Translation of "Zij" in Polish

0.008 sec.

Examples of using "Zij" in a sentence and their polish translations:

- Zij zijn dokters.
- Zij zijn artsen.

Oni są lekarzami.

- Zij zijn zangers.
- Zij zijn zangeressen.

Oni są śpiewakami.

Zij rent.

Biegnie.

Zij wonnen.

Wygrali.

Zij begon.

To ona zaczęła.

Zij drinkt.

Ona pije.

Zij wacht.

Ona czeka.

- Zij hielpen ons.
- Zij hebben ons geholpen.

Pomogli nam.

- Zij hebben het mis.
- Zij zitten ernaast.

Oni się mylą.

- Zij is mijn zuster.
- Zij is mijn zus.

Ona jest moją siostrą.

- Zij is erg talentvol.
- Zij is heel bekwaam.

Ona ma duży talent.

- Zij heeft je nodig.
- Zij heeft u nodig.

- Ona cię potrzebuje.
- Ona Cię potrzebuje.

- Ze omhelsden.
- Zij omhelsden.
- Ze omarmden.
- Zij omarmden.

Objęli.

Zij was chagrijnig.

- Zachowywała się bardzo nieprzyjaźnie.
- Zachowywała się niesympatycznie.

Zij werd rood.

- Spiekła raczka.
- Zaczerwieniła się.
- Zarumieniła się.

Is zij getrouwd?

Czy jest zamężna?

Zij spreekt Russisch.

Ona mówi po rosyjsku.

Wie zijn zij?

Kim oni są?

Zij zijn gelukkig.

Oni są szczęśliwy.

Zij zijn christenen.

Są chrześcijanami.

Zij zijn Russisch.

Oni są Rosjanami.

Is zij tevreden?

Czy jest zadowolona?

Zij is goed.

- On jest dobry.
- Ona jest dobra.

Wie is zij?

Kim ona jest?

Zij gaan akkoord.

Zgadzają się.

Zij is gestorven.

- On umarł.
- On zmarł.

Zij zal begrijpen.

Ona zrozumie.

Zij zijn buren.

Oni są sąsiadami.

Zij is zangeres.

Jest piosenkarką.

Zij is gelukkig.

Ona jest szczęśliwa.

Zij zijn zangers.

Oni są śpiewakami.

Zij zijn blauw.

- Oni są smutni.
- Są przygnębieni.

Zij zijn overal.

Są wszędzie!

Zij is atheïst.

Ona jest ateistką.

Zij hielp hem.

Pomogła mu.

Zij zijn leraren.

Są nauczycielami.

Zij is depressief.

- Ona ma depresję.
- Ona jest w depresji.

Zij wil dansen.

Ona chce tańczyć.

Speelt zij piano?

- Czy ona umie grać na fortepianie?
- Czy ona gra na fortepianie?

Zij haatten Tom.

Oni nienawidzili Toma.

Zij drinken koffie.

Piją kawę.

Zij verdienen respect.

Zasługują na szacunek.

Boeddha zij geprezen.

Chwała Buddzie!

Drinkt zij koffie?

Czy ona pije kawę?

Zij drinkt koffie.

Ona pije kawę.

Zij verkoopt fruit.

Ona sprzedaje owoce.

Zij heeft geluk.

Ona ma szczęście.

Zij zijn alleen.

Oni są sami.

Zijn zij zussen?

Są siostrami?

Zij sprak veel.

Mówiła sporo.

Zij zijn onafscheidelijk.

Są nierozłączni.

Zij zijn acteurs.

Oni są aktorami.

Zij verkoopt bloemen.

Sprzedaje kwiaty.

Zij willen helpen.

Oni chcą pomóc.

Zij eet iets.

Ona coś je.

Zij ging skiën.

Pojechała na narty.

Zij werd kwaad.

Zdenerwowała się.

Zij studeert wiskunde.

Ona studiuje matematykę.

Zij zijn vijanden.

Jesteście wrogami.

Zij kunnen zwemmen.

Oni potrafią pływać.

Zij zijn vrij.

- Jest pan wolny.
- Oni są wolni.

- Ze is sterk.
- Zij is sterk.
- Zij zijn sterk.

On jest silny.

- Zij is dood.
- Ze is dood.
- Zij is overleden.

Ona nie żyje.

- Zij wil niet daarover praten.
- Zij wil daarover niet spreken.
- Zij wil daarover niet praten.

Ona nie chce o tym mówić.

- Zij is de zus van Tom.
- Zij is Toms zus.

Ona jest siostrą Toma.

Zij is een student.

Ona jest studentką.

"Speelt zij tennis?" "Ja."

- Czy ona gra w tenisa? - Tak.

Zij woont in Yokohama.

Ona mieszka w Jokohamie.

Is zij geen arts?

Czy ona nie jest lekarką?

Zij keken naar elkaar.

Popatrzyli na siebie.

Zij jaagden op vossen.

Polowali na lisy.

Zij houden van appels.

Lubią jabłka.

Zij kan Spaans spreken.

Ona umie po hiszpańsku.

Zij waren oorspronkelijk boeren.

Pierwotnie byli rolnikami.

Zij houden van koffie.

Oni lubią kawę.

Is zij een dokter?

Czy ona jest lekarką?

Zij vraagt het onmogelijke.

Ona oczekuje niemożliwego.

Zij eet een appel.

Ona je jabłko.

Zij heeft lang haar.

Ona ma długie włosy.

Zij houdt van sneeuw.

Ona uwielbia śnieg.

Zij gingen naast elkaar.

- Szli obok siebie.
- Szli ramię w ramię.