Translation of "Ophouden" in Japanese

0.003 sec.

Examples of using "Ophouden" in a sentence and their japanese translations:

Het regende zonder ophouden.

雨は絶え間なく降っていた。

Het regent zonder ophouden.

雨はひっきりなしに降っています。

Het regende de ganse dag zonder ophouden.

一日中、雨は止むことなく降り続いた。

Ze zei dat ik moest ophouden met roken.

彼女は私に禁煙すべきだと言った。

- Eerst moet je ophouden met roken.
- Eerst moet u ophouden met roken.
- Om te beginnen moet je stoppen met roken.

君は煙草を吸うのをやめるのが先決だ。

- Het regent zonder ophouden.
- Het regent de hele tijd.

雨はひっきりなしに降っています。

Hij werkte zonder ophouden van 's morgens tot 's avonds.

彼は朝から晩まで働き続けた。

Ik kan niet ophouden aan het gestolen geld te denken.

盗まれたお金のことが頭から離れない。

De arts stelde voor dat hij zou ophouden met roken.

医者は彼が禁煙するように勧めた。

Ze verplichtte haar in de keuken te eten en zonder ophouden te werken.

その女は、彼女を台所で食事するよう強制し、休みなく働かせた。

- Stop!
- Hou op!
- Dat is genoeg.
- Dat volstaat.
- Hou daarmee op!
- Hou ermee op!
- Halt!
- Ophouden!

やめなさい。