Translation of "Wachten" in Japanese

0.049 sec.

Examples of using "Wachten" in a sentence and their japanese translations:

- Je moet wachten.
- U moet wachten.
- Jullie moeten wachten.

待たなければいけない。

- Waar wachten jullie op?
- Waarop wachten jullie?

何待ってるの?

Jullie moeten wachten.

お待ちいただくことになりますが。

Ik kan wachten.

待てます。

- Hoelang moet je wachten?
- Hoelang zal je moeten wachten?

どのくらい待たなければいけませんか?

- Ik haat wachten.
- Ik heb een hekel aan wachten.

待つのって大嫌い。

- Ik kan op u wachten.
- Ik kan op je wachten.
- Ik kan op jullie wachten.

お前のこと待ってるよ。

- We wachten op uw antwoord.
- We wachten op jouw antwoord.

私たちはあなたのご返事を待っています。

- Ik kan niet meer wachten.
- Ik kan niet langer wachten.

- もうこれ以上待てません。
- もうこれ以上待てないよ。

- Zou je even kunnen wachten?
- Zou u even kunnen wachten?

ちょっと待っていてもらえますか。

En stedelijke roofdieren wachten.

‎ここには都会の捕食者もいる

Bedankt voor het wachten.

待っててくれてありがとう。

Kan dat niet wachten?

それは後にしてくれないか。

Waarom wachten op Kerstmis?

どうしてクリスマスを待たなきゃいけないんだ?

- Hij liet me expres wachten.
- Hij liet me met opzet wachten.

彼はわざと私を待たせた。

- Ik zal wachten aan de bushalte.
- Ik zal wachten bij de bushalte.

バス停で待ってるよ。

- Kan je tien minuten wachten?
- Zou je tien minuten langer willen wachten?

- もう十分ほどお待ち下さいませんか。
- もう10分ほどお待ち下さいませんか。
- もう10分ほどお待ちいただけますか?
- あと10分お待ちいただけますでしょうか?

Hij liet me expres wachten.

彼はわざと私を待たせた。

Hoe lang gaan we wachten?

待ち時間はどのくらいですか。

Ik zal op je wachten.

待ってあげる。

Hij zal op je wachten.

彼はあなたを待っているでしょう。

We moeten op hem wachten.

私達は彼を待たねばなりません。

Ik kan alleen maar wachten.

- 待つしかない。
- 私にはただ待つことしかできない。

Hij bleef maar urenlang wachten.

彼は何時間も待ち続けた。

Ik moest een tijdje wachten.

私は暫く待つように言われた。

Gelieve vijf minuten te wachten.

5分お待ちください。

Ik kan niet langer wachten.

- 僕はもうこれ以上待てない。
- もうこれ以上待てません。
- もうこれ以上待てないよ。

Ik kan niet meer wachten.

- 僕はもうこれ以上待てない。
- もう待てないよ。
- もうこれ以上待てません。
- もうこれ以上待てないよ。

Zou u even kunnen wachten?

ちょっと待っていてもらえますか。

Zou je even kunnen wachten?

ちょっと待っていてもらえますか。

Moeten we op haar wachten?

彼女を待つ必要がありますか。

Ik sta buiten te wachten.

外で待ってるね。

- Hoelang moeten we wachten, denk je?
- Hoelang zullen we moeten wachten, denk je?

- 待ち時間はどのくらいですか。
- どれくらい待たなければいけないと思う?

- Zou je even kunnen wachten?
- Vind je het erg om even te wachten?

ちょっと待っていてもらえますか。

Ze moet wachten op de duisternis.

‎夜の闇が訪れるのを待つ

Daar zat ze op te wachten.

‎この時を待っていた

Ze wachten allemaal op het donker.

‎暗くなるのを待っている

Hij heeft me lang laten wachten.

彼は長いこと私を待たせておいた。

Men liet me een eeuwigheid wachten.

長い長い間私は待たされた。

Ik wil niet zo lang wachten.

そんなに待ちたくない。

Zou u alstublieft even kunnen wachten?

少々お待ちいただけますか。

Zal ik hier op je wachten?

ここであなたを待ちましょうか?

Ze waren moe van het wachten.

彼らは待つことに飽きがきていた。

Laten we tot zes uur wachten.

6時まで待ちましょう。

De taxi staat buiten te wachten.

タクシーが外で待っていますよ。

Kunt u alstublieft een uur wachten?

1時間ほどお待ちいただけますか?

Je kunt evengoed tot dinsdag wachten.

- 火曜日まで待ってもよいのではありませんか。
- 火曜日まで待った方がよさそうですよ。

Hoe lang zullen we moeten wachten?

どれくらい待ちますか。

Ik kan niet op je wachten.

君を待っていなければならないのだから。

Vraag hem alstublieft om te wachten.

彼に待つように言って下さい。

Sorry dat ik u liet wachten.

待たせてごめん。

Tom zal misschien wel moeten wachten.

トムは待つ必要があるかもね。

Ze hebben me lang laten wachten.

私は長い間待たされた。

- Waar wacht je op?
- Waar wachten jullie op?
- Waar wacht u op?
- Waarop wachten jullie?

- 何を待っているんだ?
- 何を待ってるの?
- 何待ってるの?

Het heeft geen zin om te wachten.

待つ身は長いと言うだろ

En we wachten tot de zon ondergaat.

日が沈むのを待つんだ

Terwijl ze wachten tot het tij keert...

‎潮が変わるまで‎―

Ik zal hier wachten tot hij terugkomt.

- 彼が戻るまで私はここで待ちます。
- 彼が帰ってくるまでここで待ちます。

We moesten tien minuten op hem wachten.

私達は彼を10分間待たねばならなかった。

Ik zal hier wachten tot ze komt.

私は彼女が来るまでここで待ちます。

Laten we hier wachten totdat hij terugkomt.

彼が戻ってくるまでここで待とう。

Ik sta op de bus te wachten.

私はバスを待っています。

Hij heeft mij een uur laten wachten.

彼に1時間待たされた。

Zou ik wachten tot ze weer komt?

彼女が帰ってくるのを待つべきですか。

Er is mij gevraagd hier te wachten.

私はここで待っているように頼まれました。

Ze liet hem een half uur wachten.

彼女は彼を30分待たせた。

Laten wij hier wachten tot ze terugkomt.

彼女が戻るまでここで待っていましょう。

Snel, mama! Iedereen is aan het wachten!

お母さん早く! みんな待ってるよ!

We moesten lang op de bus wachten.

長いことバスを待った。