

어떻게 고정돼 있는지 모릅니다! 쇠사슬이 떨어질 수도 있어요

En ik was er niet helemaal zeker van of ik nog wel vast zat aan de stam.

그리고 저는 가계도에 제가 여전히 관련이 있는지 의문이었죠.

Ze weegt 20 procent meer, dus hij heeft al zijn kracht nodig om haar vast te houden.

‎암컷이 수컷보다 20% 무겁기에 ‎수컷은 온 힘을 다해 버팁니다

Abseilen brengt ons precies waar we moeten zijn. Het nadeel is dat er niks geschikt is om me aan vast te maken.

로프를 타고 내려가면 저기로 곧장 내려갈 수 있어요 문제는 로프를 묶을 만한 곳이 마땅치 않다는 거예요