Translation of "Heeft" in Russian

0.021 sec.

Examples of using "Heeft" in a sentence and their russian translations:

Heeft heeft succes in alles.

Ему всё удаётся.

- Hij heeft longkanker.
- U heeft longkanker.
- Ze heeft longkanker.

У него рак лёгких.

- Ze heeft geluk.
- Zij heeft geluk.

Ей везёт.

- Tom heeft bekend.
- Tom heeft gebiecht.

Том признался.

- Heeft Tom gereageerd?
- Heeft Tom geantwoord?

- Том ответил?
- Том отозвался?
- Том откликнулся?

- Hij heeft niets.
- Ze heeft niets.

- У него ничего нет.
- У неё ничего нет.

God heeft gegeven, God heeft genomen.

- Бог дал, Бог взял.
- Бог дал, бог и взял.

- Heeft u kinderen?
- Heeft hij kinderen?

- У него есть дети?
- У Вас есть дети?

- Maria heeft hoofdpijn.
- Maria heeft koppijn.

У Мэри болит голова.

- Tom heeft een keelontsteking.
- Tom heeft een keelamandelontsteking.
- Tom heeft tonsillitis.

У Тома ангина.

- Zij heeft het gedaan.
- Ze heeft het gedaan.
- Dat heeft zij gedaan.
- Dat heeft ze gedaan.

Она это сделала.

- Tom heeft het mis.
- Tom heeft ongelijk.

- Том ошибается.
- Том не прав.

- Tom heeft een beugel.
- Tom heeft beugels.

- У Тома брекеты.
- Том носит брекеты.

Wie geschreven heeft, heeft twee keer gelezen.

Тот, кто пишет, дважды читает.

- Wie heeft je gestuurd?
- Wie heeft u gestuurd?
- Wie heeft jullie gestuurd?

- Кто тебя послал?
- Кто Вас послал?
- Кто тебя прислал?
- Кто Вас прислал?

- Wie heeft je geslagen?
- Wie heeft u geslagen?
- Wie heeft jullie geslagen?

Кто тебя ударил?

- Heeft Google u verbannen?
- Heeft Google je verbannen?
- Heeft Google jullie verbannen?

Вас в Гугле забанили?

- Heeft jouw land kernwapens?
- Heeft jullie land kernwapens?
- Heeft uw land kernwapens?

У вашей страны есть ядерное оружие?

- Heeft ze geld nodig?
- Heeft hij geld nodig?
- Heeft u geld nodig?

Вам нужны деньги?

- Wat heeft Jean gedaan?
- Wat heeft Jean gemaakt?

Что сделал Жан?

- Hij heeft twaalf zoons.
- Hij heeft twaalf kinderen.

- У него двенадцать детей.
- У него двенадцать сыновей.

- Natuurlijk, hij heeft gelijk.
- Natuurlijk heeft hij gelijk.

Разумеется, он прав.

- Wie heeft Tom gedood?
- Wie heeft Tom vermoord?

Кто убил Тома?

- Ze heeft weinig vrienden.
- Zij heeft weinig vrienden.

У неё мало друзей.

- Zij heeft geen vijanden.
- Ze heeft geen vijanden.

У неё нет врагов.

- Zij heeft veel geld.
- Hij heeft veel geld.

У него много денег.

- Sara heeft eenendertig stiften.
- Sara heeft 31 pennen.

У Сары тридцать одна ручка.

- Zij heeft twee zusters.
- Ze heeft twee zussen.

У неё есть две сестры.

- Heeft Lucy al gebeld?
- Heeft Lucy al getelefoneerd?

Люси уже позвонила?

- Hij heeft zelfmoord gepleegd.
- Hij heeft zichzelf omgebracht.

Он покончил с собой.

- Tom heeft veel vrienden.
- Tom heeft veel vriendinnen.

У Тома много друзей.

- Waarschijnlijk heeft Tom gelijk.
- Tom heeft waarschijnlijk gelijk.

Том, вероятно, прав.

- Hij heeft een vaatwasser.
- Hij heeft een afwasmachine.

У него есть посудомоечная машина.

- Zij heeft je nodig.
- Zij heeft u nodig.

