Translation of "Gevaar" in Korean

0.017 sec.

Examples of using "Gevaar" in a sentence and their korean translations:

...brengt gevaar.

‎위험을 초래하죠

Voorbij het gevaar.

‎위험 지대를 통과했습니다

Maar brengt ook gevaar.

‎하지만 위험 또한 초래하죠

Het gevaar van woorden zelf,

문자 자체에서 받는 위협

Een waarschuwing. Er dreigt gevaar.

‎경고 신호입니다 ‎위험이 닥친 것이죠

Het gevaar komt van alle kanten.

‎사방에서 위험이 다가오죠

Maar de kudde heeft gevaar geroken.

‎대신 과나코 무리는 ‎냄새로 위험을 알아차리죠

Het gevaar is dit keer geweken.

‎이번에는 위험을 피했군요

Er wacht gevaar om elke hoek.

‎가는 곳마다 ‎위험이 도사립니다

Moederinstincten sporen haar aan. Ondanks het gevaar.

‎암컷은 모성 본능에 이끌려 ‎나아갑니다 ‎위험도 불사합니다

Het gevaar van begrijpen hoe letters woorden vormen,

단어 만드는 방법을 배우는 것에 대한 위협과

Het gevaar van geletterde mensen en hun verhalen.

그리고 글을 아는 이들의 이야기로 인한 위험성을요.

...dus ze kunnen gevaar maar moeilijk zien aankomen.

‎따라서 다가오는 위험을 ‎쉽게 보지 못하죠

Het leven van de garnaal is in gevaar.

‎새우의 생명이 위험합니다

Schreeuwen in het donker wijst iedereen op gevaar.

‎어둠 속 비명이 ‎모두에게 위험을 알립니다

Huidvliegers hebben enorme ogen... ...die scannen op gevaar.

‎날여우원숭이는 커다란 눈으로 ‎항상 위험을 살핍니다

Ze zijn heel dichtbij... ...als er nogmaals gevaar dreigt.

‎금방이라도 닿을 거리에서 ‎또 한 번 위험이 닥칩니다

Miljoenen mensen lopen gevaar soor luchtvervuiling in New Delhi.

뉴델리의 대기 오염으로 수백만 명의 건강이 위험에 빠지고 있습니다

Nu dat we benedenwinds zijn en weg van 't gevaar...

이제 바람이 뒤에서 부니 위험하지 않습니다

Maar ze trotseren elke nacht hetzelfde gevaar... ...tot de haaien vertrekken.

‎그러나 상어가 ‎마을을 떠나기 전까지 매일 밤 ‎같은 위험을 겪을 테죠

Het gevaar is dat je niet weet wat er voor je is.

앞에 뭐가 있는지 모를 땐 위험한 방법이죠

Ze zijn afhankelijk van een uitstekend gehoor om gevaar op te merken.

‎누는 뛰어난 청각에 의존해 ‎위험을 감지합니다

Nu er gevaar op de loer ligt, kan ze ze niet alleen laten.

‎위험한 수컷이 ‎어둠 속을 배회하는데 ‎새끼들끼리 놔둘 수는 ‎없는 노릇이죠

Dat is het gevaar... ...als je sleet en 't einde niet kunt zien.

이게 앞을 모르고 제동 활강할 때의 위험성이죠

Er zijn overal mensen. Maar weinigen zijn zich bewust van het gevaar in hun schaduw.

‎어딜 가나 사람이 있습니다 ‎하지만 자신의 그림자를 뒤쫓는 ‎위험을 아는 사람은 몇 안 됩니다

Haar nachtzicht is zeven keer beter dan dat van een big. Ze zijn zich onbewust van naderend gevaar.

‎표범의 야간 시력은 ‎돼지보다 7배나 좋습니다 ‎이 새끼 돼지들은 다가오는 위험을 ‎깨닫지 못합니다