Translation of "Echtgenote" in Russian

0.017 sec.

Examples of using "Echtgenote" in a sentence and their russian translations:

Tom heeft een echtgenote.

У Тома есть жена.

Toms echtgenote heet Maria.

Жену Тома зовут Мэри.

Ze is een fantastische echtgenote.

Она чудесная жена.

Ik wilde moeder worden en echtgenote.

Я хотела быть мамой и женой.

Hoe gaat het met uw echtgenote?

Как жена?

Ik wil met uw echtgenote spreken.

Я хочу поговорить с вашей женой.

Ik beschouw mezelf een goede echtgenote.

Я считаю себя хорошей женой.

Mijn echtgenote kwam niet met me mee.

- Жена со мной не пошла.
- Жена со мной не пришла.

Ik heb medelijden met jouw toekomstige echtgenote.

- Мне жаль твою будущую жену.
- Мне жаль Вашу будущую жену.

- Ik ben jouw vrouw niet.
- Ik ben niet jouw vrouw.
- Ik ben niet jouw echtgenote.
- Ik ben jouw echtgenote niet.

Я тебе не жена.

Een man wiens echtgenote overleden is, heet een weduwnaar.

Мужчина, жена которого умерла, называется вдовцом.

"Tom, neemt u Maria tot uw wettige echtgenote?" "Ja."

"Том, берёшь ли ты в жёны Мэри?" - "Беру".

Een vrouw wier echtgenote is overleden is een weduwe.

Женщина, муж которой умер - вдова.

Staat u mij toe u mijn echtgenote voor te stellen.

Позвольте представить мою супругу.

- Mijn vrouw komt uit Australië.
- Mijn echtgenote komt uit Australië.

Моя жена из Австралии.

Hij komt met zijn echtgenote, wat dikwijls het geval is bij buitenlanders.

Он придет с женой, как это часто бывает с иностранцами.

- Hoe gaat het met je vrouw?
- Hoe gaat het met uw echtgenote?

Как жена?

- Die lelijke man heeft een mooie echtgenote.
- Die lelijke man heeft een prachtige vrouw.

У этого некрасивого мужчины красивая жена.