Translation of "Maar" in French

0.027 sec.

Examples of using "Maar" in a sentence and their french translations:

- Bid maar.
- Bidden maar.

- Priez, tout simplement.
- Prie, tout simplement.

Maar ...

Cependant,

- Proef maar!
- Proef maar eens!

Goûtez !

- Vergeet het maar!
- Laat maar!

Laissez tomber !

- Proef maar!
- Proef maar eens!
- Proef eens.
- Proef maar.

Goûte !

- Probeer!
- Proef maar!
- Proef maar eens!

- Essaie !
- Essayez !

- Proef maar!
- Proef eens.
- Proef maar.

- Goûte !
- Goûtez !

- Ga!
- Begin!
- Ga maar.
- Vertrek maar.

Allez-y.

- Alleen maar blabla.
- Alleen maar geleuter.

Que du bla bla.

Maar kijk.

Mais regardez, là ! La vache !

Kijk maar.

Regardez-moi ça.

maar nee.

Mais non.

Maar ik,

Mais moi,

Laat maar.

Laisse.

Proef maar!

- Essaie !
- Essayez !

Rustig maar.

- Joue-la pépère.
- Tranquille.

Laat maar!

- N'y prête pas attention.
- T'inquiète pas.

Vraag maar!

- Ben demande !
- Ben demandez !

Maar nee.

Mais non.

Raad maar.

- Devinez quoi.
- Devine quoi.

Maar waarom?

Mais pourquoi ?

Maar goed.

Qu'importe !

- Vergeet het nu maar.
- Laat maar zitten.

- Oublie !
- Oubliez !

- Probeer het eens.
- Probeer maar eens.
- Probeer het maar.
- Probeer maar.
- Probeer eens.

Essaie.

Gelukt. Maar hij kan nu maar beter gaan.

Il a réussi. Mais mieux vaut ne pas s'attarder.

Gaat u maar zitten waar u maar wilt.

- Assieds-toi où tu veux !
- Asseyez-vous où vous voulez !
- Asseyez-vous où ça vous chante !
- Asseyez-vous où bon vous semble !

- U ratelt maar door!
- Jullie ratelen maar door!

Vous divaguez !

- HIj praatte maar door.
- Hij bleef maar doorpraten.

- Il ne s'arrêtait pas de parler.
- Il n'a pas arrêté de parler.

Bedankt, maar ik hoef alleen maar te kijken.

- Merci, je veux juste regarder.
- Merci, je voudrais simplement regarder.
- Merci, je veux seulement regarder.

- Hou de rest maar.
- Hou het wisselgeld maar!

Gardez la monnaie.

- Bewijs het.
- Bewijs het maar.
- Bewijs dat maar.

Prouvez-le.

- Ga!
- Ga maar.
- Aan de slag.
- Vertrek maar.

- Vas-y.
- Allez-y.
- Marche.
- Avance.
- En avant.
- Déplace-toi.
- Déplacez-vous.
- En route.

Maar zonder dat

Mais sans une telle substance,

Maar thuisgezondheidszorg, Niels --

Mais vous me direz : « Les soins à domicile, Niels--

Maar ook concurrentie.

Mais elle a aussi de la concurrence.

Kom maar kijken.

Venez voir dedans.

Maar niet allemaal.

Mais pas toutes.

Maar vanavond niet.

Mais pas ce soir.

Maar pythons ook.

Tout comme les pythons.

Maar weet je?

Mais vous savez quoi ?

Maar werkt het?

mais est-ce que ça marche ?

OK. Doe maar.

D'accord, allez-y.

Maar alles tevergeefs.

Mais tout est vain !

Laat maar zitten.

Laisse-le.

Reken maar uit.

- Fais le calcul.
- Faites le calcul.

Nou, kijk maar!

Eh bien, regarde !

Ik ratel maar.

Je ne fais que jacasser.

Zeg maar jij!

- On peut se tutoyer !
- Laisse tomber le vouvoiement !

Neem zelf maar.

- Prenez-le vous-même.
- Prenez-la vous-même.
- Prends-le toi-même.
- Prends-la toi-même.

Vergeet Tom maar.

- Oublie Tom.
- Oubliez Tom.

Vergeet ze maar.

- Oubliez-les.
- Oublie-les.

- Probeer!
- Proef maar!

Essayez !

Hij boft maar.

- Il a une chance de cocu.
- Il a eu la chatte à Suzanne.

Kom maar binnen.

Entre donc.

- Rustig.
- Rustig maar.

Relaxe, Max !

Ongelooflijk, maar waar.

Incroyable, mais vrai.

Maar deel toch!

- Mais partagez donc !
- Mais partage donc !

Laat maar vallen!

Laisse pisser !

Komt u maar.

Venez donc.

Maar het sneeuwt!

Mais il neige !

Loop maar door!

Passe ton chemin !

Zeg maar nee.

- Dites simplement non !
- Dis simplement non !

Vergeet het maar.

- Oubliez-le !
- Oubliez ça.

Ga maar alleen!

- Allez-y seul !
- Vas-y tout seul !
- Vas-y toute seule !
- Allez-y seule !

Doe dat maar.

- Fais donc.
- Faites donc.

- Giet maar!
- Inschenken!

Sers-moi !

Bewijs dat maar.

Prouvez-le.

Ga jij maar.

- Vas-y.
- Vas-y, toi.

Ik heb maar een mond, maar wel twee oren.

Je n'ai qu'une bouche, mais j'ai deux oreilles.

- Alstublieft.
- Neem 't maar.
- Neem'm maar.
- Hier is het.

Tenez.

- Ik maak maar een grapje.
- Het is maar een grapje.
- Het is maar een grap.

Ce n'est qu'une plaisanterie.

- Gooi het gewoon weg.
- Gooi het maar weg.
- Gooi maar weg.
- Gooi hem maar weg.

Jette-le simplement.

- Het is maar een grapje.
- Het is maar een grap.

- Ce n'est qu'une plaisanterie.
- C'est seulement une blague.
- Ça n'est qu'une blague.

- Ik maak maar een grapje.
- Het is maar een grap.

- Ce n'est qu'une plaisanterie.
- Je ne fais que blaguer.
- Je ne fais que plaisanter.

- Wij gaan, maar zonder u.
- Wij gaan maar zonder jou.

Nous irons, mais sans vous.

- Maar hij had werk nodig.
- Maar hij had een job nodig.
- Maar hij had een baan nodig.

Mais il avait besoin d'un boulot.