Translation of "Hebt" in Japanese

0.010 sec.

Examples of using "Hebt" in a sentence and their japanese translations:

- Je hebt gelijk.
- U hebt gelijk.

- あなたは正しい。
- おっしゃる通りです。

- Je hebt mooie handen.
- Je hebt prachtige handen.

きれいな手してるね。

- Je hebt helemaal gelijk.
- Je hebt volkomen gelijk.

- 全くあなたのおっしゃる通りです。
- 全くおっしゃる通りです。

Hebt u vragen?

何か質問がありますか。

Hebt u dieren?

あなたは何か動物を飼っていますか。

Je hebt lef.

君はすごく根性があるね。

Je hebt geluk.

君たち、ラッキーだなあ!

Je hebt gelijk.

あなたは正しい。

Hebt u tandvleesbloedingen?

歯茎から出血しますか。

Hebt u dekens?

毛布はありますか。

Je hebt humor.

あなたにはユーモアを解する心がある。

Hebt ge geroepen?

お呼びですか。

Je hebt alles.

あなたは何でも持っている。

- Je hebt gelijk.
- Jullie hebben gelijk.
- U hebt gelijk.

おっしゃる通りです。

- Ge hebt een goed geheugen.
- Gij hebt een goed geheugen.
- Je hebt een goed geheugen.

あなたは記憶がよい。

- Heb je het gevoel dat je koorts hebt?
- Hebt u het gevoel dat u koorts hebt?

- 熱がありそう?
- 熱がありそうな感じがする?
- 熱っぽい感じがありますか?

- Je hebt een regelmatige pols.
- U hebt een regelmatige pols.

君の脈は正常だ。

- Ge hebt hem niet gezien.
- Je hebt hem niet gezien.

彼に会わなかったのだろう。

- Ge hebt een goed geheugen.
- Je hebt een goed geheugen.

- あなたは記憶がよい。
- おまえ、よく覚えてるなあ!

Je hebt geen oriëntatievermogen.

君は方向音痴だ。

Hebt ge een viool?

あなたはバイオリンを持っていますか。

Hebt ge gisteren gestudeerd?

あなたは昨日勉強しましたか。

Je hebt geen verhoging.

君は熱がない。

Je hebt een telefoon.

貴方は、電話を持つ。

Je hebt graag olifanten.

貴方は、象が好き。

Jij hebt drie auto's.

貴方は、三台車を持っています。

Hebt u een afspraak?

予約はしてありますか。

Je hebt mooie haren.

きれいな髪してるね。

Hebt ge Japanse dagbladen?

- 日本語の新聞はないのですか。
- 日本の新聞はありますか。

Hoeveel zussen hebt gij?

あなたは何人妹がいますか。

Hebt u een kamer?

空き部屋はありますか。

Je hebt geen koorts.

君は熱がない。

Waar hebt ge pijn?

どこが痛みますか。

Jij hebt veel boeken.

君はたくさんの本を持っている。

Je hebt twee ballen.

あなたは二つのボールを持っています。

Je hebt vier honden.

あなたは4匹の犬を飼っています。

Hebt ge mij gemist?

わたしがいなくて淋しいと思った?

Hebt ge u vermaakt?

楽しく過ごせましたか?

Hebt ge even tijd?

ちょっとお時間よろしいですか?

Je hebt helemaal gelijk.

- 全く君が言うとおりだ。
- 全くですね。
- あなたのいう通りですよ。

Hebt u een hond?

- 犬を飼っていますか。
- 犬は飼っていますか。

- Je hebt een zonnige toekomst.
- Je hebt een hoopvolle toekomst.
- Je hebt een rooskleurige toekomst.
- Je hebt een zonnige toekomst in het verschiet.
- Je hebt een zonnige toekomst voor je liggen.

- 君には明るい未来がある。
- 君には輝かしい未来が待っている。

- Hebt ge al middageten gehad?
- Hebt ge al gegeten deze middag?

もう夕食は食べましたか。

Wat je niet hebt is beter dan wat je wel hebt.

隣の芝は青い。

- Je hebt helemaal gelijk.
- Je hebt volkomen gelijk.
- Ge hebt helemaal gelijk.
- Je slaat de spijker op z'n kop.

全くおっしゃる通りです。

- Hebt ge het gehoord van Freddie?
- Hebt ge nog nieuws van Freddie?

フレディーから連絡がありましたか。

- Weet hij wat gij gedaan hebt?
- Weet hij wat je hebt gedaan?

彼はあなたが何をしたのか知っていますか。

- Je hebt goed geraden.
- U hebt goed geraden.
- Jullie hebben goed geraden.

- あなたは推理が当たった。
- あなたの推理があたった。
- 正解だよ。

- Ge hebt uw zakdoek laten vallen.
- Je hebt je zakdoek laten vallen.

- あなたは自分のハンカチを落としました。
- ハンカチを落とされましたよ。

- Je hebt geen hart.
- Jij hebt geen hart.
- U heeft geen hart.

あなたは思いやりがない。

Je hebt de nacht overleefd.

夜を生き延(の)びた

Maar je hebt het mis.

それは間違いだ

Je hebt goede beslissingen genomen...

賢い判断だった

Je hebt gedurende een halfuur

30分ほど

Hebt u dat concert opgenomen?

君はそのコンサートをテープにとったか。

Hebt ge het venster opengelaten?

- 君は、窓を開けたままにしておきましたか。
- 窓を開けっぱなしにしておいたの?

Hebt u een buitenlands bier?

外国のビールはありますか。

Hebt ge het boek uitgelezen?

その本はもう読み終えたのかい。

Hebt ge niet-alcoholische dranken?

ソフトドリンクはありますか。

Hebt ge mij gisteravond opgebeld?

君は昨夜私に電話をかけましたか。

Je hebt de regel gebroken.

君は規則を破った。

Waarmee hebt ge het geopend?

君はそれをなにで開けましたか。

Hebt ge het niet koud?

- 寒さを感じませんか。
- ちょっと寒くないですか?
- 寒くないの?

Hebt u een licht bier?

ライトビールはありますか。

Ge hebt veel fouten gemaakt.

たくさん間違ったね。

Hebt ge hem zien buitengaan?

彼が外へ出て行くのを見ましたか。

Je hebt het lef niet.

度胸が足りないぞ。

Je hebt me verraden. Waarom?

裏切ったでしょう。なんで?

Hebt ge ontbeten deze morgen?

今朝、朝食を食べましたか。

Hoeveel hebt ge ervoor betaald?

それにいくら払ったの?

U hebt dezelfde fout gemaakt.

あなたは同じ過ちを犯した。

Je hebt wat laten vallen.

何か落ちましたよ。

Je hebt een mooie glimlach.

笑顔がきれいだね。

Je hebt het weer gedaan.

- また、やりましたね。
- またやったのかよ。

Je hebt je best gedaan.

- がんばりましたね。
- やれる事はやったよ。