Translation of "Jullie" in Hungarian

0.008 sec.

Examples of using "Jullie" in a sentence and their hungarian translations:

Jullie kennen jullie superkrachten.

Ti is tudjátok, mi a szupererőtök.

Weten jullie wel wat jullie vragen?

Tudod te, hogy mit kérdezel?

En jullie?

És önök?

Jullie liegen!

Hazudtok.

Roken jullie?

Srácok, ti dohányoztok?

Gedraag jullie.

Viselkedjetek!

Komen jullie?

Jöttök?

- Waar wachten jullie op?
- Waarop wachten jullie?

Mire vártok?

- Hebben jullie gezien hoe zij naar jullie heeft gekeken?
- Hebben jullie gezien hoe zij jullie heeft aangekeken?

- Láttátok, milyen pillantást vetett ránk?
- Láttátok, hogyan nézett ránk?
- Figyeltétek, hogy milyen szemekkel nézett ránk?
- Láttátok azokat a szemeket, amikkel ránk nézett?

- Jullie werken te veel!
- Jullie werken te veel.

Túl sokat dolgoztok.

- Waar gaan jullie naartoe?
- Waar gaan jullie heen?

Hová mentek?

Als jullie maar proberen dan kunnen jullie het.

- Srácok, meg tudjátok csinálni, ha akarjátok.
- Srácok, ha megpróbáljátok, meg tudjátok csinálni.

- Ik begrijp jullie niet.
- Ik snap jullie niet.

Nem értelek titeket.

Dank jullie wel.

Köszönjük.

Sluit jullie boeken.

Csukd be a könyvet!

Jullie zijn Zweeds.

Svédek vagytok.

Kent ze jullie?

- Ismer téged?
- Ismeri önt?
- Ismer titeket?
- Ismeri önöket?

Jullie zijn rijk.

Gazdagok vagytok.

Ik begrijp jullie.

Megértelek.

Kennen jullie haar?

- Ismeritek őt?
- Ismeritek őket?

Zitten jullie ondergedoken?

Elrejtőztél?

Jullie zijn kinderen.

Gyerekek vagytok.

Jullie zijn bang.

Fél.

Beheers jullie zelf.

Fegyelmezzétek magatokat!

Horen jullie ze?

Hallod őket?

Zijn jullie Chinees?

Kínai vagy?

Huilen jullie nu?

Ti sírtok, fiúk?

Wat willen jullie?

Mit akartok?

Waar wonen jullie?

Hol laktok?

Jullie hebben gewonnen.

- Nyertél!
- Győztél!

Kennen jullie hem?

Ismeri őt?

Werken jullie vandaag?

- Ma dolgoztok?
- Dolgozol ma?

Jullie waren jaloers.

Féltékenyek voltatok.

Waar zijn jullie?

Hol vagytok?

Jullie zijn idioten.

- Nektek elmentek otthonról.
- Ti meg vagytok húzatva!
- Nektek elment a csöppnyi eszetek!
- Nektek elment a maradék eszetek is!

Zijn jullie Duits?

Németek vagytok?

Spreken jullie Frans?

Tudtok franciául?

Hebben jullie besloten?

- Döntöttetek?
- Elhatároztátok magatokat?

Jullie werken mee.

Együttműködsz.

Zijn jullie broers?

Testvérek vagytok?

Zijn jullie dakloos?

Hajléktalan vagy?

Zijn jullie zussen?

Testvérek vagytok?

Waar waren jullie?

Hol jártatok?

Werken jullie samen?

- Együtt dolgoztok?
- Egy cégnél dolgoztok?

Jullie zijn monsters.

Szörnyetegek vagytok.

Horen jullie dat?

Halljátok ezt?

Gaan jullie ook?

Mentek ti is?

Wij kennen jullie.

Ismerünk benneteket.

Roken jullie allemaal?

Ti mind dohányoztok?

Kennen jullie elkaar?

Ismeritek egymást?

Jullie moeten wachten.

Várnod kell.

Zijn jullie studenten?

Diákok vagytok?

Waarom lachen jullie?

Miért nevettek mindannyian?

Drinken jullie bier?

Isztok sört?

Jullie zijn jochies.

Kisfiúk vagytok.

Wonen jullie alleen?

Egyedül laktok?

Zijn jullie moe?

- Fáradtak vagytok?
- Elfáradtatok?

Hebben jullie dorst?

- Ön szomjas?
- Szomjasak vagytok?

Waren jullie bang?

Féltetek?

Spreken jullie Duits?

Beszéltek németül?

Wie zijn jullie?

Kik vagytok?

Hebben jullie haast?

Sietsz?

Eten jullie paprika's?

Esztek paprikát?

Waren jullie uitgenodigd?

Meghívtak titeket?

Wanneer leren jullie?

Mikor tanultok?

Vertrouwen jullie haar?

Megbíztok benne?

Kennen jullie Tom?

Ismeritek Tamást?

Waren jullie bezig?

Elfoglaltak voltatok?

Spreken jullie Engels?

Beszéltek angolul?

Spreken jullie Nederlands?

Beszéltek hollandul?

Jullie zijn dokters.

Orvosok vagytok.

Hebben jullie kinderen?

Vannak gyerekeitek?

Zijn jullie gelukkig?

Boldogok vagytok?

Zijn jullie tweeling?

Ikrek vagytok?

Waarom vragen jullie?

Miért kérdezitek?

Waarom werken jullie?

Miért dolgoztok?

Kunnen jullie lezen?

Tudtok olvasni?

Werken jullie hier?

Ti itt dolgoztok?

Ruiken jullie iets?

Nem éreztek valami szagot?

Jullie moeten helpen.

Segítenetek kell.

Jullie zijn waardeloos.

Ti srácok, semmit sem értek!

- Wat koken jullie?
- Wat zijn jullie aan het koken?

Mit főztök?

Heb ik jullie al gezegd hoe mooi jullie zijn?

Mondtam már neked, hogy mennyire gyönyörű vagy?

- Kent iemand van jullie Tom?
- Kent een van jullie Tom?

Ismeri közületek valaki Tomot?

- Ik verwachtte jullie.
- Ik was op jullie aan het wachten.

Rátok vártam.

- Zijn jullie nieuwsgierige mensen?
- Zijn jullie nieuwsgierig?
- Ben je nieuwsgierig?

Kíváncsiak vagytok?

Volgen jullie het nog?

Tudnak követni?

Bedankt voor jullie kritiek.

Hogy kritizáltak.