Translation of "Tragisch" in French

0.008 sec.

Examples of using "Tragisch" in a sentence and their french translations:

- Hoe verschrikkelijk!
- Hoe tragisch!

- Quelle tragédie !
- Comme c'est tragique !
- C'est tragique !

Het was een tragisch ongeluk.

C'était un accident tragique.

Opgesloten in het verhaal dat alles zo tragisch was.

j'étais enfermée dans une histoire où tout cela était tragique.

Haar man is in een tragisch auto-ongeval om het leven gekomen.

Son mari est mort dans un tragique accident de voiture.