Translation of "Wat" in French

0.022 sec.

Examples of using "Wat" in a sentence and their french translations:

- Wat een lul!
- Wat een eikel!
- Wat een klootzak!
- Wat een rotzak!
- Wat een lastpak!

- Quel trou du cul !
- Quel connard !
- Quel connard !
- Quelle ordure !
- Quel emmerdeur !

- Wat is dat?
- Wat wil je?
- Wat is het?
- Wat moet je?
- Wat is er?

- Qu'est-ce que c'est ?
- C'est quoi ?
- Qu'est-ce ?
- Qu'est ce c'est ?

Wat?

Tu dis ?

- Wat wil je?
- Wat wilt u?
- Wat willen jullie?
- Wat mot je?

- Que veux-tu ?
- De quoi as-tu besoin ?
- Que voulez-vous ?
- Qu'est-ce que tu veux ?
- Que veux-tu ?

- Wat wil je?
- Wat blieft u?
- Wat wilt u?
- Wat willen jullie?

- Que veux-tu ?
- Que voulez-vous ?
- Qu'est-ce que tu veux ?
- Que voulez-vous?
- Est-ce tout ce que vous voulez ?
- Que veux-tu ?

- Hè, wat irritant!
- Wat irritant!

C'est bien embêtant !

- Wat nieuws.
- Wat een nieuwsbericht.

Sacrées nouvelles !

- Wat wil zij?
- Wat wilt u?
- Wat wil hij?

- Que voulez-vous ?
- Que veut-il ?

- Wat een eikel!
- Wat een klootzak!
- Wat een rotzak!

- Quel connard !
- Quelle connasse !
- Quelle ordure !

- Wat een lul!
- Wat een eikel!
- Wat een klootzak!

- Quel cinglé !
- Quel naze !
- Quelle ordure !

- Wat zegt u?
- Wat zeg je?
- Wat zeggen jullie?

- Que dis-tu ?
- Que dites-vous ?

- Wat patat, alsjeblieft.
- Wat friet, alsjeblieft.
- Wat frietjes, alsjeblieft.

Des pommes frites, s'il vous plaît.

- Wat een eikel!
- Wat een klootzak!
- Wat een lastpak!

Quel emmerdeur !

- Wat bijt jou?
- Wat bijt jullie?
- Wat bijt u?

Qu'est-ce qui te mord?

- Wat heb je?
- Wat heeft u?
- Wat hebben jullie?

Qu'est-ce que vous avez ?

- Wat is dat?
- Wat is dit?
- Wat is het?

- Qu'est-ce que c'est ?
- Qu'est-ce que c'est que ça ?
- C'est quoi ?
- C'est quoi, ça ?
- Qu'est ce c'est ?

- Wat nog meer?
- Wat anders?
- Wat is er nog?

Quoi d'autre ?

- Wat een onbekwame!
- Wat een lummel!
- Wat een druiloor!

Quel incapable !

- Wat een idioot!
- Wat een sulletje!
- Wat een sul!

Quel ahuri !

- Wat denk je?
- Wat denkt u?
- Wat denken jullie?
- Wat vind jij ervan?

- Qu'en penses-tu ?
- Qu'en penser ?

- Wat maakte je wakker?
- Wat maakte u wakker?
- Wat maakte jullie wakker?
- Wat wekte u?
- Wat wekte jullie?
- Wat wekte je?

- Qu'est-ce qui t'a réveillé ?
- Qu'est-ce qui t'a réveillée ?
- Qu'est-ce qui vous a réveillé  ?
- Qu'est-ce qui vous a réveillés ?
- Qu'est-ce qui vous a réveillées ?
- Qu'est-ce qui vous a réveillée  ?

- Wat heb je gezegd?
- Wat zegt u?
- Wat zei u?
- Wat hebben jullie gezegd?

- Qu'avez-vous dit ?
- Qu'as-tu dit ?
- Que disais-tu ?
- Que disiez-vous ?
- Qu'as-tu dit ?
- Qu'avez-vous dit ?
- Vous dites ?
- Qu'est-ce que tu as dit ?

- Wat denk je ervan?
- Wat vind je hiervan?
- Wat denk je daarvan?
- Wat denk je daar van?
- Wat denkt u?
- Wat denken jullie?

- Qu'en penses-tu ?
- Que penses-tu de ça ?
- Que pensez-vous de cela ?
- Qu'en pensez-vous ?
- Qu'est ce que tu en penses ?
- Qu'en pensez-vous ?
- Qu'en penses-tu ?
- Qu'en dis-tu ?

- Wat willen ze?
- Wat wensen ze?

Que veulent-ils ?

- Wat zit erin?
- Wat bevat het?

- Qu'est-ce que ça contient ?
- Que contient-il ?
- Que contient-elle ?

- Wat is dat?
- Wat is dit?

- Qu'est-ce que c'est ?
- C'est quoi ?

- Wat saai!
- Wat is het saai!

Quel ennui.

- Wat een ramp!
- Wat een catastrofe!

- Quelle catastrophe !
- Quel désastre !
- Quel désastre !

- Wat eet je?
- Wat eet u?

