Translation of "Volstaat" in Portuguese

0.003 sec.

Examples of using "Volstaat" in a sentence and their portuguese translations:

Dat volstaat.

Isso vai servir.

- Dat is genoeg.
- Dat volstaat.

- Já basta.
- Tá bom.
- É suficiente.
- Isso é suficiente.
- Já tá bom.

Voor kunst en voor liefde volstaat intuïtie.

Na arte, como no amor, o instinto é suficiente.

- Zo is het wel genoeg.
- Zo is het genoeg.
- Dat volstaat.

Isso bastará.

Op die dag in 1887 verscheen in Warschau een brochure van Ludwik Lejzer Zamenhof over een "Internationale Taal". Het was bescheiden van omvang, het motto mikte hoog: "Opdat een taal internationaal zou zijn, volstaat het niet ze zo te noemen". Als auteursnaam stond aangeduid "Doctor Esperanto".

Nesse dia, em 1887, apareceu em Varsóvia um livrinho de Ludwik Lejzer Zamenhof sobre a "Língua Internacional". Seu tamanho era modesto; seu lema, ambicioso: "Para uma língua ser internacional, não basta chamá-la assim." O nome do autor foi dado como "Dr. Esperanto".