Translation of "Dankbaar" in Hungarian

0.003 sec.

Examples of using "Dankbaar" in a sentence and their hungarian translations:

- Ik ben erg dankbaar voor je hulp.
- Ik ben erg dankbaar voor uw hulp.

- Nagyon hálás vagyok a segítségedért.
- Nagyon hálás vagyok a segítségéért.

Je buren zullen je dankbaar zijn.

A szomszédaink hálásak lesznek érte,

Ik vind het niet bepaald dankbaar.

hogy hihetetlenül hálátlan dolognak érzem ezt.

En ik ben jullie zo dankbaar.

Nagyon hálás vagyok nektek.

Hij was dankbaar voor uw hulp.

Hálás volt a segítségedért.

Wees dankbaar voor wat je hebt.

Légy hálás azért, amid van!

Ben ik ongelooflijk dankbaar voor het leven,

hihetetlenül hálás vagyok az életemért,

Ik ben zeer dankbaar voor jouw hulp.

Nagyon hálás vagyok a segítségedért.

Ik ben heel dankbaar voor uw hulp.

Nagyon hálás vagyok a segítségedért.

Ik ben je dankbaar voor je hulp.

Hálás vagyok a segítségedért.

Wees mild in voorspoed en dankbaar in tegenspoed.

Légy adakozó a jólétben és hálás a nyomorban.

En dat hij dankbaar was dat ze zoveel geduld had.

és hogy hálás érte és a türelméért.