Translation of "Tot" in Finnish

0.030 sec.

Examples of using "Tot" in a sentence and their finnish translations:

- Tot ziens!
- Tot kijk.
- Tot later!
- Tot binnenkort!
- Tot weerziens!
- Tot ziens.
- Doei.
- Tot weldra!
- Tot gauw!
- Tot zo.
- Ciao.

- Nähdään!
- Näkemiin!
- Nähdään taas!
- Nähään!
- Näkemisiin!

- Tot ziens!
- Tot kijk.
- Tot binnenkort!
- Tot weerziens!

- Nähdään!
- Näkemiin!
- Nähdään taas!

- Tot ziens!
- Tot kijk.
- Tot weerziens!
- Tot ziens.

- Hyvästi!
- Näkemiin!

- Tot ziens!
- Tot kijk.
- Tot ziens.
- Doei.

Nähään!

- Tot morgen.
- Tot morgen!

- Huomiseen.
- Nähdään huomenna.

- Tot ziens!
- Tot straks!

Nähdään myöhemmin!

- Tot straks!
- Tot gauw!

Nähdään pian!

- Tot ziens!
- Tot weerziens!

Näkemiin!

- Tot ziens!
- Tot kijk.
- Tot ziens.
- Doei.
- Ciao.

- Hyvästi!
- Hyvästi.

- Tot ziens!
- Tot kijk.
- Dag.
- Tot ziens.
- Doei.
- Ciao.

Hyvästi!

- Tot ziens!
- Tot kijk.
- Doei.
- Ciao.

- Hyvästi!
- Näkemiin!

- Tot kijk.
- Tot ziens.
- Doei.
- Ciao.

- Nähdään.
- Hei hei.
- Näkemiin.

Tot vanavond.

ennen tätä iltaa.

...tot straks.

nähdään!

Tot dan.

- Siihen asti.
- Siihen saakka.
- Sitä odotellessa.

Tot morgen.

- Huomiseen.
- Nähdään huomenna.

Tot straks!

Nähdään pian!

Tot morgenochtend!

Nähdään aamulla.

Tot weerziens!

Nähdään myöhemmin.

Tot maandag!

Tapaamme maanantaina, kaverit.

Tot ziens!

Nähdään!

- Tot morgen.
- Tot morgen!
- We zien elkaar morgen.

Nähdään huomenna.

Tot slot, identiteit.

Lopulta tullaan identiteettiin.

...tot bevroren koninkrijken...

jäätyneisiin valtakuntiin -

Tot ziens, Sayoko!

Hei hei, Sayoko!

Tel tot dertig.

- Laske kolmeenkymmeneen.
- Laske kolmeenkymppiin.
- Laskekaa kolmeenkymmeneen.
- Laskekaa kolmeenkymppiin.

Wacht tot morgenochtend.

Odota huomisaamuun asti.

Tot volgende week.

- Nähdään ensi viikolla.
- Ensi viikkoon!

Tot volgende week!

- Nähdään ensi viikolla.
- Ensi viikkoon!

Tot half drie!

Nähdään puoli kolmelta.

Tot ziens, Sayoko.

Hyvästi, Sayoko.

Tot ziens, Ian.

Hyvästi, Ian.

Tot ziens, Anna!

Hyvästi, Anna!

Tot ziens, Tom.

Hyvästi, Tom.

- Kan je wachten tot morgen?
- Kan je tot morgen wachten?
- Kunnen jullie tot morgen wachten?
- Kunt u tot morgen wachten?

- Voitko odottaa huomiseen?
- Pystytkö odottamaan huomiseen asti?

- Tot morgen in de school.
- Tot morgen op school.

- Nähdään huomenna koulussa.
- Nähdään huomenna koulussa!
- Huomiseen, nähdään koulussa.

- Wacht alstublieft tot ik terugkom.
- Wacht alsjeblieft tot ik terugkom.

- Odota kunnes tulen takaisin.
- Odotathan kunnes palaan takaisin.

Van 1991 tot 2013...

