Translation of "Middelbare" in German

0.003 sec.

Examples of using "Middelbare" in a sentence and their german translations:

Wij zijn middelbare scholieren.

Wir sind Oberschüler.

Bent u een middelbare scholier?

Sind Sie Oberschüler?

- Bent u een student op de middelbare school?
- Bent u een middelbare scholier?

Sind Sie Oberschüler?

Naar welke middelbare school ging jij?

Welche Oberschule hast du besucht?

- Hij verliet de middelbare school met zeventien jaar.
- Op zijn zeventiende verliet hij de middelbare school.

Er ging mit siebzehn von der Oberschule ab.

Het zijn leerlingen op de middelbare school.

- Sie sind Oberschüler.
- Sie sind Gymnasiasten.

Maria ging naar een katholieke middelbare school.

- Mary war auf einer katholischen Oberschule.
- Mary ist auf eine katholische Oberschule gegangen.

- Hij verliet de middelbare school met zeventien jaar.
- Hij verliet de middelbare school op de leeftijd van zeventien jaar.
- Op zijn zeventiende verliet hij de middelbare school.

Er ging mit siebzehn von der Oberschule ab.

Met haar dochter van middelbare leeftijd naast haar

mit ihrer erwachsenen Tocher auf dem Beifahrersitz,

Mary en Kate zijn vrienden sinds de middelbare school.

Maria und Katrin sind schon seit der Schulzeit miteinander befreundet.

Mijn lievelingsvakken op de middelbare school waren aardrijkskunde en geschiedenis.

Meine Lieblingsfächer auf dem Gymnasium waren Erdkunde und Geschichte.

Mijn lievelingsvakken op de middelbare school waren geometrie en geschiedenis.

Meine Lieblingsfächer auf dem Gymnasium waren Geometrie und Geschichte.

- Dit is mijn vriendin Rachel. We zaten op dezelfde middelbare school.
- Dit is mijn vriendin Rachel. We gingen samen naar de middelbare school.

Das ist meine Freundin Rachel, wir sind zusammen ins Gymnasium gegangen.

Dit is mijn vriendin Rachel. We zaten op dezelfde middelbare school.

Das ist meine Freundin Rachel, wir sind zusammen ins Gymnasium gegangen.

Dat heb ik geleerd toen ik op de middelbare school zat.

Ich habe das in der Schule gelernt.

Toen ik nog op de middelbare school zat, stond ik elke morgen om 6 uur op.

Damals im Gymnasium bin ich jeden Morgen um 6 Uhr aufgestanden.

Elke keer als ik dat liedje hoor denk ik aan terug aan de dagen in het middelbare onderwijs.

Jedes Mal wenn ich dieses Lied höre, denke ich an meine Tage im Gymnasium.