Translation of "Mij" in Russian

0.008 sec.

Examples of using "Mij" in a sentence and their russian translations:

- Jij hielp mij.
- U hielp mij.
- Jullie hielpen mij.
- Jij hebt mij geholpen.
- U heeft mij geholpen.
- Jullie hebben mij geholpen.

- Ты мне помог.
- Вы мне помогли.

- Vergeet mij niet!
- Vergeet mij niet.

Не забывай меня!

- Wacht op mij.
- Wacht op mij!

- Подожди меня!
- Подождите меня!

- Hij ontwijkt mij.
- Hij mijdt mij.

Он меня избегает.

Volg mij!

Иди за мной!

Mij best.

- Звучит неплохо.
- По мне, так неплохо звучит.

Telefoneer mij!

Позвони мне!

Zonder mij.

- Я сбрасываюсь.
- Сбрасываюсь.
- Сбрасываю карты.

Voor mij.

Чур, моё!

Knuffel mij.

Обними меня.

Red mij.

- Спаси меня.
- Спасите меня.

Volg mij.

Следуйте за мной.

Help mij!

Помогите мне!

Excuseer mij!

Простите меня!

Kom speel met mij, ik verveel mij!

- Ну же, поиграй со мной! Мне скучно!
- Приходи, поиграй со мной, мне очень скучно!

- Judy bekeek mij.
- Judy keek naar mij.

Джуди смотрела на меня.

- Breng het mij.
- Breng het naar mij.

Принеси его мне.

- Ze hielpen mij.
- Ze hebben mij geholpen.

- Они мне помогли.
- Они мне помогали.

- Hij hielp mij.
- Hij heeft mij geholpen.

Он мне помог.

- Zij hielp mij.
- Zij heeft mij geholpen.

Она мне помогла.

- Maria hielp mij.
- Maria heeft mij geholpen.

Мэри мне помогла.

- Hoor je mij?
- Hoort u mij?
- Hoor je me?
- Horen jullie mij?

- Вы меня слышите?
- Ты меня слышишь?
- Ты слышишь меня?
- Слышишь меня?

- U kan mij beschermen.
- Jij kan mij beschermen.
- Jullie kunnen mij beschermen.

- Вы можете меня защитить.
- Ты можешь меня защитить.

- Kan je mij beschermen?
- Kunt u mij beschermen?
- Kunnen jullie mij beschermen?

- Ты можешь меня защитить?
- Вы можете меня защитить?

- Mij is het gelijk.
- Mij om het even.
- Dat maakt mij niets uit.
- Dat kan mij niets schelen.

Мне всё равно.

- Hij zat tegenover mij.
- Hij zat voor mij.

- Он сел передо мной.
- Он сел напротив меня.

- Ga maar zonder mij.
- Ga verder zonder mij.

- Продолжайте без меня.
- Продолжай без меня.

- Ze vertrouwde mij.
- Ze had vertrouwen in mij.

Она мне доверяла.

- Laat mij eens proberen.
- Laat mij het proberen.

- Дай я попробую.
- Дайте мне попробовать.
- Дайте я попробую.
- Давай я попробую.
- Давайте я попробую.

- Praat niet tegen mij.
- Praat niet tegen mij!

Не говори со мной.

- Ze horen bij mij.
- Ze zijn bij mij.

Они со мной.

- Plots zag hij mij.
- Plotseling zag hij mij.

Вдруг, он увидел меня.

- Geef mij het, Tom.
- Geef het mij, Tom.

Дай его мне, Том.

- Blijf hier met mij.
- Blijf hier bij mij.

- Останься здесь со мной.
- Останьтесь здесь со мной.

- Dat is van mij.
- Dit is van mij.

Это мой.

Spreek mij daarover.

Расскажите мне об этом.

Wacht op mij!

Подождите меня!

Ze ontwijkt mij.

- Она избегает меня.
- Она меня избегает.

Vertrouw op mij.

- Верь мне!
- Поверьте мне!

Laat mij alleen!

- Оставь меня в покое!
- Оставьте меня в покое!

Laat mij betalen.

- Позвольте мне заплатить.
- Давай я заплачу.
- Давайте я заплачу.

Vergeet mij niet.

Не забывай обо мне.

Kent ze mij?

Она меня знает?

- Pardon?!
- Excuseer mij?!

- Извините?!
- Простите?!
- Извини?!
- Прости?!

Toon mij andere.

Покажи мне другие.

Niemand geloofde mij.

- Никто мне не верил.
- Никто мне не поверил.
- Мне никто не поверил.

Blijf bij mij.

- Останься со мной.
- Побудь со мной.
- Побудьте со мной.
- Останьтесь со мной.

Volg mij niet.

- Не ходи за мной!
- Не ходите за мной!

Tom haat mij.

Том меня ненавидит.

Bedreig je mij?

- Вы мне угрожаете?
- Ты мне угрожаешь?

Ziet u mij?

- Ты меня видишь?
- Вы меня видите?

Praat met mij!

- Поговори со мной.
- Поговорите со мной.

Feestjes vervelen mij.

Мне скучно на вечеринках.

Onderschat mij niet.

Не надо меня недооценивать.

Vergeet mij niet!

Не забывай меня!

Hij verraadde mij.

Он предал меня.

Kent hij mij?

Он меня знает?

Volg mij alstublieft.

Следуйте за мной, пожалуйста.

Judy bekeek mij.

- Джуди смотрела на меня.
- Джуди посмотрела на меня.

Gelooft gij mij?

Ты мне веришь?

Niemand begreep mij.

Меня никто не понял.

Laat mij spreken.

Дайте сказать.

Haat je mij?

- Ты меня ненавидишь?
- Вы меня ненавидите?
- Ты ненавидишь меня?
- Вы ненавидите меня?

Ze betrapten mij.

- Они поймали меня.
- Они меня поймали.

Help mij gewoon.

- Просто помоги мне.
- Просто помогите мне.

Geef mij water.

- Дай мне воды.
- Дайте мне воды.

Je hebt mij.

У тебя есть я.

Bedoelt u mij?

- Ты обращаешься ко мне?
- Ты меня имеешь в виду?
- Вы на меня намекаете?
- Ты на меня намекаешь?
- Вы обращаетесь ко мне?

Noem mij Ismael.

Зовите меня Измаил.

Lees na mij.

Читайте за мной.

Schrijf mij alstublieft.

Пожалуйста, напишите мне.