Translation of "Tegen" in Hungarian

0.029 sec.

Examples of using "Tegen" in a sentence and their hungarian translations:

- Tom liegt tegen je.
- Tom liegt tegen u.
- Tom liegt tegen jullie.

Tamás hazudik neked.

- Je loog tegen me.
- U loog tegen me.
- Jullie logen tegen me.

- Hazudtál nekem.
- Hazudtak nekem.

- Praat niet tegen mij.
- Praat niet tegen mij!

Ne szólj hozzám!

...tegen die bendes...

főként az ilyen csoportok ellen,

Hou ze tegen.

Állítsd meg őket!

Ik praat niet tegen jou, maar tegen de aap.

Nem hozzád szólok; a majommal beszélgetek.

- Spreekt ge tegen mij?
- Heb je het tegen mij?

Nekem beszélsz?

- Waarom loog je tegen mij?
- Waarom loog u tegen mij?
- Waarom logen jullie tegen mij?

Miért hazudtál nekem?

- Je liegt altijd tegen me.
- U liegt altijd tegen me.
- Jullie liegen altijd tegen me.

Te mindig hazudsz nekem.

- Zeg "Dag" tegen uw vrienden.
- Zeg hallo tegen je vrienden.

Köszönj a barátaidnak!

En verrijzen tegen tegenspoed,

kiállnak a sorscsapás ellen,

Tom is tegen roken.

Tomi a dohányzás ellen van.

Hij loog tegen me.

Hazudott nekem.

Zeg nee tegen drugs.

Mondj nemet a drogokra!

Hij loog tegen ons.

Hazudott nekünk.

We zijn tegen oorlog.

Mi a háború ellen vagyunk.

Zij hebben tegen gestemd.

Ellene szavaztak.

Alles liep hem tegen.

Rosszul sült el neki minden.

Ik praat tegen mezelf.

Beszélek magamhoz.

Ze liegen tegen ons.

Ők hazudnak nekünk.

Oostenrijk speelde tegen Australië.

Ausztria Ausztrália ellen játszott.

Ik ben tegen oorlog.

Háborúellenes vagyok.

Hij vocht tegen rassendiscriminatie.

A faji megkülönböztetés ellen harcolt.

Tegen wil en dank.

Akarva-akaratlanul.

Ik had wind tegen.

Ellenszélben vagyok.

Tom schreeuwde tegen me.

Tom rám ordított.

- De auto reed tegen de muur.
- De auto botste tegen de muur.

Az autó falnak ütközött.

Gevonden. Maar tegen een prijs.

Megtalálta. De ennek ára van.

Heeft ze beveiliging tegen diefstal,

biztonságot ad rablás ellen,

Ik kan er niet tegen.

- Nem bírom.
- Ki nem állhatom.

Zeg "Dag" tegen uw vrienden.

Köszönj a barátaidnak!

Hij vecht tegen de ontroering.

Küzd a meghatottsággal.

Ik reed tegen een boom.

- Belefutottam egy fába.
- Nekirohantam egy fának.

Ik ben tegen het huwelijk.

Nekem van kifogásom ez ellen a házasság ellen.

Tegen wie heb je het?

Kivel beszélsz?

Heb je het tegen mij?

Hozzám beszélsz?

Ze zei iets tegen hem.

Mondott neki valamit.

Ze is vriendelijk tegen hem.

Kedves hozzá.

Ik ben tegen zessen opgestaan.

Hat körül keltem fel.

Ze hebben tegen je gelogen.

Hazudtak neked.

Hij is aardig tegen haar.

Kedves hozzá.

Ze was aardig tegen iedereen.

Mindenkihez kedves volt.

Tom praat vaak tegen zichzelf.

Tom gyakran beszél magában.

Laat me tegen Tom spreken.

Hadd beszéljek Tomival.

Praat niet zo tegen hem.

Ne beszélj így vele!

Daar kan niemand tegen zijn.

Ez ellen nem lehet senkinek kifogása.

Tom plaste tegen de boom.

Tomi lepisilte a fát.

Wees beleefd tegen je ouders.

Légy kedves a szüleidhez.

