Translation of "Jullie" in Chinese

0.008 sec.

Examples of using "Jullie" in a sentence and their chinese translations:

Studeren jullie?

您学习吗?

En jullie?

你們呢?

Gedraag jullie.

规矩点。

Jullie spreken.

他們在說話。

Kijken jullie tv?

您看电视吗?

Zijn jullie Chinees?

你們是中國人嗎?

Kent ze jullie?

- 她知道你吗?
- 她认识你吗?

Hebben jullie rijst?

你们有没有米饭?

Amuseren jullie je?

玩得开心吗?

Huilen jullie nu?

你們在哭嗎?

Kennen jullie elkaar?

你們認識嗎?

Zijn jullie studenten?

- 您們是學生嗎?
- 你們是學生嗎?

Meenden jullie dat?

你们是认真的吗?

Jullie zijn collega's.

你們是同事。

Waar zijn jullie?

你在哪儿?

Spreken jullie Pools?

你们会说波兰语吗?

- Zijn jullie vanmiddag vrij?
- Zijn jullie deze middag vrij?

你们今天下午有空吗?

- Hoeveel van jullie zijn er?
- Met hoeveel zijn jullie?

你们是几位?

- En u?
- En jullie?

- 你們呢?
- 您呢?

- Rookt u?
- Roken jullie?

你吸烟吗?

Hoeveel boeken hebben jullie?

- 你有几本书?
- 你有多少本書?

Zijn jullie handen schoon?

你的手乾淨嗎?

Jullie moeten geduldig zijn.

你必須有耐心。

- Jullie liegen!
- Je liegt.

你在撒谎。

- Snappen jullie?
- Snap je?

懂么?

Jullie zijn geen honden.

你们不是狗。

Spreken jullie allemaal Frans?

你們都講法語嗎?

Zijn jullie niet moe?

- 大家都不困么?
- 大家都不困吗?

Voelen jullie je vermoeid?

你覺得累嗎?

Waar willen jullie heen?

- 你在暗示什么?
- 您在暗示什么?
- 你们在暗示什么?

Bedankt voor jullie hulp.

谢谢您的帮助。

Kunnen jullie me vergeven?

可以原谅我吗?

Ga jullie tanden poetsen!

你们刷牙去!

Waar komen jullie vandaan?

你们哪里的?

Wanneer willen jullie gaan?

你什麼時候要去?

Dat is jullie boek.

那是你的書。

Jullie zijn nog jong.

你仍然很年輕。

Jullie zijn allemaal lafbekken.

你们全都是胆小鬼

Waar waren jullie gisteravond?

昨天下午你在哪裡?

Jullie moeten duidelijker spreken.

你应该说得更清楚。

Jullie hebben veel boeken.

你们有很多书。

Hebben jullie een vraag?

你们有没有问题?

Jullie zijn niet Spaans.

你們不是西班牙人。

Waarom bekvechten jullie altijd?

您为什么老打架?

Delen jullie een kamer?

你们共住一个房间吗?

Omdat we van jullie houden, zijn we Tatoeba aan het updaten om jullie een betere gebruikerservaring te geven. Zien jullie wel? We houden van jullie, hè?

因為我們愛你,我們正在更新Tatoeba以便為您帶來更好的用戶體驗。看吧?我們愛你吧?

- Wat kook je?
- Wat koken jullie?
- Wat zijn jullie aan het koken?

你在煮什麼?

Wanneer jullie naar Roemenië gaan, zullen jullie het Kasteel van Dracula bezoeken.

当你去罗马尼亚的时候,你将会造访吸血鬼之王的城堡。

Willen jullie thee of koffie?

你想喝咖啡还是喝茶?

Weten jullie wie ze zijn?

你知不知道他们是谁?

Ik zal jullie leren schaakspelen.

我會教你下棋。

Ik hou van jullie schoenen.

我喜欢你的鞋。

Ik hou van jullie stad.

我喜欢你们的城市。

Kan ik jullie iets vragen?

我能問你們一些問題嗎?

Hebben jullie deze film gezien?

你看过那部电影吗?

Zijn jullie het ermee eens?

你同意吗?

Gaan jullie naar dezelfde school?

你们俩在同一所学校?

Waar hebben jullie over gesproken?

你们谈了什么?

Hoe oud zijn jullie kinderen?

你的孩子多大了?

Jullie moeten meer vezels eten.

你們應該多吃纖維。

Weten jullie waar hij woont?

你们知道他住在哪里么?

- Jullie moeten voor jullie zieke moeder zorgen.
- Je moet voor je zieke moeder zorgen.

你應該照顧你生病的母親。

- Waar waren jullie?
- Waar ben je geweest?
- Waar was je?
- Waar zijn jullie geweest?

你一直在哪里?

Eten jullie rijst in je land?

在你们国家吃米饭吗?

- Spreekt u Engels?
- Spreken jullie Engels?

你会说英语吗?

Jullie zouden om verontschuldiging moeten vragen.

你應該道歉。

Wat is er mis met jullie?

- 你到底怎么回事嘛
- 你怎么了?

- Ben je thuis?
- Zijn jullie thuis?

- 你在家吗
- 你们在家吗
- 您在家吗

Wat zijn jullie aan het doen?

你们做什么?

Jullie kunnen gebruikmaken van zijn bibliotheek.

你可以利用他的图书馆。

Hoe gaat het met jullie moeder?

你母亲怎么样?

- Waar ben je?
- Waar zijn jullie?

你在哪儿?

Wat doen jullie vanmiddag op school?

你们今天下午在学校做些什么?

- Jullie mogen gaan.
- U mag gaan.

您可以走了。

- Rookt u?
- Roken jullie?
- Rook je?

- 你吸烟吗?
- 你吸烟吗?
- 你抽不抽烟?
- 您吸烟吗?

- En u?
- En jij?
- En jullie?

- 你呢?
- 你們呢?
- 您呢?

- Jij rent.
- U rent.
- Jullie rennen.

你跑。

- Geloven jullie hem?
- Geloof je hem?

你相信他嗎?

Waar zijn jullie naar gaan kijken?

你们去看啥了?

- Je stinkt.
- U stinkt.
- Jullie stinken.

你身上发臭了。

Wat denken jullie van dat plan?

你覺得這個計劃怎麼樣?

- Jij ook.
- U ook.
- Jullie ook.

你也是。

We weten dat jullie pijn hebben.

我知道你有痛苦。

Hebben jullie de foto's van Boston?

你們有波士頓的照片嗎?

Wat hebben jullie met me gedaan?

你们到底对我做了什么?

Wat zijn jullie aan het lezen?

你在看什么?

Wat zijn jullie aan het zoeken?

你们在找什么?