- Вы нужны ей.
- Ты нужен ей.
- Ты нужна ей.
- Вы ей нужны.
- Она нуждается в тебе.
- Она нуждается в вас.
- Ты ей нужен.
- Ты ей нужна.

- Hij heeft je nodig.
- Hij heeft u nodig.

- Ты ему нужен.
- Ты ему нужна.
- Вы ему нужны.
- Он нуждается в тебе.
- Он нуждается в вас.

- Zij heeft geld nodig.
- Ze heeft geld nodig.

Ей нужны деньги.

- Misschien heeft Tom gelijk.
- Tom heeft misschien gelijk.

Может быть, Том прав.

- Ze heeft grote borsten.
- Zij heeft grote borsten.

У неё большая грудь.

- Wat heeft Tom meegebracht?
- Wat heeft Tom meegenomen?

- Что принёс Том?
- Что Том принёс?

- Tom heeft geen creditcard.
- Tom heeft geen kredietkaart.

У Тома нет кредитной карты.

- Tom heeft geen mobieltje.
- Tom heeft geen gsm.

- У Тома нет мобильного телефона.
- У Тома нет сотового телефона.

- Tom heeft het verbeterd.
- Tom heeft het gecorrigeerd.

- Том его исправил.
- Том её исправил.

- Ze heeft twintig kinderen.
- Zij heeft twintig kinderen.

У неё двадцать детей.

- Tom heeft een melkveebedrijf.
- Tom heeft een melkveehouderijbedrijf.

У Тома молочная ферма.

- Heeft Tom een tatoeage?
- Heeft Tom een tattoo?

У Тома есть татуировка?

- Wie heeft jou uitgekozen?
- Wie heeft jullie uitgekozen?

- Кто тебя выбрал?
- Кто вас выбрал?

Maria heeft geen kinderen, maar heeft drie neefjes.

Детей у Мэри нет, зато есть три племянника.

- Ze heeft hulp nodig.
- Hij heeft hulp nodig.

- Ей требуется помощь.
- Ей нужна помощь.

- Uiteindelijk heeft Tom bekend.
- Tom heeft eindelijk bekend.

- Том в конце концов сознался.
- Том наконец сознался.

- Hij heeft ze nodig.
- Hij heeft hen nodig.

- Они ему нужны.
- Он в них нуждается.

- Ze heeft ze nodig.
- Ze heeft hen nodig.

- Они ей нужны.
- Она в них нуждается.

- Hij heeft een beslissing genomen.
- Hij heeft besloten.

Он решил.

- Dat heeft hij gedaan.
- Hij heeft het gedaan.

Он это сделал.

- Tom heeft genoeg gegeten.
- Tom heeft zich vol gegeten.
- Tom heeft zich zat gegeten.

Том наелся до отвала.

- Ze heeft weinig vrienden.
- Zij heeft weinig vrienden.
- Ze heeft niet zo veel vrienden.

- У неё мало друзей.
- Друзей у неё немного.

heeft mogen voegen.

присоединиться к своему королю.

Heeft hij broers?

У него есть братья?

Heeft hij kinderen?

У него есть дети?

Iedereen heeft zwakheden.

У всех есть слабости.

Tom heeft hooikoorts.

- У Тома сенная лихорадка.
- Том страдает сенной лихорадкой.

Heeft Bob gelijk?

Боб прав?

Heeft u tatoeages?

У тебя есть татуировки?

Heeft u tonijn?

У вас есть тунец?

Hij heeft hoofdpijn.

У него болит голова.

Iedereen heeft genoten.

Всем понравилось.

Wat heeft ze?

Что с ней?

Tom heeft allergieën.

У Тома аллергия.

Tom heeft oorpijn.

У Тома болит ухо.

Tom heeft artritis.

У Тома артрит.

Tom heeft astma.

У Тома астма.

Heeft hij gelijk?

Он прав?

Iedereen heeft geheimen.

У всех есть секреты.

Heeft u buikpijn?

У Вас болит живот?

Carol heeft hoofdpijn.

У Кэрол болит голова.

Tom heeft kanker.

У Тома рак.

Tom heeft huwelijksproblemen.

У Тома семейные проблемы.

Heeft u lucifers?

У тебя есть спички?

Niemand heeft gefaald.

- У всех всё получилось.
- Никто не провалился.