Translation of "Jazeker" in Arabic

0.002 sec.

Examples of using "Jazeker" in a sentence and their arabic translations:

- Toch wel.
- Jazeker.

بالتأكيد.

- Zeker.
- Natuurlijk.
- Zeker!
- Jazeker.
- Jawel.
- Uiteraard!
- Zeker weten!
- Spreekt voor zich.
- Dat spreekt vanzelf.
- Maar natuurlijk!

- بالطبع.
- طبعاً.
- بالتأكيد.
- أكيد.

- Dat haal je de koekoek.
- Zeker.
- Natuurlijk.
- Duidelijk.
- Jazeker.
- Jawel.
- Uiteraard!
- Zeker weten!
- Spreekt voor zich.
- Dat spreekt vanzelf.
- Maar natuurlijk!
- Dit is een kwestie van gezond verstand.

بالتأكيد