Translation of "Komen" in Polish

0.009 sec.

Examples of using "Komen" in a sentence and their polish translations:

- We komen.
- We komen eraan!

Przyjedziemy.

- Hij kan komen.
- Hij mag komen.

Może przyjść.

- Ze gaan komen.
- Zij gaan komen.

Przyjdą.

Er komen roofdieren.

Jest pełna drapieżców.

Kan je komen?

- Czy możesz przyjść?
- Będziesz mógł przyjść?

Dromen komen uit.

Marzenia się spełniają.

Ze komen aan.

Oni przychodzą.

- Waarom kunt ge niet komen?
- Waarom kan je niet komen?
- Waarom kunnen jullie niet komen?
- Waarom kunt u niet komen?

- Czemu nie możesz przyjść?
- Dlaczego nie możesz przyjść?

- Waar komen jouw voorouders vandaan?
- Waar komen uw voorouders vandaan?
- Waar komen jullie voorouders vandaan?

Skąd pochodzą twoi przodkowie?

- Om hoe laat kunt ge komen?
- Tegen welk uur kunt ge komen?
- Hoe laat kun je komen?
- Hoe laat kunt u komen?
- Hoe laat kunnen jullie komen?

O której godzinie możesz przyjść?

- Kan je vanavond komen dineren?
- Kunt u vanavond komen dineren?

Możesz przyjść dziś na kolację?

Zal de politie komen?

Czy policja przyjdzie?

Hij zal zeker komen.

On na pewno przyjdzie.

Waar komen ze vandaan?

Dokąd przychodzą?

Uit dikkopjes komen kikkers.

Z kijanek rozwijają się żaby.

Zij komen uit Zweden.

Oni są ze Szwecji.

We komen naar binnen.

Wchodzimy.

Wanneer gaat u komen?

Kiedy przyjdziesz?

Wij komen uit Frankrijk.

Jesteśmy z Francji.

Kan je morgen komen?

Możesz przyjść jutro?

Oké, even op adem komen.

Złapię oddech,

...komen stedelijke werelden tot leven.

miejskie światy ożywają.

Mijn moeder kan niet komen.

Moja matka nie może przyjść.

Ge zult morgen moeten komen.

Będziesz musiał jutro przyjść.

We komen er snel achter.

Niedługo się dowiemy.

Tom wou zich komen aangeven.

Tom chciał się przyznać.

Hartelijk bedankt voor het komen.

Wielkie dzięki za przyjście!

Mijn ouders komen uit China.

Moi rodzice są z Chin.

Komen jullie met me mee?

Idziesz ze mną?

Hoe laat moet ik komen?

- Kiedy mam przyjść?
- Kiedy powinienem przyjść?

Sommige nummers komen uit Schotland.

Niektóre piosenki pochodzą ze Szkocji.

Misschien kan hij morgen komen.

Może być w stanie przyjść jutro.

Ik moet beneden zien te komen.

Muszę znaleźć drogę na dół.

...de giftanden komen door de handschoen...

wkładacie kły, które przebijają rękawicę,

...de tanden komen door de handschoen...

wkładacie kły, które przebijają rękawicę,

Ik vraag hen dichterbij te komen

Proszę, żeby przyszli bliżej,

...zie je alle vloeistof... ...eruit komen.

widzicie, cały sok zaczyna cieknąć.

Ze bleef op me af komen.

Dalej szła do mnie.

Die dingen komen die spleet in.

Podpływają prosto do szczeliny.

Kan je om negen uur komen?

Czy możesz przyjść o dziewiątej?

Ik kan er niet overheen komen.

Nie mogę tego przeboleć.

Ik kan om drie uur komen.

Mogę przyjść na trzecią.

De kersenbomen komen juist in bloei.

Wiśnie właśnie zaczynają kwitnąć.

Hij had zelf niet hoeven komen.

Nie było potrzeby, by przychodził osobiście.

Ze kon niet komen vanwege ziekte.

Nie mogła przyjść z powodu choroby.

- Kom je?
- Komt u?
- Komen jullie?

Idziesz?

- U heeft Tom gezegd niet te komen, nietwaar?
- Jij hebt Tom gezegd niet te komen, nietwaar?

Powiedziałeś Tomowi, żeby nie przychodził, prawda?

...om naar de andere kant te komen.

by pchały cię naprzód.

We moeten zorgen dat we beneden komen.

Musimy obmyślić sposób, by do niej dotrzeć.

...en daarmee komen ze de winter door.

i w zimie będą się nimi żywić.

Dit helpt je de nacht door komen.

To powinno pomóc mi przetrwać noc.

Ik voel... ...koude lucht uit deze komen.

Z tego czuję zimne powietrze.

We gaan verder... ...zo ver we komen.

Albo przemy do przodu, idąc na całość,

Alle afwijkingen komen aan een natuurlijk einde

Wszelkie anomalie dobiegają naturalnego końca

Vanaf het moment dat ze tevoorschijn komen...

Od momentu wyjścia z kokonu,

...en probeer dan naar beneden te komen.

a potem zastanowię się, jak do niego zejść.

Ik ga hier door proberen te komen.

Chyba spróbuję przejść tędy.

Hoe kan ik in de hemel komen?

Jak się dostać do nieba?

Ik nodig iedereen uit die wil komen.

Zapraszam wszystkich którzy chcą przybyć.

- Misschien komt Jane.
- Misschien zal Jane komen.

Może Jane przyjdzie.

Vanwege haar ziekte kon ze niet komen.

Nie mogła przyjść z powodu swojej choroby.

- Ze zal misschien komen.
- Ze komt misschien.

Ona może przyjdzie.

- Ik kan niet komen.
- Ik kan niet.

Nie mogę.

Ik wist wel dat je zou komen.

Wiedziałem, że przyjdziesz.

Ik heb hem naar beneden horen komen.

Usłyszałem jak schodził na dół.

De herinneringen beginnen naar boven te komen.

Zaczynam sobie przypominać.

Hij zegt dat hij niet zal komen.

On mówi, że nie przyjdzie.

Ik kon niet op zijn verjaardagsfeestje komen.

Nie mogłam przyjść na jego przyjęcie urodzinowe.

- Wij zijn van hier.
- We komen hiervandaan.

Jesteśmy stąd.

Veel Engelse woorden komen uit het Latijn.

Wiele angielskich słów pochodzi z łaciny.

Is je verteld wanneer je moet komen?

Powiedziano ci, kiedy masz przyjść?

Laten we erachter komen waar Tom is.

Dowiedzmy się gdzie jest Tom.

Gelieve één voor één binnen te komen.

Proszę wchodzić pojedynczo.

De jongeling probeert bij het vrouwtje te komen.

Próbuje się zbliżyć do samicy.

Maar laten we eerst beneden zien te komen.

Ale najpierw zejdźmy.

Hier komen de resultaten van mijn numerieke model,

Pokażę wam wyniki mojego modelu numerycznego.

Het zou wel goed zou komen, dacht ik.

Myślałem, że będzie OK.

En nu kun je in mijn octopuswereld komen.'

Możesz wejść do mojego świata ośmiornic”.

Ze kon niet komen omdat ze ziek was.

Nie mogła przyjść z powodu choroby.

Ik moet weten waar jouw citaten vandaan komen.

Muszę poznać źródło twoich cytatów.

Hoelang gaat het duren om daar te komen?

Ile czasu zabierze dotarcie tam?

Het is mij gelukt om binnen te komen.

Jakoś wszedłem.

- Breng je vrienden mee.
- Laat je vrienden komen.

Weź ze sobą znajomych.