Translation of "Zij" in French

0.027 sec.

Examples of using "Zij" in a sentence and their french translations:

- Zij vlogen.
- Zij stalen.

- Ils volaient.
- Elles volaient.

Zij?

Elle ?

- Zij zijn dokters.
- Zij zijn artsen.

- Ils sont médecins.
- Elles sont médecins.

- Zij is onhandig.
- Zij is onbeholpen.

Elle est maladroite.

- Zij zijn zangers.
- Zij zijn zangeressen.

Ils sont chanteurs.

- Zij is gek.
- Zij is gestoord.

Elle est dingue.

- Zij werd dikker.
- Zij werd dik.

Elle grossissait.

- Zij werden dikker.
- Zij werden dik.

- Ils grossissaient.
- Elles grossissaient.

- Begrijpt zij Italiaans?
- Verstaat zij Italiaans?

Elle comprend l'italien ?

- Zij zijn geholpen.
- Zij wordt geholpen.

- On s'occupe d'eux.
- On s'occupe d'elles.

- Zij leek gelukkig.
- Zij leek blij.

Elle semblait heureuse.

- Zij zat te wachten.
- Zij wachtte.
- Zij was aan het wachten.

Elle attendait.

Zij rent.

Elle court.

Bestaat zij?

Existe-t-elle ?

Zij wonnen.

- Ils gagnèrent.
- Elles gagnèrent.

Zij wacht.

- Elle sert.
- Elle attend.

Zij stemden.

- Ils votèrent.
- Ils votaient.

Zij sliep.

- Elle dormait.
- Elle a dormi.

Zij versnelde.

- Il accélérait.
- Elle accélérait.

Zij versnelden.

- Ils accéléraient.
- Elles accéléraient.

Zij vastte.

Elle jeûnait.

Zij vastten.

- Ils jeûnaient.
- Elles jeûnaient.

Zij las.

Elle lisait.

Zij overdreef.

Elle exagérait.

Zij snaterde.

Elle nasillait.

Zij snaterden.

Ils nasillaient.

Zij geeuwde.

Elle baillait.

Zij zong.

Elle chantait.

Zij opende.

Elle ouvrait.

Zij begon.

- Elle démarrait.
- Elle commençait.

Zij begonnen.

- Ils démarraient.
- Elles démarraient.
- Ils commençaient.
- Elles commençaient.

Zij danste.

Elle dansait.

Zij studeerde.

Elle étudiait.

Zij zonk.

Elle coulait.

Zij verhuisde.

Elle déménageait.

Zij rekende.

Elle calculait.

Zij rekenden.

- Ils calculaient.
- Elles calculaient.

Zij faalden.

- Ils échouaient.
- Elles échouaient.
- Ils ont échoué.
- Elles ont échoué.

Zij spuugde.

Elle crachait.

Zij spuugden.

Ils crachaient.

Zij verhuisden.

- Ils déménageaient.
- Elles déménageaient.

Zij faalde.

Elle échouait.

Zij werkte.

Elle travaillait.

Zij probeerde.

Elle essayait.

Zij probeerden.

Elles essayaient.

Zij zoenden.

- Ils se sont embrassés.
- Elles se sont embrassées.

Zij douchte.

Elle s'est douchée.

Zij rennen.

- Ils courent.
- Elles courent.

Zij loenst.

Elle louche.

Zij loensen.

- Ils louchent.
- Elles louchent.

Zij zijn.

- Ils le sont.
- Elles le sont.

Zij dineren.

- Ils dînent.
- Elles dînent.

Rookt zij?

Elle fume ?

Zij kocht.

Elle acheta.

Zij doucht.

Elle se douche.

- Zij?
- Haar?

Elle ?

Zij wachtte.

Elle attendait.

Zij vlogen.

- Ils volaient.
- Elles volaient.

Zij rookt.

Elle fume.

Zij aten.

- Ils mangèrent.
- Elles mangèrent.

Zij blaften.

- Ils aboyaient.
- Elles aboyaient.

Zij landde.

Elle atterrissait.

Zij bad.

- Elle priait.
- Elle a prié.

Zij drinkt.

Elle boit.