Translation of "Zij" in Polish

0.027 sec.

Examples of using "Zij" in a sentence and their polish translations:

- Zij zijn dokters.
- Zij zijn artsen.

Oni są lekarzami.

- Zij zijn zangers.
- Zij zijn zangeressen.

Oni są śpiewakami.

Zij wonnen.

Wygrali.

Zij rent.

Biegnie.

Zij begon.

To ona zaczęła.

Zij drinkt.

Ona pije.

Zij wacht.

Ona czeka.

- Zij hielpen ons.
- Zij hebben ons geholpen.

Pomogli nam.

- Zij hebben het mis.
- Zij zitten ernaast.

Oni się mylą.

- Zij is erg talentvol.
- Zij is heel bekwaam.

Ona ma duży talent.

- Zij heeft je nodig.
- Zij heeft u nodig.

- Ona cię potrzebuje.
- Ona Cię potrzebuje.

- Ze omhelsden.
- Zij omhelsden.
- Ze omarmden.
- Zij omarmden.

Objęli.

- Zij is mijn zuster.
- Zij is mijn zus.

Ona jest moją siostrą.

Zij zijn christenen.

Są chrześcijanami.

Zij zijn gelukkig.

Oni są szczęśliwy.

Zij spreekt Russisch.

Ona mówi po rosyjsku.

Zij verkoopt bloemen.

Sprzedaje kwiaty.

Zij zijn onafscheidelijk.

Są nierozłączni.

Zij zijn acteurs.

Oni są aktorami.

Zij sprak veel.

Mówiła sporo.

Zij hielp hem.

Pomogła mu.

Zij zijn Russisch.

Oni są Rosjanami.

Is zij tevreden?

Czy jest zadowolona?

Zij is goed.

- On jest dobry.
- Ona jest dobra.

Zij gaan akkoord.

Zgadzają się.

Wie is zij?

Kim ona jest?

Zij zal begrijpen.

Ona zrozumie.

Zij is gestorven.

- On umarł.
- On zmarł.

Boeddha zij geprezen.

Chwała Buddzie!

Zij verdienen respect.

Zasługują na szacunek.

Zij zijn blauw.

- Oni są smutni.
- Są przygnębieni.

Zij zijn overal.

Są wszędzie!

Zij is atheïst.

Ona jest ateistką.

Zij zijn leraren.

Są nauczycielami.

Zij haatten Tom.

Oni nienawidzili Toma.

Speelt zij piano?

- Czy ona umie grać na fortepianie?
- Czy ona gra na fortepianie?

Zij zijn buren.

Oni są sąsiadami.

Zij is zangeres.

Jest piosenkarką.

Zij zijn alleen.

Oni są sami.

Zij is gelukkig.

Ona jest szczęśliwa.

Zijn zij zussen?

Są siostrami?

Zij drinken koffie.

Piją kawę.

Zij verkoopt fruit.

Ona sprzedaje owoce.

Zij heeft geluk.

Ona ma szczęście.

Drinkt zij koffie?

Czy ona pije kawę?

Zij drinkt koffie.

Ona pije kawę.

Zij willen helpen.

Oni chcą pomóc.

Is zij getrouwd?

Czy jest zamężna?

Zij was chagrijnig.

- Zachowywała się bardzo nieprzyjaźnie.
- Zachowywała się niesympatycznie.

Zij werd rood.

- Spiekła raczka.
- Zaczerwieniła się.
- Zarumieniła się.

Wie zijn zij?

Kim oni są?

Zij is depressief.

- Ona ma depresję.
- Ona jest w depresji.

Zij zijn zangers.

Oni są śpiewakami.

Zij wil dansen.

Ona chce tańczyć.

Zij ging skiën.

Pojechała na narty.

Zij eet iets.

Ona coś je.

Zij werd kwaad.

Zdenerwowała się.

Zij studeert wiskunde.

Ona studiuje matematykę.

Zij zijn vrij.

- Jest pan wolny.
- Oni są wolni.

Zij kunnen zwemmen.

Oni potrafią pływać.

Zij zijn vijanden.

Jesteście wrogami.

- Ze is sterk.
- Zij is sterk.
- Zij zijn sterk.

On jest silny.

- Zij is dood.
- Ze is dood.
- Zij is overleden.

Ona nie żyje.

- Zij wil niet daarover praten.
- Zij wil daarover niet spreken.
- Zij wil daarover niet praten.

Ona nie chce o tym mówić.

- Zij is de zus van Tom.
- Zij is Toms zus.

Ona jest siostrą Toma.

Zij keken naar elkaar.

Popatrzyli na siebie.

Zij houden van appels.

Lubią jabłka.

Zij jaagden op vossen.

Polowali na lisy.

Zij kan Spaans spreken.

Ona umie po hiszpańsku.

Zij woont in Yokohama.

Ona mieszka w Jokohamie.

Zij is zo groot!

Ale ona jest duża!

Zij houdt van vissen.

- On bardzo lubi łowić ryby.
- On uwielbia wędkować.

- God zij dank.
- Godzijdank.

Dzięki Bogu.

Zij heeft grote borsten.

Ona ma duże piersi.

Zij ontbijt daar vaak.

Ona tam często je śniadanie.

Zij heeft drie broers.

Ona ma trzech braci.

Zij waren oorspronkelijk boeren.

Pierwotnie byli rolnikami.

Zij houden van koffie.

Oni lubią kawę.

Zij is een student.

Ona jest studentką.

Zij vraagt het onmogelijke.

Ona oczekuje niemożliwego.

Is zij een dokter?

Czy ona jest lekarką?

Zij eet een appel.

Ona je jabłko.