Translation of "Gezondheid" in Japanese

0.028 sec.

Examples of using "Gezondheid" in a sentence and their japanese translations:

- Op uw gezondheid!
- Proost!
- Gezondheid!
- Op je gezondheid!
- Proost! Gezondheid!

乾杯!

- Op uw gezondheid!
- Op je gezondheid!

ご健康を祝して乾杯。

- Proost!
- Gezondheid!

乾杯!

Gezondheid is alles.

健康は何よりも重要である。

- Bedankt!
- Proost!
- Gezondheid!

- 乾杯!
- ご健康を祝して乾杯。

gezondheid beter dan ziekte,

健康は病気よりも良く

Roken schaadt de gezondheid.

煙草を吸うのは体に悪い。

Roken schaadt onze gezondheid.

煙草は健康に有害である。

Je gezondheid is belangrijker.

健康のほうがもっと大事でしょう。

- Gezondheid is onmisbaar voor het welbevinden.
- Gezondheid is onmisbaar voor het geluk.

健康は幸福に欠くことができない。

En sociale criteria voor gezondheid,

健康の社会的決定要因や

Niets is beter dan gezondheid.

健康ほど良い物はない。

Niets is belangrijker dan gezondheid.

健康が第一だ。

- Verse vruchten zijn goed voor uw gezondheid.
- Vers fruit is goed voor uw gezondheid.
- Vers fruit is goed voor je gezondheid.

新鮮な果物は健康に良い。

Om onze gezondheid beter te beschermen

健康を守り

We moeten op onze gezondheid letten.

人は自分の体に気をつけなければならない。

Lopen is goed voor je gezondheid.

走ることは健康に良い。

Hardlopen is goed voor de gezondheid.

走ることは健康に良い。

We zijn bezorgd over haar gezondheid

我々は彼女の心配をしている。

Roken is slecht voor de gezondheid.

タバコは健康に悪い。

Roken is gevaarlijk voor de gezondheid.

- 喫煙は健康に有害だ。
- たばこは健康に害がある。

Ze is bezorgd om haar gezondheid.

彼女は彼女の健康を心配している。

Gezondheid is onmisbaar voor het geluk.

健康は幸福に欠くことができない。

- Een goede gezondheid gaat boven alles.
- Een goede gezondheid is belangrijker dan al de rest.

健康はすべてのものの中でもっとも貴重である。

Of over een regime voor jouw gezondheid,

健康的な生活の方針を決める時に

Je moeder is bezorgd om je gezondheid.

お母さんは君の健康を心配している。

Vroeg opstaan is goed voor de gezondheid.

早起きは体のためにはよい。

Slaap is nodig voor een goede gezondheid.

睡眠は健康に必要だ。

Ik ben gezegend met een goede gezondheid.

私は健康に恵まれている。

Gezondheid is een belangrijke voorwaarde voor succes.

健康は成功の一つの大切な条件だ。

Roken is niet goed voor de gezondheid.

タバコは健康によくない。

Zijn gezondheid is verslechterd sinds het ongeluk.

あの事故以来、彼の健康は衰えている。

Gebrek aan beweging kan de gezondheid schaden.

運動不足は健康に悪い。

Ik maak mij zorgen over uw gezondheid.

あなたの健康が心配です。

Ze maakt zich zorgen over zijn gezondheid.

彼女は彼の体の具合をとても心配している。

Het klimaat had invloed op zijn gezondheid.

その気候で健康を害した。

Nog een heel belangrijk gevolg voor de gezondheid

そしてもうひとつの騒音による 重要な健康への影響は

Tegenwoordig spreekt de Minister van Gezondheid van Noorwegen

現在 ノルウェーの保健大臣が

Te veel drinken is slecht voor onze gezondheid.

深酒は体によくない。

Mijn vader sport elke dag voor zijn gezondheid.

父は健康の為に毎日運動をします。

Ik heb me zorgen gemaakt over je gezondheid.

君の健康が気になっている。

Hij wou slagen, zelfs ten koste van zijn gezondheid.

- 彼は健康を犠牲にしてまで成功したいと思った。
- 彼は健康を犠牲にしてまでも成功したいと思った。
- 彼は犠牲にしてまでも成功したいと思っていた。

Verse lucht en beweging zijn goed voor de gezondheid.

新鮮な空気と運動は健康によい。

Het weer heeft veel met onze gezondheid te maken.

天候は我々の健康と大いに関係がある。

Het is een zegen in goede gezondheid te verkeren.

健康はとても幸せなことです。

- Welzijn is belangrijker dan welvaart.
- Gezondheid gaat boven rijkdom.

健康のほうが富より大事だ。

- Zwemmen is gezond.
- Zwemmen is goed voor je gezondheid.

水泳は健康によい。

Volgens mij is laat opblijven slecht voor de gezondheid.

私の意見では、夜更かしは健康に悪い。

Vers fruit en groenten zijn goed voor je gezondheid.

新鮮な果物や野菜は健康によい。

Voor haar gezondheid verhuisde ze naar een warmer oord.

彼女は健康のためにもっと温かいところへ引っ越した。

Het koude klimaat had zijn weerslag op zijn gezondheid.

寒い気候は彼の身体にひびいた。

Drinken en roken zijn beide slecht voor je gezondheid.

酒もタバコも健康に悪い。

Wat niet goed is voor de gezondheid van onze gletsjers.

そうなると 氷河の状態が悪化します

En dat je ophoudt te geloven in stralende, perfecte gezondheid

目指すべき完璧な健康状態があると

Rijkdom en afnemende gezondheid dienden om Augereau's gedrag te verzachten.

低下がオージュローの行動をまろやかにしました。

Een goede gezondheid is meer waard dan al de rest.

健康は他のどんなものよりも貴重である。

Vergeet niet dat roken niet goed voor je gezondheid is.

タバコは健康に良くないことを忘れないでね。

Om samen toezicht te houden op de gezondheid van de gletsjers;

力を合わせ 氷河の状態を見守り

Dat je je gezondheid niet langer ziet als een binaire grootheid,

自分の健康状態を 病気か 健康か

Hij is ten koste van zijn gezondheid geslaagd in het zakenleven.

彼は健康を犠牲にして事業に成功しました。

Ik ging naar het ziekenhuis om naar zijn gezondheid te vragen.

私は彼の安否を尋ねに病院へ行った。

Wat gezondheid betreft is Tokio geen goede plaats om te wonen.

健康の観点から見れば、東京は生活するのにそんなによい場所ではない。

Kunnen we klimaat opnieuw bekijken als iets dat gaat over menselijke gezondheid,

気候問題は人間の健康に関係しているものだと 捉え直すことができます

...je een van de grootste plichten doet die je kunt doen voor de menselijke gezondheid.

人々の健康に対してできる、最も素晴らしい貢献のひとつをしているのだと

Zoals vaak het geval is bij jonge mannen, besteedt hij niet veel aandacht aan zijn gezondheid.

若い人によくあることだが、彼は健康にあまり注意しない。

- Haar gezondheidstoestand is al veel beter dan gisteren.
- Haar gezondheid is al veel beter dan gisteren.

彼女は昨日よりずっと体の具合がいい。