Translation of "Goed" in Korean

0.011 sec.

Examples of using "Goed" in a sentence and their korean translations:

Goed werk. Goed gedaan.

잘하셨습니다, 좋아요

Goed gedaan.

잘하셨습니다

Goed werk.

잘하셨습니다

SJ: Goed, laten we dat doen. Goed idee.

SJ: 좋아요. 그러죠. 좋은 아이디어네요.

Goed, vrienden. Hallo.

좋아요, 친구여러분. 안녕하세요.

Dat is goed.

좋아요

Goed gedaan, jij.

잘하셨습니다!

Goed wijd staan.

다리를 넓게 벌립니다

Dat voelt goed.

기분 좋네요

Dus, goed werk.

잘하셨습니다

...voelt alles goed.

‎온 세상이 평온해지죠

Dat is slim overleven. Goed besluit. Goed gedaan. Oké.

현명한 생존법입니다 잘 결정하셨습니다 좋아요

Goed werk. Slangengif blijft niet lang goed in deze hitte.

잘하셨습니다! 이 더위에서 뱀독은 그리 오래가지 않으니

Dit werkt best goed.

이 방법이 잘 통하네요

Maar hij smaakt goed.

그래도 맛은 괜찮네요!

Dit werkt vrij goed.

자, 아주 성공적입니다

Dat is echt goed.

정말 좋아요

Dit is niet goed.

이런, 이거 안 좋은데요!

Ben ik niet goed?

내가 좋은 사람이 아닌가?

Dat zit goed vast.

좋아요, 튼튼하게 묶였네요

Deze modder is goed koel.

네, 여기 있는 진흙이 아주 서늘하네요

Voor de overlever... ...goed nieuws.

생존자에겐 이만한 희소식도 없죠!

Verse vis, heel goed overleversvoedsel.

갓 잡은 물고기는 정말 훌륭한 생존용 식량이죠

...goed afgeschermd door de sneeuw.

눈이 단열재 역할을 잘해줍니다

Dit is een goed punt.

이것은 좋은 지적입니다.

De revolutie van goed bestuur.

즉, 좋은 통치라는 혁명이죠.

Komt ons goed uit, toch?

우리에겐 좋은 거죠. 그렇죠?

De moeder deed het goed,

산모 역시 훌룡히 견뎌줬습니다.

Dit moeten we goed begrijpen.

우리는 무언가를 이해해야 합니다.

Maar er is goed nieuws.

하지만 좋은 소식이 있습니다.

Als het goed genoeg is voor orang-oetans... ...is het goed genoeg voor mij.

오랑우탄이 산다면 저도 살 수 있습니다

En dat is maar goed ook.

바람직한 일입니다.

Kijk eens, dit is goed spul.

보세요, 이거 아주 좋네요

Zo is het goed. We gaan.

됐습니다, 가시죠

Deze boom kan het goed doen.

이 나무가 좋겠어요

Het is een goed gevoel. Oké.

기분 좋네요 자

Dat is goed. Dat naar beneden.

네, 좋아요 돌을 내리고

...en goed geïsoleerd door de sneeuw.

눈이 단열재 역할을 잘해줍니다

Goed werk, we hebben het gered.

잘하셨습니다, 우리가 해냈어요!

Dat betekent dat het goed brandt.

아주 잘 탈 거란 뜻입니다

Goed werk. We geven nooit op.

잘하셨어요 절대 포기는 없습니다

Tot nu toe gaat het goed.

지금까진 괜찮아요

Een rivier. Goed voor de overlever.

강입니다! 생존가에게 유용하죠

Dat is een goede vondst. Goed.

잘 찾았습니다 좋아요

Zorg alsjeblieft goed voor onze zoon."

우리 아들 잘 돌봐줘."

Een rockconcert is een goed voorbeeld.

락 콘서트가 아주 좋은 예시인데요.

Door goed bestuur zie je nu:

훌륭한 통치의 결과로

Als we dat verhaal goed vertellen,

만약 우리가 제대로 이야기 한다면

Krokodillenogen werken goed in het donker.

‎악어는 밤눈이 밝습니다

Dat is goed voor ons overlevers...

