Translation of "Breng" in Japanese

0.005 sec.

Examples of using "Breng" in a sentence and their japanese translations:

Breng thee.

お茶を持ってきて。

Breng het hier.

それをこっちへ持ってきなさい。

- Breng haar naar de operatiekamer.
- Breng haar naar de OK.

彼女を手術室に運んでくれ。

Breng uw broer mee.

君の弟を一緒に連れてきなさい。

Breng me het woordenboek.

- 私にその辞書を持ってきなさい。
- 私にその辞書持ってきて。

Breng me wat water.

お水持ってきて。

Breng hem naar binnen.

彼を中に入れなさい。

Breng me de tijdschriften.

雑誌を持ってきてください。

Breng het naar mij.

- それを私のところに持って来なさい。
- 私のとこに持ってきてよ。

Breng me iets te eten.

何か食べるものを持ってきて欲しい。

Ik breng je naar huis.

家まで送るよ。

Breng me alsjeblief de loper.

合鍵を持ってきてください。

Breng haar naar de operatiekamer.

彼女を手術室に運んでくれ。

Breng je me naar huis?

車で家まで送ってもらえませんか?

Breng mij een stuk krijt.

チョークを1本持ってきてください。

- Ik breng je wel naar het vliegveld.
- Ik breng u wel naar het vliegveld.
- Ik breng je naar het vliegveld.

空港まで送るよ。

Breng me een glas water, alstublieft.

どうか水を一杯持ってきてください。

Ober! Breng me alstublieft wat water.

給仕さん水をいただけませんか。

Breng mij een stukje papier a.u.b.

紙切れを取ってきてください。

Breng het water aan de kook.

御湯を沸かしてちょうだい。

Breng zoveel dozen als je kunt dragen.

運べるだけの箱をすべてもって来てください。

- Haal hem hierheen.
- Breng hem naar hier.

彼に来てもらえ。

Breng mij de krant van vandaag alstublieft.

今日の新聞を持って来てください。

Breng me alstublieft naar het Grand Hotel.

グランドホテルまで、行ってください。

- Neem uw kinderen mee.
- Breng je kinderen mee.

子供さんを連れてきなさいよ。

Ik breng je van Kuala Lumpur naar Barcelona naar Beiroet.

クアラルンプールからバルセロナ ベイルートまで連れて行っちゃいますよ

Breng ons alstublieft twee koppen thee en een kop koffie.

お茶を2杯と、コーヒーを1杯お願いします。

Breng mij een proper bord en neem het vuile bord weg.

きれいな皿を持って来て汚れたのをさげてください。

- Breng je Kerstmis door met Tom?
- Brengt u Kerstmis door met Tom?
- Brengen jullie Kerstmis door met Tom?

クリスマスはトムと過ごすの?

- Breng je Kerstmis niet door met Tom?
- Brengt u Kerstmis niet door met Tom?
- Brengen jullie Kerstmis niet door met Tom?

クリスマスはトムと一緒にいないの?

- Ik zal je naar huis rijden.
- Ik zal je met de auto naar huis brengen.
- Ik breng je met de auto naar huis.

- 家まで車で送りましょう。
- お宅まで車でお送りしましょう。