Vuosina 1991 - 2013 -

Voorzichtig, tot de rand.

Varovasti reunalle.

Tot slot nog identiteit.

Lopulta identiteettiin.

Tot nu. MAANVERLICHTE VLAKTEN

Tähän mennessä. KUUN VALAISEMAT TASANGOT

...tot het nacht is.

ennen yötä.

Tot morgen op school.

- Nähdään huomenna koulussa.
- Nähdään huomenna koulussa!
- Huomiseen, nähdään koulussa.

- Tot weerziens!
- Doei.
- Ciao.

- Nähdään!
- Näkemiin!
- Nähdään taas!
- Nähään!

Goedenacht, Tatoeba! Tot morgen!

- Hyvää yötä, Tatoeba. Huomiseen!
- Hyvää yötä, Tatoeba. Nähdään huomenna!

Tot ziens met Kerstmis.

Nähdään jouluna.

Wacht tot morgenochtend, alsjeblieft.

Voisitko odottaa huomisaamuun saakka?

- Tot ziens.
- Doei.
- Ciao.

- Nähdään taas.
- Nähdään.
- Nähään!

IJsland behoorde tot Denemarken.

Islanti kuului Tanskalle.

- Tot ziens!
- Doei.
- Ciao.

Hyvästi!

Nou, tot morgen dan.

- Huomiseen.
- Nähdään huomenna.

Ik tel tot tien.

- Minä lasken kymmeneen.
- Lasken kymmeneen.
- Mää lasken kymppiin.

Wacht u tot morgen.

- Odota huomiseen.
- Odottakaa huomiseen.

...van Rusland tot aan Canada.

Venäjältä Kanadaan.

In tegenstelling tot deze brulaap...

Toisin kuin tämä mölyapina,

...komen stedelijke werelden tot leven.

urbaanit maailmat heräävät eloon.

...tot de helikopter me extraheert.

kunnes helikopteri tulee hakemaan minut.

Daarom werden we tot 1950...

Siksi meitä pidettiinkin vuoteen 1950 asti -

- Vaarwel, Sayoko.
- Tot ziens, Sayoko.

Hyvästi, Sayoko.

Wacht alsjeblieft tot hij terugkomt.

Voisitko odottaa kunnes hän tulee takaisin, kiitos.

Tot morgen in de bibliotheek.

Nähdään huomenna kirjastossa!

- Graag gedaan.
- Tot uw dienst.

Onneksi olin auttamassa.

Hij werd tot ridder geslagen.

- Hänet on aateloitu.
- Hänellä on aatelisarvo.

Tel van een tot tien.

Laske yhdestä kymmeneen.

Wacht hier tot ik terugkom.

Odota tässä, kunnes tulen takaisin.

Je hele lichaam komt tot leven.

Koko keho herää eloon.

Hij houdt 't tot nu toe.

Se kantaa tähän asti.

Vanaf nu tot aan het ochtendgloren...

Tästä hetkestä aamunkoittoon -

Tot nu toe gaat het goed.

Tähän asti kaikki hyvin.

...tot de reuzen van de oceaan.

valtamerten jättiläisiin.

Tom werkt van 9u tot 17u.

Tom tekee töitä yhdeksästä viiteen.

We werken van negen tot vijf.

Työskentelemme yhdeksästä viiteen.

De werkloosheidsgraad steeg tot vijf procent.

- Työttömyysaste nousi viiteen prosenttiin (5%:iin).
- Työttömyysaste nousi 5 %:iin.

Tot gisteren waren we met vakantie.

Olimme lomalla eiliseen saakka.

Laten we tot zes uur wachten.

Odotetaan kello kuuteen.

Haar zorgeloosheid leidde tot een ongeluk.

Hänen huolimattomuutensa johti onnettomuuteen.

Zijn poging tot ontsnappen was geslaagd.

Hänen pakoyrityksensä onnistui.

Het sneeuwde van maandag tot vrijdag.

Lunta satoi maanantaista perjantaihin.