Translation of "Zeventiende" in German

0.005 sec.

Examples of using "Zeventiende" in a sentence and their german translations:

Ze is op haar zeventiende getrouwd.

Sie hat mit 17 geheiratet.

- Ze is getrouwd aan zeventien jaar.
- Ze is op haar zeventiende getrouwd.

- Sie hat mit 17 geheiratet.
- Sie hat mit siebzehn geheiratet.

- Ze is getrouwd toen ze zeventien was.
- Ze is op haar zeventiende getrouwd.

Sie hat mit 17 geheiratet.

- Hij verliet de middelbare school met zeventien jaar.
- Op zijn zeventiende verliet hij de middelbare school.

Er ging mit siebzehn von der Oberschule ab.

- Ze is getrouwd aan zeventien jaar.
- Ze is getrouwd toen ze zeventien was.
- Ze is op haar zeventiende getrouwd.

- Sie hat mit 17 geheiratet.
- Sie hat mit siebzehn geheiratet.

- Hij verliet de middelbare school met zeventien jaar.
- Hij verliet de middelbare school op de leeftijd van zeventien jaar.
- Op zijn zeventiende verliet hij de middelbare school.

Er ging mit siebzehn von der Oberschule ab.