Translation of "Ertoe" in Hungarian

0.011 sec.

Examples of using "Ertoe" in a sentence and their hungarian translations:

Doet de waarheid ertoe?

Számít az igazság?

- Telt dat?
- Doet dat ertoe?

Az számít?

- Maakt het uit?
- Doet het ertoe?

- Van ennek jelentősége?
- Számít ez?

Hij werd ertoe gebracht van gedachten te veranderen.

Meggyőzték, hogy formálja át a véleményét.

- Alles telt.
- Alles doet ertoe.
- Alles is belangrijk.

- Minden számít.
- Mindennek súlya van.

- Doet het ertoe?
- Telt dit?
- Is dat belangrijk?

Az fontos?

Wat drijft hen ertoe voortdurend de straat op te gaan,

Mi készteti őket arra, hogy hétről hétre az utcára vonuljanak

Wat heeft je ertoe gebracht om Portugees te willen leren?

Miért döntöttél úgy, hogy portugálul fogsz tanulni?

Wat mij ertoe dwong het land uit te vluchten met mijn kinderen;

és száműzetésbe kényszerültem a gyermekeimmel együtt;

Wat ertoe doet is niet aan welke universiteit je afstudeerde, maar wat je geleerd hebt terwijl je er was.

Nem az a fontos, hogy melyik egyetemen végeztél, hanem az, hogy mit tanultál, amíg ott voltál.