Translation of "Gaat" in Russian

0.049 sec.

Examples of using "Gaat" in a sentence and their russian translations:

- Gaat u weg?
- Gaat u heen?

Уходите?

Je gaat.

Ты идёшь.

Iedereen gaat.

Все идут.

- Waarover gaat het?
- Waar gaat het over?

О чём это?

- Hoe gaat het?
- Hoe gaat het met je?
- Hoe gaat het ermee?
- Hoe gaat het met u?
- Hoe gaat het met jullie?

- Как поживаете?
- Как дела?
- Как у вас дела?
- Как поживаешь?

- Het gaat misschien regenen.
- Misschien gaat het regenen.

- Возможно, пойдет дождь.
- Возможно, будет дождь.

- Hoe gaat het?
- Hoe gaat het met je?

Как поживаешь?

- Daar gaat je auto.
- Daar gaat je ritje.

А транспорт-то поехал уже.

- Wat gaat het kosten?
- Hoeveel gaat het kosten?

Сколько это будет стоить?

- Het gaat vanavond regenen.
- Vanavond gaat het regenen.

Сегодня вечером будет дождь.

- Het gaat sneeuwen vandaag.
- Het gaat vandaag sneeuwen.

Сегодня будет снег.

Dit gaat eromheen.

Смотрите, это идет вокруг...

Dit gaat daarop.

...это идет сюда.

Daar gaat hij.

Ладно, давайте.

Iedereen gaat dood.

Все умирают.

Gaat u heen?

- Уходишь?
- Уходите?

Je gaat studeren.

Ты будешь учиться.

Tom gaat vooruit.

Том делает успехи.

Het gaat regenen.

- Дождь собирается.
- Вот-вот пойдёт дождь.
- Сейчас дождь будет.
- Сейчас дождь пойдёт.
- Сейчас ливанёт.

Tom gaat verliezen.

Том проиграет.

Maria gaat langzaam.

- Мэри медленно ходит.
- Мэри идёт медленно.

Wie gaat ernaartoe?

Кто идёт?

Het gaat prima.

У меня всё великолепно.

Gaat u zitten.

- Садитесь, пожалуйста.
- Пожалуйста, садитесь.

Hij gaat slapen.

Он будет спать.

Alles gaat voorbij.

Всё проходит.

Waarover gaat het?

- В чём дело?
- О чём речь идёт?

De deurbel gaat.

Дверной звонок звонит.

Het gaat sneeuwen.

- Пойдет снег.
- Будет снег.

Hoe gaat het?

- Как дела?
- Как поживаешь?

Het gaat voorbij.

Это пройдёт.

Gaat het regenen?

Дождь будет?

Ze gaat door.

Она продолжает.

Gaat u ook?

Вы тоже пойдёте?

Gaat u zingen?

- Вы будете петь?
- Вы споёте?

Schoonheid gaat voorbij.

Красота уходит.

- Je gaat het proberen.
- Je gaat een poging wagen.

Ты попробуешь.

- Gaat het goed met jullie?
- Gaat het goed met je?
- Gaat het goed met u?

- Ты в порядке?
- С тобой всё хорошо?
- Вы в порядке?

"Hoe gaat Jim naar school?" "Hij gaat met de bus."

"Как Джим добирается до школы?" - "На автобусе".

- De zon gaat weldra onder.
- De zon gaat zo onder.

- Солнце скоро зайдёт.
- Солнце почти зашло.
- Солнце собирается заходить.
- Солнце сейчас зайдёт.

- Hoe gaat het met u?
- Hoe gaat het met jullie?

Как поживаете?

- Hij gaat naar de kleuterschool.
- Hij gaat naar de peuterspeelzaal.

- Он ходит в детский сад.
- Он ходит в садик.

- Hé, hoe gaat het met je?
- Hoi, hoe gaat het?

Привет, как дела?

- Hij gaat de boekenwinkel in.
- Hij gaat de boekenwinkel binnen.

- Он идёт в книжный магазин.
- Он идёт в книжный.

- Naar waar gaat deze trein?
- Waar gaat deze trein naartoe?

Куда идёт этот поезд?

- Gaat het goed met jullie?
- Gaat het goed met u?

У вас всё хорошо?

- Hoe gaat het?
- Hoe gaat het met je?
- Hoe gaat het ermee?
- Hoe gaat het met u?
- Hoe maak je het?
- Hoe is het ermee?
- Hoe gaat het met jullie?

- Как поживаете?
- Как дела?
- Как ты?
- Как живёшь?

Het gaat over kijken

а о том, как смотреть

Het gaat als volgt.

Он выглядит вот так.

gaat er niets veranderen.

ничего не изменится,

Dat gaat niet werken.

Это не сработает.

De zon gaat onder.

Солнце садится.

Dit gaat bliksemsnel gaan.

Я буду говорить очень быстро.

Plicht gaat voor alles.

Долг прежде всего.

Soms gaat alles fout.

Иногда всё идёт не так.

De strijd gaat verder!

- Битва продолжается!
- Борьба продолжается!

Het gaat sneeuwen vandaag.

Сегодня будет снег.

Morgen gaat het sneeuwen.

Завтра будет идти снег.

Mijn zus gaat trouwen.

Моя сестра выходит замуж.

Waar gaat het over?

О чём речь идёт?

Zij gaat naar Brussel.

Она едет в Брюссель.

Ze gaat zelden uit.

- Она редко выходит из дома.
- Она редко выходит из дому.

Wat gaat het kosten?

Сколько это будет стоить?

Wat gaat er niet?

Что не так?

Waarover gaat de tekst?

- О чём этот текст?
- О чём говорится в тексте?