Translation of "Neus" in Turkish

0.016 sec.

Examples of using "Neus" in a sentence and their turkish translations:

- Uw neus bloedt.
- Je neus bloedt.

Burnun kanıyor.

Zijn neus bloedt.

Burnu kanıyor.

Mijn neus jeukt.

Burnum kaşınıyor.

Zijn neus bloedde.

- Burnu kanadı.
- Onun burnu kanadı.

Maria's neus bloedde.

Mary'nin burnu kanıyordu.

Mijn neus bloedt.

Burnum kanıyor.

Snuit je neus.

Burnunu temizle.

Toms neus bloedde.

Tom'un burnu kanadı.

- De neus van Tom was rood.
- Toms neus was rood.

Tom'un burnu kızarmıştı.

En een rode neus.

ve bir kırmızı burundur.

Tom brak zijn neus.

Tom onun burnunu kırdı.

De matriarch volgt haar neus.

Dişi lider burnunu takip ediyor.

Hij heeft een lange neus.

Onun uzun bir burnu vardır.

Ik wil mijn neus krabben.

Burnumu kaşımak istiyorum.

Peuter niet in uw neus!

Burnunu karıştırma!

Dat gaat je neus voorbij.

- Avucunu yala.
- Havanı alırsın.

Tom heeft een kleine neus.

Tom'un küçük bir burnu var.

- Je hebt wat verf op je neus.
- Je hebt verf op je neus.

Senin burnunda biraz boya var.

Bij het uiteinde van je neus.

nefes alıp verdiğinizi farkında olun.

Neem een zakdoek, uw neus loopt.

Bir mendil al, burnun akıyor.

Een olifant heeft een lange neus.

Bir filin uzun bir burnu vardır.

Maria heeft haar neus laten piercen.

Mary burnunu deldirdi.

Ik kan niet door mijn neus ademen.

- Ben burnumdan nefes alamıyorum.
- Burnumdan nefes alamıyorum.

Ik heb een wrat op de neus.

Burunda bir siğilim var.

Ze drukte haar neus tegen de ruit.

burnunu pencereye yasladı.

Steek je neus niet in andermans zaken.

O kadar meraklı olma.

Wat is er met je neus gebeurd?

Burnuna ne oldu?

Als we blijven doorgaan alsof onze neus bloedt.

kurtarılıp kurtarılmayacağımız net değil.

En gebruikt zijn neus om voedsel te zoeken.

Yemeği de burnuyla bulur.

Tom kan met zijn tong zijn neus aanraken.

Tom diliyle burnuna dokunabilir.

Tom veegde zijn neus aan zijn mouw af.

Tom koluna burnunu sildi.

Ze kunnen hun neus in een klein kiertje steken.

Burunlarını küçük çatlaklara sokabiliyorlar.

Deze zeeleeuw kan een bal op zijn neus balanceren.

Bir deniz aslanı burnunda bir topu dengeleyebilir.

Hij zit altijd met zijn neus in de boeken.

Burnu kitaptan kalkmaz.

Een sneeuwvlok landde op het puntje van Toms neus.

Bir kar tanesi Tom'un burnunun ucuna indi.

- Ze viel op haar neus.
- Ze viel op haar gezicht.

Burnunun üstüne düştü.

- Mijn neus loopt.
- Ik heb een snotneus.
- Ik heb een loopneus.

Burnum akıyor.

Knijp je neus dicht opdat je de stank niet zou ruiken.

Burnunu tıka böylece pis kokuyu koklamazsın.

Na deze tweede leugen werd zijn neus nog enkele duimen langer.

Bu ikinci yalanda, onun burnu birkaç inç daha büyüdü.

Je moet niet door je mond maar door je neus ademen.

Ağzından değil, burnundan nefes al.

Haar neus is twee keer zo sterk als die van een bloedhond...

Burnu, tazınınkinden iki kat hassastır.

Als haar neus een beetje korter was, zou ze best knap zijn.

Onun burnu biraz daha kısa olsaydı, o oldukça güzel olurdu.

Tom kreeg het aan de stok met Maria's broer en brak zijn neus.

Tom Mary'nin erkek kardeşiyle bir kavgaya karıştı ve burnunu kırdı.

Het faryngeale deel van de keel ligt achter de neus en de mond.

Yutak, boğazın ağız ve burnun arkasında kalan kısmıdır.

Die het onderste uit de kan wil hebben, krijgt het lid op de neus.

Fazla açgözlülük zarar getirir.

Toen ik mijn ogen weer opendeed, stond er ineens een onbekende dame voor mijn neus.

Gözlerimi tekrar açtığımda, aniden karşımda yabancı bir bayan buldum.

- Bemoei je met je eigen zaken.
- Steek je neus niet in andermans zaken.
- Dat gaat je niks aan.
- Bemoei je niet met andermans zaken!

- Kendi işine bak.
- Kendi işlerine bak.

- Mij kan je niet foppen.
- Mij kan je niet voor de gek houden.
- Mij kan je niet bij de neus nemen.
- Mij kan je niet om de tuin leiden.

Beni kandıramazsın.