Ik ben er helemaal tegen.

Teljesen ellene vagyok.

Welke problemen kwamen ze tegen?

Milyen problémákkal találkoztak?

Heeft u er iets tegen?

Van valami ellenvetésed?

Tom loog tegen de anderen.

Tom hazudott a többieknek.

Tom was aardig tegen mij.

- Kedves volt hozzám Tomi.
- Barátságos volt velem Tomi.

Het is tegen de regels.

Ez szabályellenes.

Tom spreekt zichzelf voortdurend tegen.

Tom folyamatosan ellentmond saját magának.

Praat je tegen je planten?

Szoktál beszélgetni a növényeiddel?

tegen de belangen van de mensheid.

súlyos csapás éri a földet.

Komen in opstand tegen dit onheil.

felkelünk ellene.

Om ons te beschermen tegen zelfgenoegzaamheid,

ezzel védekezve az elbizakodottság ellen,

Tegen middernacht voelt iedereen de kou.

Éjfélkor már mindenkit átjár a hideg.

...en hij zei tegen het volk:

és azt mondta az embereknek:

Soms zeurt ze erover tegen me,

Időnként zsörtölődik ugyan,

Japanse toeristen kom je overal tegen.

A japán turisták mindenütt ott vannak.

Wenen helpt niet tegen de pijn.

Fájdalom ellen a sírás nem használ.

Hij was heel beleefd tegen hen.

Nagyon udvarias volt hozzájuk.

Ik wil niet liegen tegen Tom.

Nem akarok hazudni Tominak.

Wat hebben ze tegen je gezegd?

Mit mondtak neked?

Dit horloge is bestand tegen water.

Ez az óra vízálló.

We moeten eerlijk tegen elkaar zijn.

Őszintének kell lennünk egymáshoz!

Ik botste bijna tegen Thomas aan.

Majdnem összeütköztem Thomasszal.

Ben je voor of tegen abortus?

Támogatod vagy ellenzed az abortuszt?

Handel niet tegen uw mening in!

- Ne cselekedj az álláspontoddal ellentétesen!
- Ne csinálj segget a szádból!

Geef uw huiswerk af tegen vrijdag.

Péntekig adjátok be a házi feladataitokat.

Ik kan er niet meer tegen!

Ezt nem vagyok képes tovább elviselni.

Hij werkt mij in alles tegen.

Mindenben szembeszegül velem.

Doe hersengymnastiek bij TATOEBA tegen verkalking.

Meszesedés ellen eszesedés a TATOEBÁn.

Wat gaan we tegen hem zeggen?

- Mit fogunk neki mondani?
- Mit fogunk mondani neki?
- Mit mondunk majd neki?

- Kijk me aan als ik tegen je praat.
- Kijk me aan als ik tegen je praat!

Nézz rám, amikor veled beszélek!

Weet je wat ik tegen ze zei?

tudják, mit mondtam nekik?

Maar je moet eerlijk tegen jezelf zijn.

de legyenek őszinték magukkal.

Ik iets tegen het licht kan houden,

valamit a fény felé tarthatok,

tegen het midden van de 20e eeuw,

a 20. század közepére vált általánossá,

Met de tijd verstrooid tegen de muur.

az idő múlásával szétszóródnak a falon.

"Dat begrijp ik," zeg ik tegen ze,

"Értem – szoktam válaszolni.

Alle kansen zijn tegen de zeeschildpadjes gekeerd.

A tojásból kibújó apróságok túlélési esélyei minimálisak.

Tegen de jonge militanten zeg ik altijd...

A fiatal aktivistáknak mindig azt mondom,

Op een dag kwam ik hem tegen.

Valamelyik napon találkoztam vele.

Wij zeggen alleen maar goeiedag tegen elkaar.

Csak köszönő viszonyban vagyok vele.

Ik kwam je broer tegen op straat.

- Belefutottam a bátyádba az utcán.
- Belebotlottam az öcsédbe az utcán.
- Összefutottam a bátyáddal az utcán.

Sta me toe je tegen te spreken.

Engedd, hogy megcáfoljalak.