Translation of "Vertrekken" in Korean

0.010 sec.

Examples of using "Vertrekken" in a sentence and their korean translations:

Normaal gesproken vertrekken otterpups als hun moeders opnieuw bevallen.

‎일반적으로 새끼 수달은 ‎어미가 동생들을 낳으면 ‎무리에서 떨어져 나갑니다

Waarom vertrekken als je het beste territorium van de stad hebt?

‎도시에서 제일 좋은 동네에 사는데 ‎굳이 떠날 필요가 없죠

Maar ze trotseren elke nacht hetzelfde gevaar... ...tot de haaien vertrekken.

‎그러나 상어가 ‎마을을 떠나기 전까지 매일 밤 ‎같은 위험을 겪을 테죠