Translation of "Vertrekken" in French

0.022 sec.

Examples of using "Vertrekken" in a sentence and their french translations:

- Jullie mogen vertrekken.
- Zij mogen vertrekken.

Vous pouvez partir.

Jullie mogen vertrekken.

Vous pouvez partir.

Je mag vertrekken.

- Tu peux y aller.
- Tu peux partir.
- Tu peux t'en aller.

We vertrekken nu.

- Nous partons maintenant.
- Nous nous en allons maintenant.
- On part maintenant.

Morgen vertrekken we.

- Demain on part.
- Nous partons demain.

We vertrekken vanmiddag.

Nous partons cet après-midi.

We vertrekken overmorgen.

Nous partirons après-demain.

Ik zal vertrekken.

Je partirai.

Ik zou vertrekken.

Je partirais.

Ga je morgen vertrekken?

- Vas-tu partir demain ?
- Tu pars demain ?
- Est-ce que tu pars demain ?

We moeten vroeg vertrekken.

Nous devons partir tôt.

We vertrekken zonder hem.

Nous voyageons sans lui.

We gaan morgen vertrekken.

Nous allons partir demain.

We vertrekken morgen namiddag.

Nous partons demain après-midi.

Hij kan morgen vertrekken.

Il peut partir demain.

Tom kan morgen vertrekken.

Tom peut s'en aller demain.

We zouden graag vertrekken.

Nous aimerions partir.

Moest je vroeg vertrekken?

- Est-ce que vous deviez partir de bonne heure ?
- Est-ce que tu devais partir de bonne heure ?
- Deviez-vous partir de bonne heure ?
- Devais-tu partir de bonne heure ?
- Est-ce que tu devais partir tôt ?
- Devais-tu partir de tôt ?
- Deviez-vous partir tôt ?
- Est-ce que vous deviez partir tôt ?

We zullen nu vertrekken.

Nous allons partir, à présent.

Wanneer moet je vertrekken?

Quand est-ce que tu dois partir ?

Je moet nu niet vertrekken.

Tu ne dois pas partir maintenant.

De trein zal binnenkort vertrekken.

Le train partira bientôt.

We vertrekken over vijf minuten.

- Nous partons dans cinq minutes.
- On part dans cinq minutes.

Een trein zal binnenkort vertrekken.

Un train va bientôt partir.

We hadden vroeger moeten vertrekken.

Nous aurions dû partir plus tôt.

Ze gaan vertrekken naar New York.

Ils sont partis pour New York.

Het is tijd om te vertrekken.

- Il est temps d'y aller.
- Il est temps de partir.

Ik ben klaar om te vertrekken.

- Je suis prêt à y aller.
- Je suis prêt pour partir.
- Je suis prête pour partir.

- We moeten vertrekken.
- We moeten gaan.

- Il faut partir.
- Il nous faut partir.

Moet ik op staande voet vertrekken?

Dois-je partir sur-le-champ ?

- We gaan morgen.
- Morgen vertrekken we.

- Nous partirons demain.
- Nous partons demain.

- Je moet gaan.
- Je moet vertrekken.

- Il faut que tu t'en ailles.
- Vous devez partir.

We zijn klaar om te vertrekken.

Nous sommes prêts à partir.

- Zeg hen mij te bellen voordat ze vertrekken.
- Laat ze me bellen voordat ze vertrekken.

Dis-leur de m'appeler avant qu'ils ne partent.

Hij eiste dat we direct zouden vertrekken.

Il exigea que nous partions sans délai.

Waarvandaan vertrekken de bussen naar het vliegveld?

- D'où partent les bus d'aéroport ?
- D'où partent les bus pour l'aéroport ?
- D'où partent les bus aéroportuaires ?
- D'où partent les bus de l'aéroport ?

Nu is het onmogelijk om te vertrekken.

C'est impossible de sortir maintenant.

- We gaan morgen vertrekken.
- We gaan morgen.

- Nous allons partir demain.
- Nous partirons demain.

- We zullen spoedig vertrekken!
- We gaan zo!

On y ira bientôt !

Ik kan niet wachten om te vertrekken.

J'ai hâte de partir.

Neem mij niet kwalijk, ik moet vertrekken.

Veuillez m'excuser, je dois partir.

We vertrekken zodra het stopt met regenen.

Nous irons lorsqu'il s'arrêtera de pleuvoir.

De regen weerhield me om te vertrekken.

La pluie m'a empêché d'y aller.

Wanneer ben je klaar om te vertrekken?

Quand seras-tu prêt à partir ?

Het vliegtuig zal over één uur vertrekken.

L'avion décollera dans une heure.

Binnen hoeveel tijd zal die bus vertrekken?

Dans combien de temps cet autobus partira-t-il ?

- Ik wil graag weg.
- Ik wil graag vertrekken.
- Ik wil graag weggaan.
- Ik zou graag willen vertrekken.

Je souhaiterais partir.

- Ik heb je geen toestemming gegeven om te vertrekken.
- Ik heb u geen toestemming gegeven om te vertrekken.

- Je ne vous ai pas donné la permission de partir.
- Je ne t'ai pas donné la permission de partir.

Zeg hen mij te bellen voordat ze vertrekken.

Dis-leur de m'appeler avant qu'ils ne partent.

Laat ons vertrekken van zodra hij terug is.

Partons dès qu'il est revenu.

De trein stond op het punt te vertrekken.

Le train était sur le point de partir.

Ik geef je het bevel onmiddellijk te vertrekken!

- Je t'ordonne de partir immédiatement.
- Je vous ordonne de partir immédiatement.

Ze stond op het punt om te vertrekken.

Elle était sur le point de sortir.

- Wanneer moet je weg?
- Wanneer moet je vertrekken?

Quand est-ce que tu dois partir ?

Ik stel voor dat we op vrijdag vertrekken.

Je propose que l'on sorte le vendredi.

- Wil je vandaag vertrekken?
- Willen jullie vandaag gaan?

- Est-ce que tu veux partir aujourd'hui ?
- Voulez-vous partir aujourd'hui ?

- Wanneer wilt u vertrekken?
- Wanneer wilt u gaan?

Quand voulez-vous prendre l'avion ?

Normaal gesproken vertrekken otterpups als hun moeders opnieuw bevallen.

Normalement, les petits partent lorsque leur mère accouche à nouveau.

- Je mag gaan.
- Je kunt beginnen.
- Je mag vertrekken.

Tu peux partir.

Hij staat op het punt naar Londen te vertrekken.

Il est sur le point de partir pour Londres.

Ik denk dat het tijd is om te vertrekken.

- Je pense qu'il est temps de partir.
- Je pense que c'est l'heure de partir.

In geval dat het regent, zal ik niet vertrekken.

Au cas où il pleuvrait, je n'y vais pas.

Het is al elf uur. Ik moet nu vertrekken.

Il est déjà onze heures. Je dois partir.

We zijn gekomen met regen maar vertrekken in de zon.

Nous partîmes sous la pluie mais revînmes sous le soleil.

We zijn het allemaal eens dat we vroeg moeten vertrekken.

Nous sommes tous d'accord sur le fait que nous devons partir tôt.

Ik ben me aan het voorbereiden om morgen te vertrekken.

Je me prépare à partir demain.

Uiteindelijk heeft ze beslist om naar het buitenland te vertrekken.

Elle a finalement décidé de partir à l'étranger.