Translation of "Voor" in Portuguese

0.009 sec.

Examples of using "Voor" in a sentence and their portuguese translations:

"Voor hoeveel personen?" "Voor drie."

"Para quantas pessoas?" "Para três."

Eén voor allen, allen voor één.

Um por todos e todos por um.

- Alleen voor volwassenen.
- Enkel voor volwassenen.

- Só para adultos.
- Somente para adultos.

Allen voor één, één voor allen!

Todos por um, um por todos!

Voor kunst en voor liefde volstaat intuïtie.

Na arte, como no amor, o instinto é suficiente.

- Voor wie werkt u?
- Voor wie werk je?
- Voor wie werken jullie?

Para quem você trabalha?

- Bedankt voor je hulp.
- Bedankt voor de hulp.
- Bedankt voor het helpen.

- Obrigado pela ajuda.
- Obrigada pela ajuda.

- Ik werk voor jou.
- Ik werk voor u.
- Ik werk voor jullie.

Eu trabalho para você.

- Wat heb je voor Kerstmis voor je vriendin gekocht?
- Wat hebt u voor Kerstmis voor uw vriendin gekocht?

- O que você comprou de Natal para a sua namorada?
- O que você comprou para a tua namorada de Natal?

- Bedankt voor de inlichting.
- Bedankt voor deze informatie!
- Dank u voor deze informatie!

Obrigado pela informação.

- Bedankt voor de moeite.
- Bedankt voor uw moeite.

Obrigado pelo esforço.

- Dames voor alles!
- Dames eerst.
- Dames gaan voor.

- Primeiro as damas.
- As damas primeiro.

- Bedankt voor de inlichting.
- Bedankt voor de informatie!

Obrigado pela informação.

Stap voor stap.

Metro a metro.

Stuk voor stuk.

Todos eles.

...voor drugs worden.

para se consumir drogas. Não.

Schudden voor gebruik.

- Agite antes de usar.
- Mexa antes de usar.
- Agitar antes de usar.

Bedankt voor vandaag.

- Obrigado por hoje.
- Obrigada por hoje.

Bedankt voor alles.

Obrigado por tudo.

Bereid je voor.

Prepare-se.

Enkel voor volwassenen.

Somente para adultos.

Dames voor alles!

- Primeiro as damas.
- As damas primeiro.

Ga voor hulp.

Vai pedir ajuda.

Lucht is voor mensen, wat water is voor vissen.

O ar é para os homens o que a água é para os peixes.

De meeste studenten bereiden zich voor voor de eindexamens.

A maioria dos estudantes está se preparando para as provas finais.

- Bedankt voor je cadeau.
- Dank je voor het cadeau.

Obrigado pelo presente.

- Dank u voor de suggestie.
- Bedankt voor het drinkgeld.

- Obrigada pela dica.
- Obrigado pela dica.

Dit is een film voor volwassenen, niet voor kinderen.

Este filme é para adultos, não para crianças.

- Ben je bang voor mij?
- Bent u bang voor mij?
- Zijn jullie bang voor mij?

- Está com medo de mim?
- Tem medo de mim?

- Vrolijk kerstfeest voor jou ook.
- Vrolijk kerstfeest voor u ook.
- Vrolijk kerstfeest voor jullie ook.

Feliz Natal para você também.

Kiezen we voor het rauwe ei? Of voor de gaspeldoorn?

Vamos comer o ovo cru? Ou a flor do tojo?

Iedereen heeft respect voor je. Iedereen heeft respect voor je.

Toda a gente nos respeita. Toda a gente nos respeita.

Nou, dat is een slecht gevoel voor humor voor jou!

Bem, isso é mau senso de humor para você!

- Wat voor een rare hond!
- Wat voor een raar hondje!

Que cachorro estranho!

- U bent bang voor hem.
- Ze zijn bang voor hem.

- Eles têm medo dele.
- Elas têm medo dele.
- O senhor tem medo dele.
- A senhora tem medo dele.
- As senhoras têm medo dele.
- Os senhores têm medo dele.

- Dank je wel voor gisteren.
- Dank u wel voor gisteren.

Obrigado por ontem.

- Ik ben allergisch voor pijnstillers.
- Ik ben allergisch voor analgetica.

- Eu sou alérgico aos analgésicos.
- Sou alérgico aos analgésicos.

- Ik heb gestemd voor Ken.
- Ik heb voor Ken gestemd.

Eu votei em Ken.

- Ik ben allergisch voor stuifmeel.
- Ik ben allergisch voor pollen.

- Eu sou alérgico ao pólen.
- Eu sou alérgica ao pólen.
- Sou alérgico à poeira.

Hij die alleen voor zichzelf leeft, is dood voor anderen.

Quem vive apenas para si está morto para os outros.

Wat voor soort kleding heeft u voor de kinderen gekocht?

Que tipo de roupa você comprou para as crianças?

Bedankt voor jullie kritiek.

Obrigado pela vossa crítica.

De missie, voor jou...

Para si, esta missão...

Klaar voor de start...

Preparar. Apontar.

Klaar voor de extractie.

prontos para extração!

Tijd voor een beslissing.

É altura de decidir!

Voor wat je had.

Por aquilo que tivemos.

Ze vechten voor vrijheid.

Eles lutam pela liberdade.

Bedankt voor je brief.

- Muito obrigado pela sua carta.
- Muito obrigada pela sua carta.
- Muito obrigado pela tua carta.
- Muito obrigada pela tua carta.

Wat stel je voor?

O que você sugere?

Wees aardig voor anderen.

Seja gentil com os outros.

Bedankt voor de uitnodiging.

Obrigado pelo convite.

Wij staan voor democratie.

Nós apoiamos a democracia.

Verboden toegang voor minderjarigen.

É proibida a entrada a menores.

Let op voor zakkenrollers.

Cuidado com os batedores de carteiras.

Pas op voor kwallen.

Cuidado com as águas-vivas.

Ze vochten voor godsdienstvrijheid.

- Eles lutaram pela liberdade de religião.
- Eles lutaram pela liberdade religiosa.

Hij stond voor me.

Ele ficou na minha frente.

Bedankt voor de inlichting.

Obrigado pela informação.

Bedankt voor het eten.

- Obrigado pelo jantar.
- Obrigada pelo jantar.

Tom stond voor Maria.

O Tom ficou na frente de Mary.

Kijk uit voor mij.

Proteja a minha retaguarda.

Bedankt voor het komen.

- Obrigado por ter vindo.
- Obrigado por terem vindo.

Het is voor jou.

Isto é para você.

Zorg voor onze planeet.

Cuidem do nosso planeta.

Roze is voor meisjes.

- O cor-de-rosa é para meninas.
- Rosa é de menina.

Bedankt voor het advies.

- Obrigado pelo conselho.
- Obrigada pelo conselho.

Voor wie werken jullie?

Para quem vocês trabalham?

Bedankt voor de uitleg.

Obrigado por sua explicação.

Bedankt voor uw raad.

Obrigado pelo seu conselho.

Bedankt voor je hulp.

Obrigada por tua ajuda.

Bedankt voor de hulp.

- Obrigado por ajudar.
- Agradecido pela ajuda.
- Grato pela ajuda.

Deze is voor jou.

- Este aqui é para você.
- Esta aqui é para você.

Denk voor je spreekt.

Pensa antes de falar.

Nogmaals bedankt voor alles.

- Obrigado novamente por tudo.
- Obrigada novamente por tudo.

Bedankt voor het terugbellen.

Obrigado por retornar a ligação.