Translation of "Opvallend" in Spanish

0.012 sec.

Examples of using "Opvallend" in a sentence and their spanish translations:

De recente vorderingen in de geneeskunde zijn opvallend.

Los recientes avances en medicina son notables.

Hij ontleent zijn naam aan een opvallend vertoon aan agressie.

Obtiene su nombre de un gran despliegue de agresiĆ³n.

- De nieuwste vorderingen van de geneeskunde zijn merkwaardig.
- De recente vorderingen in de geneeskunde zijn opvallend.

Los recientes avances en medicina son notables.