Translation of "Voortdurend" in Hungarian

0.014 sec.

Examples of using "Voortdurend" in a sentence and their hungarian translations:

Hij klaagt voortdurend.

Mást sem csinál, csak panaszkodik.

Ze vechten voortdurend.

Állandó harc az életük.

Tom klaagt voortdurend.

Tom állandóan panaszkodik.

Hij bekritiseert voortdurend andere mensen.

- Mindig kritizál másokat.
- Folyton másokat szapul.

De patiënt vereist voortdurend zorg.

A páciens állandó gondozásra szorul.

Tom spreekt zichzelf voortdurend tegen.

Tom folyamatosan ellentmond saját magának.

Ik ben uw voortdurend geklaag moe.

- Torkig vagyok már a folytonos nyavalygásaitokkal!
- Elegem van a folyamatos panaszkodásodból!

Die vraag stellen mensen voortdurend aan ons.

Sokan teszik fel nekünk ezt a kérdést.

Ze is tijdens het ademhalen voortdurend in beweging.

Ez azt jelenti, hogy a légzés során állandó mozgásban van,

En krijgen voortdurend te maken met levensbedreigende situaties

kevés eséllyel a rendszerrel szemben, amin életünk múlik,

Zijn vrouw zit voortdurend aan zijn kop te zeuren.

A felesége állandóan nyaggatja.

Wat drijft hen ertoe voortdurend de straat op te gaan,

Mi készteti őket arra, hogy hétről hétre az utcára vonuljanak

- Ik ben voortdurend in gevaar.
- Ik ben constant in gevaar.

- Állandóan veszélyben vagyok.
- Állandó veszélynek vagyok kitéve.
- Állandó veszélyben vagyok.