Translation of "Schreeuw" in Russian

0.003 sec.

Examples of using "Schreeuw" in a sentence and their russian translations:

- Schreeuw.
- Gil!
- Schreeuw!

- Кричи!
- Кричите!

- Schreeuw niet.
- Schreeuw niet!

Не ори.

Schreeuw.

Кричи.

Schreeuw niet.

- Не кричи.
- Не кричите.

Ik schreeuw.

Я кричу.

- Gil.
- Schreeuw.

- Кричи.
- Кричите.

Schreeuw alsjeblieft niet!

Не плачь, пожалуйста!

Schreeuw het uit!

Кричи громко!

Waarom schreeuw je?

Почему ты кричишь?

Schreeuw niet tegen me.

- Не кричи на меня.
- Не ори на меня.
- Не орите на меня.
- Не кричите на меня.

Schreeuw niet zo hard.

- Не надо так громко кричать.
- Не надо так громко орать.
- Не надо так кричать.
- Не надо так орать.

Heb je geen schreeuw gehoord?

- Разве ты не слышала крик?
- Ты не слышал крик?
- Вы не слышали крик?

Een schreeuw doorbrak de stilte.

Тишину разорвал крик.

Schreeuw niet in mijn oren.

Не кричи мне в ухо.

Hij hoorde een schreeuw om hulp.

Он услышал крик о помощи.

Ik schreeuw maar niemand hoort mij.

Я кричу, но меня никто не слышит.

- Waarom schreeuw je?
- Waarom schreeuwt u?
- Waarom schreeuwen jullie?

- Чего орёшь?
- Чего орёте?