Que manges-tu ?

- Wat een eikel!
- Wat een klootzak!

- Quel abruti.
- Quelle ordure !

- Wat een puinhoop!
- Wat een rotzooi!

- Quel bordel !
- Quelle pagaille !

Wat niet weet, wat niet deert.

- Ce que vous ignorez ne vous fera pas de mal.
- Ce que tu ignores ne te fera pas de mal.

- Wat een ervaring!
- Wat een belevenis!

Quelle expérience !

- Wat een vrouw.
- Wat een dame.

- Sacré bout de femme !
- Sacrée bonne femme !

- Wat een man.
- Wat een heer.

Sacré bonhomme !

- Wat een fiets.
- Wat een motor.

Sacré vélo !

- Wat een grap!
- Wat een flauwekul!

Quelle blague !

- Wat spijt je?
- Wat spijt u?

- Pourquoi es-tu désolé ?
- Pourquoi es-tu désolée ?
- Pourquoi êtes-vous désolé ?
- Pourquoi êtes-vous désolée ?

- Wat een loser!
- Wat een mislukkeling!

Quel minable !

- Wat een huichelaar!
- Wat een huichelaarster!

- Quelle hypocrite !
- Quel hypocrite !

- Wat een klootzak!
- Wat een lastpak!

- Quel connard !
- Quel connard !
- Quel emmerdeur !
- Quelle emmerdeuse !

- Drink wat thee.
- Neem wat thee.

Prends un peu de thé.

- Wat denk je?
- Wat denkt u?

- Quelle est ton opinion ?
- Quel est ton avis ?

- Wat doet ze?
- Wat doet hij?

Que fait-elle ?

- Wat een klootzak!
- Wat een rotzak!

- Quel trou du cul !
- Quel connard !
- Quelle connasse !
- Quel connard !

- Wat is dat?
- Wat is het?

- Qu'est-ce que c'est ?
- Qu'est-ce que c'est que ça ?
- Qu'est-ce ?
- Qu'est cela ?

- Wat kook je?
- Wat koken jullie?

- Qu'est-ce que vous cuisinez ?
- Que cuisines-tu ?
- Qu'est-ce que tu cuisines ?
- Que cuisinez-vous ?

- Wat is onomatopee?
- Wat is klanknabootsing?

Qu'est-ce qu'une onomatopée ?

- Wat een karakter!
- Wat een figuur!

Quel personnage !

- Wat een comeback!
- Wat een terugkeer!

Quel retour !

Wat dacht je van wat pizza?

Que diriez-vous d'un peu de pizza ?

- Wat een team!
- Wat een ploeg!

Quelle équipe!

- Wat een festijn!
- Wat een maaltijd!

Quel festin!

- Wat een kans!
- Wat een gelegenheid!

Quelle occasion!

- Wat een koopje!
- Wat een zaak!

Quelle affaire !

- Geef hem wat!
- Geef haar wat!

Donnes-en lui !

- Wat een paar!
- Wat een duo!

Quelle paire !

- Wat een grap!
- Wat een grapje!

Quelle vanne !

- Wat een genot!
- Wat een genoegen!

Quel plaisir !

- Wat denk je ervan?
- Wat vind je hiervan?
- Wat denk je daarvan?
- Wat denk je daar van?
- Wat denken jullie?

- Qu'est-ce que tu dis de cela ?
- Qu'en penses-tu ?
- Que penses-tu de ça ?
- Que pensez-vous de cela ?
- Qu'en pensez-vous ?
- Qu'est ce que tu en penses ?
- Qu'en pensez-vous ?
- Qu'en penses-tu ?
- Qu'en dis-tu ?

- Wat betekent dat?
- Wat bedoel je daarmee?
- Wat wil dat zeggen?

Qu'est-ce que ça veut dire ?

- Wat heb je gezegd?
- Wat zegt u?
- Wat hebben jullie gezegd?

- Qu'avez-vous dit ?
- Qu'as-tu dit ?
- Plaît-il ?
- Qu'as-tu dit ?
- Qu'est-ce que tu as dit ?

- Wat wilt u drinken?
- Wat drinkt u?
- Wat ga je drinken?

Que boirez-vous ?

Wat? Echt?

Oh ! Vraiment ?

Wat heerlijk!

Comme c'est délicieux !

Wat nog?

Quoi de plus ?

Wat gênant!

- Quelle honte !
- Comme c'est gênant !

Wat leuk!

- Comme elle est belle !
- Comme c'est chouette !
- Comme c'est gentil !
- C'est du joli !
- Comme c'est agréable !

Wat mooi!

- Comme elle est belle !
- Comme c'est beau !

Probeer wat.

- Essaies-en !
- Essayez-en !
- Essaie.

Wat interessant!

- Comme c'est intéressant !
- Comme c'est intéressant !

- Wat?
- Wablieft?

Quoi ?

Wat slim!

- Comme c'est malin !
- Comme c'est astucieux !
- Quelle ingéniosité !

Wat avontuurlijk!

Quelle aventure !

Wat verschrikkelijk!

Quelle horrible chose !

Wat absurd!

Quelle absurdité !