Translation of "Enorm" in Hungarian

0.011 sec.

Examples of using "Enorm" in a sentence and their hungarian translations:

Dat is enorm.

Ez óriási.

Het regent enorm.

- Szakad az eső.
- Zuhog az eső.
- Csak úgy zuhog!

Ik mis je enorm.

Eszméletlenül hiányzol.

Dat dier is enorm!

Ez az állat óriási!

- Zij woont in een enorm huis.
- Hij woont in een enorm huis.

Egy óriási házban lakik.

Patenten voor medicijnen stegen enorm --

A gyógyszerszabadalmak száma óriásit ugrott.

Het was een enorm voorrecht

Fantasztikus kiváltság érezni,

China is een enorm land.

Kína egy hatalmas ország.

Enorm bedankt voor uw moeite.

Köszönöm a fáradozásait.

Hij woont in een enorm huis.

Egy óriási házban lakik.

En die labo-experimenten zijn enorm belangrijk.

E laboratóriumi kísérletek igen fontosak.

Een woordenboek samenstellen vraagt enorm veel tijd.

Egy szótár összeállítása rengeteg időt igényel.

Hier investeren mensen enorm veel energie en verbeelding,

Őrületes energiát és fantáziát fektetnek a városba az emberek,

...helpt het enorm om geen barrière te hebben.

akkor rengeteget segít, ha nem választ el tőle semmi.

- Ik mis je verschrikkelijk.
- Ik mis je enorm.

- Szörnyen hiányzol.
- Borzasztóan hiányzol.

Dus ze valt af en verliest enorm veel kracht.

Csökkent a súlya, és rengeteget veszített az erejéből is.

- Ik mis je enorm.
- Ik mis je heel erg.

- Nagyon hiányzol nekem.
- Nagyon hiányzol.

Vormt het nog steeds een enorm probleem voor de volksgezondheid,

ez még mindig jelentős közegészségügyi probléma,

Wat als we coaching proberen op een enorm grote schaal?"

Mi lenne, ha rendszerszintű mentorálással próbálkoznánk?"

- Enorm bedankt voor uw moeite.
- Hartelijk dank voor uw inspanningen.

Köszönöm a fáradozásait.

- Hartelijk dank voor al uw inspanningen.
- Enorm bedankt voor uw moeite.

Szívből jövő köszönet minden igyekezetedért.

- Zij woont in een enorm huis.
- Ze woont in een gigantisch huis.

- Egy óriási házban lakik.
- Egy hatalmas házban lakik.

- Het regent pijpenstelen.
- Het regent dat het giet.
- Het hoost.
- Het giet.
- Het regent keihard.
- Het regent enorm.

Esik, mintha dézsából öntenék.