Translation of "Jullie" in Hungarian

0.018 sec.

Examples of using "Jullie" in a sentence and their hungarian translations:

Jullie kennen jullie superkrachten.

Ti is tudjátok, mi a szupererőtök.

Weten jullie wel wat jullie vragen?

Tudod te, hogy mit kérdezel?

En jullie?

És önök?

Roken jullie?

Srácok, ti dohányoztok?

Jullie liegen!

Hazudtok.

Gedraag jullie.

Viselkedjetek!

Komen jullie?

Jöttök?

- Waar wachten jullie op?
- Waarop wachten jullie?

Mire vártok?

- Hebben jullie gezien hoe zij naar jullie heeft gekeken?
- Hebben jullie gezien hoe zij jullie heeft aangekeken?

- Láttátok, milyen pillantást vetett ránk?
- Láttátok, hogyan nézett ránk?
- Figyeltétek, hogy milyen szemekkel nézett ránk?
- Láttátok azokat a szemeket, amikkel ránk nézett?

- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar gaan jullie heen?

Hová mentek?

Als jullie maar proberen dan kunnen jullie het.

- Srácok, meg tudjátok csinálni, ha akarjátok.
- Srácok, ha megpróbáljátok, meg tudjátok csinálni.

- Jullie werken te veel!
- Jullie werken te veel.

Túl sokat dolgoztok.

- Ik begrijp jullie niet.
- Ik snap jullie niet.

Nem értelek titeket.

Dank jullie wel.

Köszönjük.

Kennen jullie elkaar?

Ismeritek egymást?

Jullie moeten wachten.

Várnod kell.

Hebben jullie haast?

Sietsz?

Jullie zijn kinderen.

Gyerekek vagytok.

Spreken jullie Duits?

Beszéltek németül?

Wie zijn jullie?

Kik vagytok?

Zijn jullie moe?

- Fáradtak vagytok?
- Elfáradtatok?

Wonen jullie alleen?

Egyedül laktok?

Hebben jullie dorst?

- Ön szomjas?
- Szomjasak vagytok?

Waren jullie bang?

Féltetek?

Jullie zijn rijk.

Gazdagok vagytok.

Kent ze jullie?

- Ismer téged?
- Ismeri önt?
- Ismer titeket?
- Ismeri önöket?

Jullie zijn Zweeds.

Svédek vagytok.

Ik begrijp jullie.

Megértelek.

Kennen jullie haar?

- Ismeritek őt?
- Ismeritek őket?

Zitten jullie ondergedoken?

Elrejtőztél?

Jullie zijn bang.

Fél.

Beheers jullie zelf.

Fegyelmezzétek magatokat!

Jullie werken mee.

Együttműködsz.

Waar waren jullie?

Hol jártatok?

Zijn jullie zussen?

Testvérek vagytok?

Zijn jullie broers?

Testvérek vagytok?

Zijn jullie dakloos?

Hajléktalan vagy?

Kennen jullie hem?

Ismeri őt?

Jullie hebben gewonnen.

- Nyertél!
- Győztél!

Zijn jullie Chinees?

Kínai vagy?

Horen jullie ze?

Hallod őket?

Zijn jullie Duits?

Németek vagytok?

Jullie waren jaloers.

Féltékenyek voltatok.

Werken jullie vandaag?

- Ma dolgoztok?
- Dolgozol ma?

Jullie zijn idioten.

- Nektek elmentek otthonról.
- Ti meg vagytok húzatva!
- Nektek elment a csöppnyi eszetek!
- Nektek elment a maradék eszetek is!

Waar zijn jullie?

Hol vagytok?

Spreken jullie Frans?

Tudtok franciául?

Hebben jullie besloten?

- Döntöttetek?
- Elhatároztátok magatokat?

Waarom lachen jullie?

Miért nevettek mindannyian?

Huilen jullie nu?

Ti sírtok, fiúk?

Drinken jullie bier?

Isztok sört?

Jullie zijn monsters.

Szörnyetegek vagytok.

Werken jullie samen?

- Együtt dolgoztok?
- Egy cégnél dolgoztok?

Gaan jullie ook?

Mentek ti is?

Horen jullie dat?

Halljátok ezt?

Roken jullie allemaal?

Ti mind dohányoztok?

Wij kennen jullie.

Ismerünk benneteket.

Eten jullie paprika's?

Esztek paprikát?

Waren jullie uitgenodigd?

Meghívtak titeket?

Zijn jullie studenten?

Diákok vagytok?

Sluit jullie boeken.

Csukd be a könyvet!

Waar wonen jullie?

Hol laktok?

Wat willen jullie?

Mit akartok?

Jullie zijn jochies.

Kisfiúk vagytok.

Vertrouwen jullie haar?

Megbíztok benne?

Wanneer leren jullie?

Mikor tanultok?

Kennen jullie Tom?

Ismeritek Tamást?

Hebben jullie kinderen?

Vannak gyerekeitek?

Spreken jullie Engels?

Beszéltek angolul?

Spreken jullie Nederlands?

Beszéltek hollandul?

Jullie zijn dokters.

Orvosok vagytok.

Zijn jullie tweeling?

Ikrek vagytok?

Waren jullie bezig?

Elfoglaltak voltatok?

Zijn jullie gelukkig?

Boldogok vagytok?

Kunnen jullie lezen?

Tudtok olvasni?

Werken jullie hier?

Ti itt dolgoztok?

Ruiken jullie iets?

Nem éreztek valami szagot?

Jullie moeten helpen.

Segítenetek kell.

Waarom vragen jullie?

Miért kérdezitek?

Waarom werken jullie?

Miért dolgoztok?

Jullie zijn waardeloos.

Ti srácok, semmit sem értek!

Heb ik jullie al gezegd hoe mooi jullie zijn?

Mondtam már neked, hogy mennyire gyönyörű vagy?

- Wat koken jullie?
- Wat zijn jullie aan het koken?

Mit főztök?

- Kent iemand van jullie Tom?
- Kent een van jullie Tom?

Ismeri közületek valaki Tomot?

- Ik verwachtte jullie.
- Ik was op jullie aan het wachten.

Rátok vártam.

- Zijn jullie nieuwsgierige mensen?
- Zijn jullie nieuwsgierig?
- Ben je nieuwsgierig?

Kíváncsiak vagytok?

Jullie weten dat allemaal.

Ezt mindannyian tudjuk.

Volgen jullie het nog?

Tudnak követni?