우리 생존가들에겐 다행이죠

Moeder en kind deden het goed.

어머니와 아이는 잘 지내고 있었습니다.

'goed' een bepaalde versie superbaby was,

좋은 것이란 수퍼베이비를 낳는 것이라 생각했던 거죠.

Maar ze doet haar werk goed.

일은 정말 잘 한다니까요.

Goed werk. Goed gedaan. Dat was slim om hem vast te pinnen met de staaf.

잘하셨습니다, 좋아요 머리를 꼼짝 못 하게 한 건 현명한 결정이었어요

Goed, zijn jullie klaar? Voor de eerste?

좋아요, 준비되셨나요? 첫번째 질문을요?

Hij zegt dat wanneer dingen goed gaan,

그가 말씀하시길 일들이 잘 풀릴 때,

Dat is niet per se goed nieuws.

좋은 소식은 아닙니다

Een karkas is goed voor de overlever.

시체는 생존에 유용한 자원입니다

Kijk, dit kogelbies... ...is nog best goed.

보세요, 이 부들은 사실 꽤 쓸 만합니다

Goed werk zo ver. Dus hou vol.

그래도 지금까지 잘 이끌어 오셨습니다 그러니 힘내세요

Slangengif blijft niet goed in deze hitte.

이 더위에서 뱀독은 그리 오래가지 않으니

Ook het ruimtelijk geheugen is buitengewoon goed.

그리고 공간 기억력도 몹시 뛰어납니다.

Dat was voor mij voornamelijk goed nieuws.

지금에서 돌이켜보면, 그것은 제게 좋은 소식이었죠.

Wat maakt een clichébeeld goed of slecht?

시각적으로 진부한 표현은 언제 좋고 나쁠까요?

Ze kunnen beide goed zien in kunstlicht.

‎양쪽 다 인공 조명 덕분에 ‎잘 보입니다

goed voor jezelf en voor het klimaat.

기후변화에도 이롭다고 말이죠.

Maar de huidige situatie is niet goed.

현재 상황이 나쁘기 때문입니다.

Die gevoelig is en goed kan luisteren.

남자를 찾고 있다고 했죠.

Sudoku; ben ik gewoon niet goed in.

수도쿠. 전 아예 소질이 없는 것 같아요.

Gelukkig vonden alle leraren mijn idee heel goed

저희 학교 선생님들이 제 생각을 지지해 주셔서 정말 기뻤어요.

goed voor 70 procent van het wereldwijde gebruik.

전세계 사용량의 70%를 차지합니다.

Van hoe dingen fout -- of goed -- kunnen lopen

일들이 어떻게 잘못되고 잘 되는지,

Goed nieuws. We zitten weer op de kouderoute.

좋은 소식입니다 저온 유통 경로로 돌아왔습니다

Hij maakt het goed. Hij kan me ruiken.

저 녀석은 괜찮습니다 제 냄새를 맡았어요

De medicijnen blijven niet goed... ...in deze hitte.

이 정글의 더위에서 약품은 오래가지 않습니다 따라서 시간이 중요하죠

Hij is zeker afgegaan. Dit is goed nieuws.

장치가 작동했네요! 좋은 소식입니다

De sprong ging goed, het was diep genoeg.

잘 뛰어내렸어요 수심이 충분했습니다

Goed werk. De woestijn overleven is niet eenvoudig...

잘하셨습니다! 이 사막에서 살아남기는 쉽지 않지만

En kijk, deze gloeistaven kunnen het goed doen.

자, 이런 야광 막대는 자를 수 있습니다

Goed als beschutting, voor de zon helemaal uitkomt.

피난처로 적절합니다 해가 완전히 지길 기다리죠

Maar stilte is tegenwoordig een vrij zeldzaam goed

하지만 요즘은 침묵을 찾기가 쉽지 않습니다.

Ik had een goed netwerk, een goede reputatie --

저는 인맥도 괜찮았고, 평판도 좋았습니다.

Het zou wel goed zou komen, dacht ik.

괜찮을 거라고 생각했어요.

Je verrijkt het zo goed als je kunt

최선을 다해 삶을 풍요롭게 만들고