Translation of "Dood" in French

0.010 sec.

Examples of using "Dood" in a sentence and their french translations:

Dood?

Mort ?

Dood!

- Tue !
- Tuez !

- Zij is dood.
- Ze is dood.

Elle est morte.

Val dood!

Je t'emmerde !

Dood het!

- Tuez-le.
- Tue-le.
- Tue-la.
- Tuez-la.

Dood Tom.

- Tuez Tom.
- Tue Tom.

Dood ze.

- Tue-les.
- Tuez-les.

- Je was bijna dood.
- U was bijna dood.
- Jullie waren bijna dood.

- Tu es presque mort.
- Vous êtes presque mort.
- Vous êtes presque morte.
- Vous êtes presque morts.
- Vous êtes presque mortes.
- Tu es presque morte.

"Is hij levend of dood?" "Hij is dood."

« Est-il mort ou vif ? » « Il est mort. »

Iedereen gaat dood.

Tout le monde meurt.

Hij moet dood.

Il doit mourir.

Ben je dood?

Es-tu mort ?

Ik ben dood.

- Je suis mort.
- Je suis morte.

Speel niet dood.

- Ne fais pas le mort.
- Ne joue pas les morts.

Ik wilde dood.

Je voulais mourir.

Iedereen is dood.

Tout le monde est mort.

Tom is dood.

Tom est mort.

Hij is dood.

- C'est mort.
- Il est mort.

Jij bent dood!

- Tu es mort.
- Tu es morte.

Het is dood.

- Elle est morte.
- C'est mort.
- Il est mort.

Is ze dood?

- Est-elle morte ?
- Est-elle décédée ?

Is hij dood?

- Qu'est-ce que tu veux dire par "mort" ?
- Il est mort ?

- Val dood!
- Sterf!

Crève !

Ze waren dood.

- Ils étaient morts.
- Elles étaient mortes.

Ga ik dood?

- Suis-je en train de mourir ?
- Suis-je en train de trépasser ?

Dood de zombies.

Tuez les zombies.

Dood alle zombies.

Tuez tous les zombies.

Dood de draak.

- Tuez le dragon.
- Tue le dragon.

Dood de draken.

- Tuez les dragons.
- Tue les dragons.

Dood alle moordenaars!

- Tuez tous les tueurs !
- Tue tous les tueurs !

Ze gaan dood.

- Ils vont mourir.
- Elles vont mourir.

Hij bloedt dood.

Il se vide de son sang.

- Jouw vader is nu dood.
- Uw vader is nu dood.
- Jullie vader is nu dood.
- Je vader is nu dood.

- Ton père est mort, désormais.
- Ton père est mort, maintenant.

- Zij is dood.
- Ze is dood.
- Zij is overleden.

Elle est morte.

- Niemand kan de dood ontsnappen.
- Niemand ontsnapt aan de dood.
- Niemand kan de dood vermijden.

Personne n'échappe à la mort.

Hrolf is dood, en al zijn kampioenen zijn ook dood.

Hrolf est mort, et tous ses champions sont morts aussi.

- Niemand kan de dood ontsnappen.
- Niemand kan de dood vermijden.

Personne n'échappe à la mort.

- Uw dood is mijn leven.
- Jouw dood is mijn leven.

Ta mort est ma vie.

- Mijn ouders zijn allebei dood.
- Mijn beide ouders zijn dood.

Mes parents sont tous les deux morts.

- Niemand kan de dood ontsnappen.
- Niemand ontsnapt aan de dood.

Personne n'échappe à la mort.

- Jouw vader is nu dood.
- Je vader is nu dood.

Ton père est mort, maintenant.

Dit loopt gewoon dood.

C'est une voie sans issue.

Hij doodt, ik dood."

Il tue, moi aussi, je tue. »

Waar leven... ...en dood...

Où la vie et la mort...

En leven en dood.

la vie et la mort.

We bevestigden haar dood.

Nous avons confirmé son décès.

De hond was dood.

Le chien était mort.

De hond is dood.

Le chien est mort.

Mijn ouders zijn dood.

Mes parents sont décédés.

De papegaai is dood.

Le perroquet est mort.

Ga alsjeblieft niet dood!

S'il te plait, ne meurs pas.

Hij is waarschijnlijk dood.

Il est probablement mort.

Deze man is dood.

Cet homme est mort.

Het zoogdier is dood.

Le mammifère est mort.

Ik verveel me dood.

Je m'ennuie à en mourir.

Plots was hij dood.

Soudain, il était mort.

Onze goden zijn dood.

Nos dieux sont morts.

Tom is niet dood.

Tom n'est pas mort.

Dood het met vuur!

Tue-le par le feu !

Ze willen je dood.

- Ils vous veulent mort.
- Ils te veulent mort.
- Elles vous veulent mort.
- Ils vous veulent morte.
- Ils vous veulent morts.
- Ils vous veulent mortes.
- Elles vous veulent morte.
- Elles vous veulent mortes.
- Elles vous veulent morts.
- Ils te veulent morte.
- Elles te veulent mort.
- Elles te veulent morte.
- Elles veulent te voir mort.
- Elles veulent te voir morte.
- Ils veulent te voir mort.
- Ils veulent te voir morte.

Ze zijn beiden dood.

Ils sont morts tous les deux.

Hij is half dood.

Il est comme mort.