Translation of "Bloedde" in Turkish

0.009 sec.

Examples of using "Bloedde" in a sentence and their turkish translations:

Tom bloedde.

Tom kan kaybediyordu.

Zijn wond bloedde.

Onun yarası kanıyordu.

Zijn neus bloedde.

- Burnu kanadı.
- Onun burnu kanadı.

Maria's neus bloedde.

Mary'nin burnu kanıyordu.

Toms neus bloedde.

Tom'un burnu kanadı.

Mijn oor bloedde vanochtend.

Bu sabah kulağım kanıyordu.

- Layla was aan het bloeden.
- Layla bloedde.

Leyla kanıyordu.

Ik heb in mijn tong gebeten tot ze bloedde.

Kanayıncaya kadar dilimi ısırdım.

Sofie's vinger bloedde zo hevig dat het bloed op de grond drupte.

Sofia'nın parmağı o kadar kanıyordu ki kan yere damlıyordu.

Maar we weten dat een man 40 dagen na een beet stierf... ...omdat hij geen behandeling kreeg. Hij bloedde dood.

Ama hastaneye gitmediği için testere pullu engerek ısırdıktan 40 gün sonra ölen birini biliyoruz. Kan kaybından öldü.