Translation of "Doen" in Italian

0.036 sec.

Examples of using "Doen" in a sentence and their italian translations:

- Mijn longen doen pijn.
- Mijn longen doen zeer.

Mi fanno male i polmoni.

- Wat gaan wij doen?
- Wat zullen we doen?

- Cosa faremo?
- Che cosa faremo?
- Che faremo?

We doen het.

Vediamo come va!

Wat doen we?

Allora, cosa facciamo?

Anderen doen mee.

Altri si uniscono a loro

Niet doen, Sam!

Sam, no!

Ga iets doen.

- Vai a fare qualcosa.
- Vada a fare qualcosa.
- Andate a fare qualcosa.

- Wat doen we?
- Wat zijn we aan het doen?

- Che stiamo facendo?
- Cosa stiamo facendo?
- Che cosa stiamo facendo?

- Je had het kunnen doen.
- U had het kunnen doen.
- Jullie had het kunnen doen.

- Avresti potuto farlo.
- Avresti potuto farla.
- Avreste potuto farlo.
- Avreste potuto farla.
- Avrebbe potuto farlo.
- Avrebbe potuto farla.
- Lo avresti potuto fare.
- Lo avreste potuto fare.
- Lo avrebbe potuto fare.

- We doen geen halve zaken.
- We doen geen zaken half.

- Non facciamo le cose a metà.
- Noi non facciamo le cose a metà.

- Wat wil je hiermee doen?
- Wat wilt u hiermee doen?

Cosa vuoi fare con questo?

- Ik zal niets doms doen.
- Ik zal niets stoms doen.

- Non farò niente di stupido.
- Non farò nulla di stupido.

- Ik heb veel te doen.
- Ik heb veel dingen te doen.
- Mij staat nog veel te doen.
- Ik moet een hoop werk doen.

Ho tante cose da fare.

Wat moet ik doen?

Cosa fare allora?

Wat kunnen we doen?

Quindi cosa possiamo fare?

Ik wou iets doen,

Volevo fare qualcosa,

Wat moeten we doen?

Allora, cosa facciamo?

Wat ga ik doen?

Cosa farò adesso?

Wat gaan we doen?

Cosa faremo, dunque?

Die doen we af.

Ok, leviamolo.

"Wat ik kan doen?

"Cosa posso fare?

Die ongeveer hetzelfde doen.

che stanno facendo qualcosa di vagamente simile a questo.

Wat wil je doen?

- Che cosa vuoi fare?
- Cosa vuoi fare?
- Cosa volete fare?
- Cosa vuole fare?
- Che cosa volete fare?
- Che cosa vuole fare?

Iedereen kan dat doen.

- Lo può fare chiunque.
- Lo riesce a fare chiunque.
- Lo sa fare chiunque.

Mijn voeten doen pijn.

Mi fanno male i piedi.

Mijn gewrichten doen pijn.

Mi fanno male le articolazioni.

Ga je het doen?

- Lo farai?
- Lo farà?
- Lo farete?
- La farai?
- La farà?
- La farete?

Wat kan ik doen?

- Cosa posso fare?
- Che posso fare?
- Che cosa posso fare?

Wat zullen we doen?

- Cosa faremo?
- Che cosa faremo?
- Che faremo?

Hoe doen we dat?

- Come lo facciamo?
- Come la facciamo?

Ik wil niets doen.

- Non voglio fare niente.
- Io non voglio fare niente.
- Non voglio fare nulla.
- Io non voglio fare nulla.

Iedereen moet dit doen.

Tutto hanno bisogno di farlo.

Ik moest iets doen.

- Avrei dovuto fare qualcosa.
- Io avrei dovuto fare qualcosa.

Wat doen we hier?

Cosa stiamo facendo qui?

Mijn ogen doen pijn!

Mi fanno male gli occhi!

Ze doen nooit iets.

- Non fanno mai niente.
- Loro non fanno mai niente.
- Non fanno mai nulla.
- Loro non fanno mai nulla.

Ze ging inkopen doen.

- È andata a fare la spesa.
- Lei è andata a fare la spesa.

We moeten iets doen.

- Dobbiamo fare qualcosa.
- Noi dobbiamo fare qualcosa.

Wat ga je doen?

Cosa farai?

Mijn ogen doen pijn.

Mi fanno male gli occhi.

Ga je huiswerk doen.

- Vai a fare i tuoi compiti.
- Vada a fare i suoi cimpiti.
- Andate a fare i vostri compiti.

Laten we het doen.

Facciamolo!

Wat gaan wij doen?

- Cosa faremo?
- Che cosa faremo?
- Che faremo?

Iedereen wilde dat doen.

- Tutti volevano farlo.
- Volevano farlo tutti.
- Tutti lo volevano fare.
- Lo volevano fare tutti.

Dat doen we niet.

- Non lo facciamo.
- Noi non lo facciamo.

Laten we dat doen.

Facciamolo.

Ik wil alles doen.

- Voglio fare tutto.
- Io voglio fare tutto.

Doen we niet meer.

Abbiamo chiuso con questo.

Wie zal het doen?

Chi lo farà?

Ze gaan boodschappen doen.

- Stanno andando a fare shopping.
- Stanno andando a fare acquisti.

Ik zal het doen.

Lo farò.

Tom blijft dat doen.

- Tom continua a farlo.
- Tom lo continua a fare.

Gij moet dat doen.

- Lo devi fare.
- Tu lo devi fare.

- Er is veel te doen!
- Er is veel werk te doen.

C'è molto lavoro da fare.

- Kan je dat nog eens doen?
- Kan je dat opnieuw doen?

- Puoi rifarlo?
- Puoi farlo di nuovo?

- Ik wilde dat niet doen.
- Dat heb ik niet willen doen.

- Non volevo farlo.
- Non lo volevo fare.

- Ik weet wat te doen.
- Ik weet wat ik moet doen.

- So cosa fare.
- Io so cosa fare.

- Wat zouden ze zonder ons doen?
- Wat zouden zij zonder ons doen?

Cosa farebbero senza di noi?

- Ze proberen.
- Zij proberen.
- Ze doen hun best.
- Zij doen hun best.

- Stanno provando.
- Loro stanno provando.

- Wat zullen ze met Tom doen?
- Wat gaan ze met Tom doen?

- Cosa faranno a Tom?
- Che cosa faranno a Tom?

- We moeten er iets aan doen.
- We moeten daar iets aan doen.

- Dobbiamo fare qualcosa a riguardo.
- Noi dobbiamo fare qualcosa a riguardo.

- Ik heb nog veel te doen.
- Mij staat nog veel te doen.

Mi rimane ancora molto da fare.

- Tom heeft Mary dat zien doen.
- Dat heeft Tom Mary zien doen.

- Tom vide Mary farlo.
- Tom ha visto Mary farlo.

Dus zolang we dat doen,

Finché continuiamo a farlo,

Hoe gaan we dat doen?

Cosa possiamo fare?

Dus wat moeten we doen?

Quindi, cosa facciamo?

Zou jij ook moeten doen.

E dovreste farlo anche voi.

Maar weinig mensen doen dit.

ma pochissime persone lo fanno.

Jij beslist, wat doen we?

Decidi tu. Cosa facciamo?

Oké, doen we. Kom op.

Ok, facciamolo. Vieni!

We doen het. Kom op.

Ok, va bene. Andiamo.